Jannis Valin ansøgte 16. juli 1989 JM om, at transvestitters pas kunne forsynes med et indstiksdokument med deres foto og navn. JM afslog 22. august 1989.

Vist 329 gange. Jannis Valin, der er født i 1929 rettede den 16. juli 1989 henvendelse til Justitsministeriet om at få et officielt indstiksdokument til pas med transvestittens billede og uofficielle navn.
Herunder gengives med tilladelse fra Jannis Valin hendes skrivelse, forslag til indstiksdokumentet og svaret fra Justitsministeriet.
I 1989 brugte hun navnet Jeanette Vain.

Indhold
Henvendelsen
Svaret

[Til indhold] Henvendelsen

Pasindstiksforslag fra Jannis Valin.

Pasindstiksforslag fra Jannis Valin.

Justitsministeriet, 2. kontor.
Slotsholmsgade 10,
1216 København K.
Att. Helle Hastrup

København, den 16. juli 89

Vedrørende officielt indstiksdokument til pas for transvestitter

I henhold til behagelig telefonsamtale forleden anmoder undertegnede om en stillingtagen i justitsministeriet til muligheden for fremgangsmåden ved etablering af et fotoforsynet og officielt af pasmyndighederne stemplet indstiksdokument som supplement til en dansk statsborer, som har pas som et køn og ønsker af og til at foretage rejser til udlandet klædt som og med udseende som den person af det andet køn.

Baggrunden for min henvendelse er dels personlig, idet jer er afklaret, overbevisende og (inden for Norden) rejsevant transvestit, dels på andre, nordiske transvestitters vegne, idet jeg både er medlem af den nordiske og den danske bestyrelse for den mere end 20 år gamle transvestitforening FPE-NE (Phi-Pi-Epsilon/Northern Europe).

Da det nok for langt de fleste transvestitter vil være det mest formålstjenlige både at kunne rejse med det fra naturen tildelte udseende og med dertil hørende pas og af og til at foretage rejser i yndlingsudseendet, vil løsningen som enkelte heltidstransvestitter har benyttet sig af allerede nu i Danmark, for eksempel taxachaufføren Hanna Rasmussen, med simpelthen at få sit pasbillede ændret og normalnavnet tilføjet “kaldet”, ikke være brugbar. Og med regler om, at en person kun må være i besiddelse af eet pas som personnummersystemet, vil et tillæg til passet være det mest brugbare og enkle.

Vedlagt sender jeg fotokopi af den relevante side i mit pas, samt en skitse til et muligt indstik. Da jeg selv skal til Italien i bil til september, klædt på hele rejsen som kvinde, anmoder jeg samtidig om velvillig behandlingstid, naturligvis inden for mulighederes grænser. Det er måske ikke så enkelt i vore EF-tider.

På forhånd tak, venlige hilsener

Jan Valmin (Jeannette Vain)


Skrivelsen er efterfølgende påført notater. Bl.a.:
Ringede til Helle Hastrup d. 1.8.89, hun vil tale med souschefen og de vil tale med rigspolitichefen om det, bl.a. i relation til forfalskninger, måtte ringe om ca. 14 dage, hvis jeg ikke har hørt noget.

* * *
[Til indhold] Svaret
Justitsministeriet
2. ekspeditionskontor
Slotsholmsgade 10, 1216 København K

3. august 1989

Jan Valmin
Rosengade 10
13609 København K

I en skrivelse har De rettet henvendelse hertil vedrørende transvestitters mulighed for at indsætte en særlig side med foto m.v. i deres pas.
Justitsministeriet har i dag anmodet rigspolitichefen om en udtalelse om sagen. De vil modtage svar på Deres henvendelse, når rigspolitichefens udtalelse foreligger.

P.M.V.
E.B.
Bloch Andersen

* * *
Justitsministeriet
2. ekspeditionskontor
Slotsholmsgade 10, 1216 København K

2. oktober 1989

Jan Valmin
Rosengade 10
13609 København K

+
bilag.

I en skrivelse har De rettet henvendelse hertil vedrørende transvestitters mulighed for at indsætte en særlig side med foto m.v. i deres pas.

Justitsministeriet har modtaget en udtalelse om sagen fra Rigspolitichefen. En kopi af udtalelsen vedlægges til Deres orientering.

I den anledning skal man meddele, at Justitsministeriet kan henholde sig til Rigspolitichefens udtalelse.

Til Deres orientering vedlægges Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 27. august 1987 om pas m.v.

P.M.V.
E.B.
Bloch Andersen

* * *
Til Rigspolitichefen, afdeling A, med anmodning om en udtalelse.

Skrivelsen er ved en fejltagelse sendt til Direktoratet for Udlændinge.

Justitsmninisteriet, den 11. august 1989.

* * *
Tilbagesendes til Justitsministeriet, idet jeg ikke kan anbefale forslaget, der strider mod bestemmelsen i § 25 [1] i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 27. august 1987 om pas, hvorefter der ikke i et pas må udtages eller indsættes blade.

Af kontrolmæssige grunde ka jeg heller ikke anbefale, at der tages skridt til ændring af den nævnte bestemmelse.

Rigspolitichefen
Afdeling D – Dataafdelingen
København, den 22. august 1989.

Scharf
vicerigspolitichef

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 27. august 1987 om pas m.v.
    § 25. Der må ikke udtages blade fra passet, eller indsættes nye blade deri.

* * *
Henvendelsen i pdf-format.
Udkastet til indstiksside i pdf-format.
Svaret i pdf-format.

Udgivet i: Jannis Valin, Skrivelser til/fra udvalg mfl..
Anført i: Tidslinjen: 1989.
Søgeord: , , , , , , , , , .