LGBT Danmarks henvendelse 21. juni 2018 til LIU om økonomisk støtte og om LGBTI handlingsplanen – LIU bilag 108. LIU spgsm. 67 om henvendelsen. Svar 29. juni 2018.

Vist 141 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark sendte den 21. juni 2015 en e-mail med bilag til Ligestillingsudvalget med ønske om drøftelser om økonomisk støtte og med betragtninger om regeringens LGBTI handlingsplan.
Ligestillingsudvalget har journaliseret henvendelsen som bilag 108 – Samling 2017-18.

Ligestillingsudvalget (LIU) bad den 22. juni 2018 med spørgsmål 67 – Samling 2017-18 – ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (V) om at kommentere henvendelsen. Svar fra ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen den 29. juni 2018.

Indhold
E-mailen af 21. juni 2018
Vedhæftet udateret skrivelse
Vedhæftet driftsstøtteoversigt
Spørgsmål 67 om at kommentere henvendelsen
Svar med kommentar til henvendelsen
Referencer

Herunder gengives:

[Til indhold] E-mail af 21. juni 2018
Fra: Peder Holk Svendsen
Sendt: 21. juni 2018 16:05
Emne: Vedrørende realiseringen af LGBTI handlingsplanen
Til Ligestillingsudvalget efter aftale med Karina Adsbøl

I processen med at gennegå og evaluere den nyligt lancerede LGBTI handlingsplan er vi i LGBT Danmark kommet frem til en række punkter, som vi gerne vil adresserer overfor, i første omgang, Ligestillingsudvalget.

Det er vores opfattelse af scopet i handlingsplanens 42 punkter, at de enkelte dele, selvom de hver især kan have karakter af selvstændige punkter, vil lykkes bedst gennem en koordineret indsats.

Yderligere er det vores opfattelse at eksekveringen af handlingsplanens enkelte og koordinerede dele, med en høj grad af nødvendighed må henlægges til såvel de større byområder, men i særdeles høj grad også på tværs af landet og ud i regioner og kommuner.

Vi ser desuden, at en stor del af fokuset i handlingsplanen er af en social og borgernær karakter, der bedst vil kunne løftes af civilsamfundsorganisationerne, da vi allerede er i besiddelse af såvel som berøringsfladerne med målgruppen, som af en stor viden og kompetance på området.

LGBT Danmark har gennem de sidste årtier løftet en række af disse opgaver med frivillige kræfter og dækket det mest akkutte behov, herunder rådgivning og store dele af det politiske udviklingsarbejde på LGBT området.

Vi ser det som sagt som en ganske naturlig opgave for os som organisation, at være en central medspiller i virkeliggørelsen af handlingsplanens målsætninger.

Med alt dette sagt er vi også kommet til den erkendelse af handlingsplanens omfang, at vores organisation ikke længere blot kan drives ad frivillighedens vej.

Vi er derfor af den klare holdning, at handlingsplanens virkeliggørelse nødvendigvis må kræve driftsstøtte.

Igennem vores samarbejde med ILGA Europe har vi indsamlet en række driftstal fra nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med i Danmark, og som i deres respektive lande udfører en lang række af de opgaver, der skitseres i handlingsplanen.

Vi vil gerne henstille til, at der derfor indledes samtaler med henblik på realiseringen af driftsstøtte i en form, der muliggør den faktiske realisering af handlingsplanen.

Jeg ser frem til at høre fra udvalget og er selvfølgelig til fuld rådighed for spørgsmål og uddybning af det ovenstående.

På vegne af LGBT Danmark
Peder Holk Svendsen
________________________________________________
Venlig hilsen / Best regards
Peder Holk Svendsen
Forperson | Landsledelsen
LGBT Danmark
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations
www.lgbt.dkpeder@lgbt.dk / Phone: +45 28 69 41 66
Adresse: Nygade 7, 2. – 1164 København K
Main Office Phone: +45 33 13 19 48

* * *
[Til indhold] Den vedhæftede udaterede skrivelse

LGBT Danmark

LGBT Danmark

LGBTI handlingsplan og finansiering af LGBT Danmarks arbejde

I august 2017 lancerede den danske regering et fantastisk nyt initiativ ved oprettelsen af en koordinerende ministerLGBTI-området efterfulgt af arbejdet med en handlingsplan på området.

Det er et meget vigtigt tiltag og også en politisk sejr for os, at man på regeringsniveau har lanceret et sådant initiativ, der på den længere bane sikrer LGBTI-personer en politisk opmærksomhed, men forhåbentlig også en genvej til politiske og strukturelle forandringer i det danske samfund som helhed.
Ydermere vil handlingsplanen, med dens indtænkte indsatser, kunne være med til atter at sætte Danmark i den gule føretrøje, og sikrer lige rettigheder og muligheder for LGBTI-personer. Den ambition støtte LGBT Danmark op om.

Den nye LGBTI handlingsplan rummer utroligt mange muligheder for at forbedre vilkår og rammer for LGBTI-personer i Danmark. I forbindelse med udmøntningen af planen, er der lagt stor vægt på inddragelse af civilsamfundet og ikke mindst NGO’er som LGBT Danmark.

LGBT Danmarks politiske, sociale og rådgivende arbejde er i meget stor grad baseret på aktivister, der bruger deres fritid på at arbejde på området.

Handlingsplanens fokus på civilsamfundet står dog i kontrast til, at den udelukkende finansierer få projekter og dette i begrænset grad. De fleste af de afsatte midler dækker udelukkende interne ressourcer i den offentlige administration, men styrker ikke det civilsamfund, der er en af de primære aktører i grundlaget for handlingsplanen og som skal være med til at sikre, at regeringens ambitioner med handlingsplanen bliver til virkelighed.

LGBT Danmark vokser meget i disse år, og vi har gang i vigtige projekter, som skal være med til at styrke LGBT-personers rettigheder og muligheder i Danmark såvel som i udlandet. Denne vækst medfører dog også et behov for finansiering, som kan skabe rammerne for en stabil organisation, med en central ledelse og administration. Således vil vores dygtige og engagerede aktivister kunne fortsætte deres arbejde, og fortsat opbygge og styrke den platform og vidensbank, der i 70 år har sat takten for udvikling af LGBT-rettigheder både i Danmark og verden over.

Vi er utrolig positive over regeringens handlingsplan og ser frem til at arbejde aktivt med den.

Men vi må også understrege, at for at sikre en langsigtet succes bag regeringens ambition, skal der følge penge, der kan hjælpe civilsamfundet med at opbygge robuste organisationer og med det endnu bedre projekter og tiltag til fordel for LGBTI-personer.

Vores europæiske paraplyorganisation ILGA Europe lavede for et par år siden nedenfor viste sammenligning over hvordan organisationer der ligner LGBT Danmark finansieres via offentlige kanaler. Dette viser en markant forskel på grundfinancieringen af de viste organisationer.

Med hjælp af lignende finansiering som de viste organisationer, vil vi i LGBT Danmark kunne sikre en mere robust organisation, som vil være i stand til at løfte de opgaver der ligger i handlingsplanen, som en koordinerende og samlende organisation for indsatsen i hele Danmarkog dermed realisere både indholdet og intentionen i handlingsplanen.

  Norway Sweden The Netherlands Finland Denmark
Organisation LLH RFSL Seta COC LGBT Danmark
Core funding 4,5 mio NOK directly from the govern-ment. In addi-tion to this, the LLH has got international projects for around 14 mio
NOK
3,5 mio SEK from the government via the Youth Administration which gives out about 6 mio. SEK to LGBTI organisations. RFSL also receives money for projects 3,5 mio DKK from the national lottery. In addition to this a number of projects. 4,5 mio DKK directly from the govern-ment. In addition this, a number of national and international projects. 0 DKK
LGBT Denmark receives 270.000 DKK from the national lottery
Staff 19 28 9 22 0

* * *
[Til indhold] Vedhæftet driftsstøtteoversigt

Offentlig driftsstøtte til Europæiske LGBTI organisationer
  RFSL (SE) SETA (FI) LLH/FRI (NO) COC (NL) Stonewall (UK) LSVD (DE) Cavaria (Flanderen) LGBT Danmark
2013-2014 tal                
Core funding 3.5 millioner 3.5 millioner 4.5 millioner 4.5 millioner x x x 0
Projekter og internationalt x x 14 millioner x x x x 0
Ansatte 28 9 19 22 x x x 0
2017 tal og 2018 budget                
Core funding 5 millioner 8.98 millioner 4.33 millioner 15 millioner 5.6 millioner 1.86 millioner 16.4 millioner 0
Projekter og internationalt 12 millioner 5.35 millioner 16 millioner 51.5 millioner x x x 0
Ansatte 43 29,5 16 42 129 8 25 0

* De enkelte organisationer har oplyst deres offentlige core/drifts støtte, privat støttede projekter indgår umiddelbart ikke i beløbet.
** For de tre organisationer Stonewall, LSVD og Cavaria har vi ikke tal fra tidligere.
*** Markeringer med x dækker over at det enten ikke er offentlige midler, eller at der ikke er blevet oplyst beløb for denne del.

Med undtagelse af Norge, hvor der er en reduktion i ansatte, er der en generel stigning i beløbsstørrelsen og antallet af ansatte i de enkelte organisationer.

OBS!
Den forrige opgørelse listede SETA som Nederlanden.de og COC som Finsk, dette er forkert, da det er omvendt.

* * *
[Til indhold] Spørgsmål 67 om at kommentere henvendelsen
Ministerens bedes kommentere henvendelsen af 21. juni 2018 fra LGBT Danmark, jf. LIU alm. del – bilag 108, eventuelt med bidrag fra andre relevante ministre.

I handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer har partierne bag satspuljeaftalen 2018 blandt andet afsat midler til NGO’erne til konkrete projekter. Det drejer sig om projekttilskud til Sabaah på i alt 2,9 mio. kr. samt ansøgningspuljen målrettet NGO’erne til rådgivning, netværk og støtte samt bekæmpelse af fordomme på 7,0 mio. kr. Denne udmøntes i august 2018. Derudover indeholder handlingsplanen en lang række initiativer, der styrker bl.a. myndighedernes, arbejdsmarkedets, uddannelses- og sundhedssektorens samt idrætsforeningernes fokus på LGBTI-personers tryghed, trivsel og lige muligheder. NGO’ernes erfaringer og viden vil, hvor det er relevant, blive inddraget i udmøntningen disse initiativer. Der er således tale om en bred indsats, der går på tværs af forskellige områder, aktører og interessenter.

Det er korrekt, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle af NGO’erne på LGBTI-området, der modtager fast statsligt driftstilskud. Sex & Samfund, Aids Fondet og Amnesty International modtager dog alle driftstilskud fra bl.a. Udenrigsministeriet og Sundhedsministeriet, men disse organisationer fokuserer ikke særkilt på LGBTI-gruppen.

LGBT Danmark modtog i 2017 et driftstilskud på ca. 400.000 kr. fra udlodningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer, som udmøntes af Børne- og Socialministeriet. Puljen skal søges årligt, og tilskuddets størrelse afhænger af midlerne til rådighed samt antallet af ansøgere. Puljen kan søges af landsdækkende frivillige sociale organisationer. Den frivillige aktivitet skal udgøre en væsentlig del af organisationens samlede indsats. Organisationerne skal herudover leve op til en række kriterier for at modtage tilskud. Puljen for 2018 er endnu ikke udmøntet.

Endelig modtager Sabaah i perioden 2015-2018 et driftstilskud fra Københavns Kommune på 600.000 årligt. Det vides ikke, om Københavns Kommune forlænger tilskuddet.

Med venlig hilsen
Eva Kjer Hansen

* * *
[Til indhold] Referencer
Folketingets journal vedhørende henvendelsen fra Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark med bilag.
E-mailen fra Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Det vedhæftede brev fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Den vedhæftede driftsstøtteoversigt i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet til og svaret fra ministeren.
Spørgsmålet og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Udgivet i: LGBTI handlingsplan 2018, Skrivelser myndigheder, Skrivelser til/fra udvalg mfl..
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .