Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.

Vist 54 gange. Dansk Psykiatrisk Selskab indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge.

Bemærkningerne gengives herunder.

21. august 2017

Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler.

Dansk Psykiatrisk Selskab vil hermed gerne afgive høringssvar vedrørende lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler.
Dansk Psykiatrisk Selskab vil gerne understrege nødvendigheden af at sikre en bred faglig vurdering i disse sager, hvilket må indebære, at den behandlende læge er medlem af et multidisciplinært team, og at dette team er tilknyttet et landsdækkende samarbejde omkring behandlingen af transpersoner.

På vegne af Dansk Psykiatrisk Selskab
Tove Mathiesen
Speciallæge i psykiatri

* * *
Høringssvaret fra Dansk Psykiatrisk Selskab i pdf-format.
Høringssvaret indgår i bilag 1 til L 60 hos Folketinget i pdf-format.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , , , .