L 60. Bilag 5. Ændringsforslag til lovforslaget om, at ikke færdigbehandlede ansøgninger om kastration bortfalder.

Vist 225 gange.

Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) følger ønsket i LGBT Danmarks høringsskrivelse af 17. oktober 2017 og har den 23. november 2017 fremsat ændringsfor om en ny overgangsbestemmelse i lovforslag L 60.

Ændringsforslaget gengives herunder.

* * *

Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven
Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration
[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]

Af sundhedsministeren:
Til § 3
2) § 3, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Loven finder anvendelse på ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse.«
[Ny overgangsbestemmelse]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 2)

Der foreslås med ændringsforslaget en ny overgangsbestemmelse i § 3, stk. 2, for at sikre, at personer, der har ansøgt inden lovens ikrafttrædelse omfattes af de nye regler, som foreslået i lovforslaget, såfremt deres ansøgning ikke er færdigbehandlet den 1. januar 2018. Denne overgangsordning indebærer, at ansøgninger fra personer, der ikke er omfattet af sundhedslovens §§ 110 og 111, bortfalder, og beslutning om kastration i stedet overlades til patienten og den forløbsansvarlige læge.

* * *
Folketingets journal vedr. ændringsforslaget.
Ændringsforslaget i pdf-format hos Folketinget.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , , , .