Juridisk kønsskifte – statistik.

Vist 871 gange. CPR-kontoret startede den 24. september 2015 på offentliggørelse af årlige oplysninger om antallet af ansøgninger om og meddelte tilladelser til juridisk kønsskifte.

  Periode Ansøgninger Total Tildelte Total
1. 1. september 2014 – 31. august 2015 393 393 263 263
2. 1. september 2015 – 31. august 2016 185 578 163 426
3. 1. september 2016 – 31. august 2017 170 748 150 576
* * *
CPR-kontoret laver ikke opgørelser over de enkelte år, men én statistik over det samlede antal ansøgninger og antal meddelte tilladelser. Og det er kun den seneste tatistik, som er tilgængelig hos CPR-kontoret.
Antal ansøgninger og antalt meddelte tilladelser for de enkelte år er derfor mine udregninger på baggrund af de årlige statistikker, og de viste årsstatistikker er kopier, som jeg har sikret ved offentliggørelsen af dem.
Tina Thranesen.

* * *
Link til seneste statistik kan findes på denne side hos CPR-kontoret

* * *
Statistikkerne
  1. Statistikken for 1. september 2014 – 31. august 2015 i pdf-format.
  2. Statistikken for 1. september 2014 – 31. august 2016 i pdf-format.
  3. Statistikken for 1. september 2014 – 31. august 2017 i pdf-format.

* * *
LGBT Danmark rettede den 2. september 2015 henvendelse til CPR-kontoret om offentliggørelse af statistiske oplysninger om juridisk kønsskifte.
CPR-kontoret svarede den 23. september 2015, at der årligt ville blive offentliggjort oplysninger om antallet af ansøgning om og antallet af meddelte tilladelser til juridisk kønsskifte.
Derimod vil der ikke blive oplyst noget om antallet af gentildeling af det oprindelige personnummer til personer på grund af urigtige erklæringer eller på baggrund af ansøgerens eget ønske om at få gentildelt det oprindelige personnummer. Der vil være tale om et meget lille antal sager, som indeholder meget følsomme personoplysninger, og hvor f.eks. en omtale i pressen kan føre til, at det på baggrund af en sådan offentliggørelse kan udledes, hvilke ansøgere der f.eks. er meddelt afslag på juridisk kønsskifte eller har fået gentildelt det oprindelige personnummer f.eks. på grund af urigtige oplysninger.
Derfor vil der alene blive givet oplysninger om antallet af ansøgninger og antallet af meddelte tilladelser.

Udgivet i: Juridisk kønsskifte statistik.
Søgeord: , , , .