ICD-11 Beta version – Dødeligheds- og sygdomsstatistikker

Vist 58 gange.
ICD-11 Beta version

ICD-11 Beta version

Beta-versionen af ICD-11 startede den 14. maj 2012. Tidspunktet for den endelige version er i årenes løb udsat flere gange. Den endelige version forventes at foreligge i løbet af 2018.
Problemet med at udforme en ny version af ICD er nok primært, at det er en lang række beslutningstagere spredt ud over hele verden, som skal blive enige om både struktur og formulering.
Det skal også bemærkes, at der fortsat arbejde med udformningen, så det er ikke sikkert, at det er den endelige version, og versionen er endnu heller ikke godkendt af WHO.

Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originalt engelske tekst.
Det skal også bemærkes, at såfremt det ender med at blive den endelige tekst, så er det ikke sikkert, at de danske myndigheder vil oversætte på samme måde.
Tina Thranesen.

De transrelaterede koder, som de pt. (13. oktober 2017) er placeret og formuleret

Den originale engelske tekst Tekst oversat til dansk
17 Conditions related to sexual health 17 Forhold vedrørende seksuel sundhed
  * Sexual dysfunctions   * Seksuelle dysfunktioner
  * Sexual pain disorders   * Seksuelle smerteforstyrrelser
  * Gender incongruence
Description
Gender incongruence is characterized by a marked and persistent incongruence between an individual’s experienced gender and the assigned sex. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnoses in this group.
  * Kønsuoverensstemmelse
Beskrivelse
Kønsuoverensstemmelse er karakteriseret ved en markant og vedvarende uoverensstemmelse mellem en persons oplevede køn og det tildelte køn. Kønsuoverensstemmelsesadfærd og -præferencer alene er ikke tilstrækkeligt til at tildele diagnoserne i denne gruppe.
    * HA40 Gender incongruence of adolescence or adulthood
Description
Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized by a marked and persistent incongruence between an individual´s experienced gender and the assigned sex, which often leads to a desire to ‘transition’, in order to live and be accepted as a person of the experienced gender, through hormonal treatment, surgery or other health care services to make the individual´s body align, as much as desired and to the extent possible, with the experienced gender. The diagnosis cannot be assigned prior the onset of puberty. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.
    * HA40 Kønsuoverensstemmelse i ungdom eller voksenalder
Beskrivelse
Kønsuoverensstemmelse i ungdomsår og voksenalder er præget af en markant og vedvarende uoverensstemmelse mellem personens oplevede køn og det tildelte køn, hvilket ofte fører til et ønske om at transitionere for at leve og blive accepteret som en person af den oplevede køn, gennem hormonbehandling, kirurgi eller andre sundhedsydelser for at ændre personens krop så meget som ønsket og i videst muligt omfang svarende til det oplevede køn. Diagnosen kan ikke tildeles før puberteten begynder. Kønsuoverensstemmelsesadfærd og -præferencer alene er ikke grundlag for at tildele diagnosen.
    * HA41 Gender incongruence of childhood
Description
Gender incongruence of childhood is characterized by a marked incongruence between an individual’s experienced/expressed gender and the assigned sex in pre-pubertal children. It includes a strong desire to be a different gender than the assigned sex; a strong dislike on the child’s part of his or her sexual anatomy or anticipated secondary sex characteristics and/or a strong desire for the primary and/or anticipated secondary sex characteristics that match the experienced gender; and make-believe or fantasy play, toys, games, or activities and playmates that are typical of the experienced gender rather than the assigned sex. The incongruence must have persisted for about 2 years, and cannot be diagnosed before age 5. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.
    * HA41 Kønsuoverensstemmelse i barndommen
Beskrivelse
Kønsuoverensstemmelse i barndommen er præget af en markant uoverensstemmelse mellem en persons oplevede/udtrykte køn og det tildelte køn hos børn i før puberteten. Det inkluderer et stærkt ønske om at være et andet køn end det tildelte køn; en stærk modvilje hos barnet del af hans eller hendes kønslige anatomi eller forventede sekundære kønskarakteristika og/eller et stærkt ønske om primære og/eller forventede sekundære kønskarakteristika, der svarer det oplevede køns; og lade som om eller rollespil, legetøj, spil eller aktiviteter og legekammerater, der er typiske for det oplevede køn snarere end for det tildelte køn. Uoverensstemmelsen skal være vedvarende i ca. 2 år og kan ikke diagnosticeres før barnet er 5 år. Kønsuoverensstemmelsesadfærd og -præferencer alene er ikke grundlag for at tildele diagnosen.

* * *
ICD-11 Beta.

Udgivet i: ICD (WHO).
Søgeord: , , .