L 60. Bilag 9. 12. december 2017. Sundhedsministeren vil evaluere reglerne om dobbeltdonation om to år.

Vist 73 gange.
Brev af 12. december 2017 fra sundhedsminister, Ellen Trane Nørby til Sundheds- og Ældreudvalget – lovforslag L 60 – bilag 9, samling 2017-18 – om evaluering af reglerne om dobbeltdonation 2 år efter lovforslagets ikrafttrædelse.

Brevet

Sundhedsministeren
12-12-2017
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Vedr. L 60 – forslag til ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af regler for kastration)

I forlængelse af vores drøftelser om kriterierne for dobbeltdonation ifm. L 60 om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven, vil jeg, forudsat lovforslagets vedtagelse, igangsætte en evaluering af reglerne om dobbeltdonation 2 år efter lovforslagets ikrafttrædelse. Evalueringen vil se på, om reglerne for behandling med dobbeltdonation virker efter hensigten, og om reglerne i tilstrækkeligt omfang giver enlige kvinder og par mulighed for behandling.

Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby

* * *
Folketingets journal vedrørende brevet.
Brevet i pdf-format hos Folketinget.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , , , , .