L 60. Spgsm. 2 af 13. november 2017 om bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation?

Vist 9 gange.

Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 13. november 2017 spørgsmål nr. 2 efter ønske fra Stine Brix (EL) – L 60 Samling: 2017-18 – til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om ministeren vil yde bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation?

Spørgsmålet:
Vil ministeren yde teknisk bistand til en ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation?

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet.
Spørgsmålet i pdf-format hos Folketinget.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , .