L 60. 2. behandling den 15. december 2017. Notat om behandlingen i Folketinget af Tina Thranesen.

Vist 120 gange.
Af Tina Thranesen.
Folketinget havde fredag den 15. december 2017 andenbehandling af lovforslag L 60 – samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration.

Der var ingen, som ønskede ordet. Der var fremsat to ændringsforslag.

Ændringsforslag nr. 1 fremsat af Enhedslisten.
Afstemning. For: 9. Imod: 94. Hverken for eller imod: 0. I alt: 103. Ændringsforslaget forkastet.

Ændringsforslag nr. 2 fremsat af sundhedsministeren.
Der ønskedes ikke afstemning. Ændringsforslaget vedtaget.

Begge ændringsforslag fremsat på foranledning af LGBT Danmark, der fremsatte ønske derom i sin bemærkninger af 16. oktober 2017 til lovforslaget.

Lovforslaget herefter henvist til tredjebehandling den 19. december 2017 uden fornyet udvalgsbehandling.

Debatten varede fra kl. 1055 til kl. 1056.

* * *
Et fuldstædigt referat bliver bragt straks det foreligger fra Folketinget.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , , .