Fra i dag, den 1. juli 2017 kan alle, der er fyldt 15 år få udstedt et legitimationskort.

Vist 95 gange. Den 1. juli 2017 træder lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort i kraft.
Efter lovens § 1, kan alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), erhverve et legitimationskort.

Legitimationskortet skal udstedes af kommunerne.
Der er måske et problem, idet den bekendtgørelse, som skal indeholde reglerne om udformingen og administrationen af legitimationskortene ikke er færdig. Den er i høring indtil den 21. juli 2017 og forventes først at træde i kraft den 1. september 2017.

Men ifølge loven er det altså muligt at få udstedt legitimationskortet fra i dag, den 1. juli 2017.

Tina Thranesen.

Udgivet i: Skrivelser om danske love.
Søgeord: , , , , .