L 60. 1. behandling den 27. oktober 2017. Notat om debatten i Folketinget af Tina Thranesen.

Vist 89 gange. Af Tina Thranesen.
Folketinget havde fredag den 27. oktober 2017 førstebehandling af lovforslag L 60 – samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration.

Samtlige partier tilsluttede sig lovforslaget.
Debatten varede fra kl. 1157 til kl. 1232.

Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) bemærkede under sin tale, at LGBT Danmark i en skrivelse havde påpeget, at der i bemærkningerne til lovforslaget stå, at der skal laves en vurdering af, om en person er transkønnet, idet Sundhedsstyrelsen netop har udgivet en ny vejledning – Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, hvor styrelsen har gjort en stor indsats for at få fjernet enhver henvisning til, at der skal foretages en vurdering af, om en person er transkønnet. Det er sket ud fra den erkendelse, at det kun er den enkelte person selv, der kan afgøre det.
Ministeren tilkendegav, at det ikke var hensigten, at der skulle laves en sådan vurdering, og at hun havde redegjort dette i sit svar på spørgsmål 1 til Sundheds- og Ældreudvalget og til LGBT Danmark. Hun opfordrede Folketingets partier til at optrykke svaret i betænkningen, så det kan indgå som et element i den fremtidige fortolkning af lovforslaget.

Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) bemærkede endvidere, at hun var indstillet på at fremsætte et ændringsforslag foranlediget af samme skrivelse fra LGBT Danmark, så allerede indgivne ansøgninger til Sundhedsstyrelsen bortfaldt, så disse personer også var omfattet af loven fra den ikrafttrædelse den 1. januar 2018.

Afslutningsvis blev lovforslaget sendt til udvalgsbehandling i Sundheds- og Ældreudvalget.

* * *
Et fuldstædigt referat bliver bragt straks det foreligger fra Folketinget.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , , , , , , , .