Region Nordjyllands høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.

Vist 101 gange. Region Nordjylland indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge.

Høringssvaret fra Region Nordjylland gengives herunder.

* * *

21. august 2017

HØRINGSSVAR

Forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler
Region Nordjylland har modtaget forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler i høring. Hermed fremsendes regionens kommentarer til lovforslaget.

Ophævelse af forbuddet om dobbeltdonation
I § 5 i forslaget stilles som betingelse for dobbeltdonation, at ”enten den donerede sæd eller den donerede ægcelle er doneret i ikke-anonym form.” I bemærkninger til lovforslaget begrundes dette med, at regeringen finder det vigtigt, at barnet har mulighed for at få et vist (delvist) kendskab til sit genetiske ophav. Samtidig er det som en bemærkning til uddrag af Det Etiske Råds anbefalinger om lovliggørelse af dobbeltdonation anført, at ”der i praksis på nuværende tidspunkt ikke er nogen anonyme donorer i Danmark”.

Når det forholder sig således skyldes det, at der for stort set alle donorer udover basisoplysninger (højde, vægt, blodype, hår-, øjen- og hudfarve og for ægdonorer tillige alder) videregives yderligere én oplysning om donor, nemlig beskæftigelse/uddannelse. Derved eksisterer der en udvidet donorprofil og donor kategoriseres som ikke-anonym. De fleste donorer er således ikke-åbne og ikke-anonyme.

I relation til ovenstående bør det overvejes, om den ene supplerende oplysning om donors beskæftigelse/uddannelse er tilstrækkeligt til at opfylde ønsket om barnets mulighed for ”delvist kendskab til genetisk ophav”.

I fald man finder, at som minimum den ene donorprofil i tilfælde af dobbeltdonation skal være væsentlig udvidet i forhold til basisprofilen, bør det specificeres i hvilket omfang og med hvilke oplysninger profilen skal suppleres.

Ændring af kastrationsregler
I relation til den foreslåede ændring af kastrationsreglerne, stiller regionen sig positiv overfor, at beslutningen om fjernelse af kønskirtler kan træffes af patienten og dennes behandler lokalt og gennemføres lokalt, uden at Sundhedsstyrelsen fremadrettet skal godkende det.

* * *
Høringssvar fra Region Nordjylland i pdf-format.
Høringssvaret indgår i bilag 1 til L 60 hos Folketinget i pdf-format.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , .