Nekrolog over Jytte Witt, der døde den 12. marts 2018.

Vist 255 gange.


Torin Jytte Witt
tidl. Torben Witt

KorsSort

døde den 12. marts 2018

Jytte Witt

Jytte Witt

Jytte Witt blev født den 5. september 1938 i Solbjerg sogn, Frederiksberg og døbt Torben Witt i Grøndalskirken, København. Hun døde den 12. marts 2018 på Plejecenter Egedal ved Ølstykke.

Bisættelsen fandt sted lørdag den 24. marts 2018 fra Søndermarkens Krematorium, Frederiksberg i overværelse af familien og nære venner af Jytte Witt og familien.

Torben Witt blev student i 1957 fra Frederiksberg Gymnasium, aftjente værnepligt i 1957-59, blev i 1965 mag.art. i europæisk etnologi fra Københavns Universitet.
Hele sit liv virkede Torben Witt i museumsvæsenet. Først som Køge Museums første professionelle leder og fra 1970 til sin pensionering ved udgangen af 2001 som direktør for Aalborg Historiske Museum.

I mange år boede Torben Witt i Terndrup, sydøst for Aalborg i en nedlagt landbrugsejendom.
I 2006, efter at hans hustru gennem 43 år var død, besluttede han, at han ville udleve sit mangeårige ønske om at leve som kvinde. Den nærmeste familie havde i mange år kendt til, at han lejlighedsvis var Jytte.

Skiftet fra den pensionerede museumsdirektør, Torben Witt til en nydelig 67-årig kvinde ved navn Torin Jytte Witt, blev gjort med stil og åbenhed.
På grund af navnelovens krav om, at et fornavn ikke må betegne det modsatte køn, valgte Jytte fornavnet Torin, da det var godkendt som både mande- og kvindenavn, og Jytte som mellemnavn, men anvendte og blev kendt som Jytte Witt.

Jytte engagerede sig hurtigt i transmiljøet. Hun var en flittig deltager i den dengang eksisterende forening, Trans-Danmark, og i TiD – Transvestitforeningen i Danmark, hvor vi lærte hende at kende som en vidende, livsglad kvinde, der engagerede sig fuld ud i de samfundsforhold, som interesserede hende – bl.a. ønsket om at forbedre forholdene for transpersoner i Danmark. Hun fik bl.a. foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg i september 2007, da Folketinget behandlede beslutningsforslag B 142 om transseksuelles rettigheder.

Men det var ikke nok for Jytte. Hun holdt flere foredrag i den lokale skole for eleverne og lærerstaben og i adskillige foreninger om sig selv og om transforhold og gav flere gange interview til medierne. Og så var hun medlem af Folkekoret i Bælum, hvor hun sang bas – både før og efter sit skifte til kvinde. Da Aalborg Historiske Museum, hvor hun som mand havde været direktør, holdt 150-års jubilæumsfest, var det helt naturligt for Jytte Witt at deltage.

Nogle år efter sin pensionering flyttede Jytte til Ølstykke på Sjælland og deltog i TiD’s arrangementer i København.
Men helbredet begyndte at svigte. Jytte fik problemer med benene og flyttede til en beskyttet bolig i Ølstykke og måtte anvende rollator. Turen til sammenkomsterne i TiD, især gåturen fra Vanløse Station til Hyltebjerggård, hvor sammenkomsterne fandt sted, voldte problemer.
Flere gange kørte jeg hende til stationen, når hun skulle hjem, og de seneste gange, Jytte deltog i TiD’s sammenkomster, hentede jeg hende på hendes bopæl og kørte hende hjem igen.

Jyttes helbred blev dårligere, og hun flyttede ind på Plejecenter Egedal ved Ølstykke.
Jeg besøgte med jævne mellemrum Jytte i hendes beskyttede bolig og på plejecentret. Det var hyggeligt, og Jytte satte pris på at blive holdt ajour med den transpolitiske udvikling. Men jeg mærkede også, at Jyttes forværrede helbred satte sine spor.
Ud over, at det var hyggeligt at besøge Jytte, og at hun satte pris på besøg, var det glædeligt at høre Jytte fortælle om, at kommunens hjemmehjælpere var søde, naturlige og hjælpesomme over for hende. Det oplevede jeg selv flere gange, også var tilfældet på Plejecenter Egedal. Jytte var for dem Jytte.

I begyndelsen af januar i år faldt Jytte og brækkede hoften. Jeg besøgte Jytte, da hun var kommet hjem til plejecentret efter hospitalsopholdet. Det blev det sidste besøg.

Jytte faldt igen og fik bækkenbrud.

Jyttes kræfter slog ikke til. Jytte døde den 12. marts 2018 i hjemlige omgivelser med familie ved sin side i sin hyggelige lejlighed på Plejecenter Egedal.

Jytte Witt efterlader sig tre børn og børnebørn.

Æret være Jytte Witts minde.

Tina Thranesen.

Bisættelsen
lørdag den 24. marts 2018
Jytte Witts bisættelse

Jytte Witts bisættelse

Ved bisættelsen, som foregik i Søndermarkens Krematorium, Lille sal på Frederiksberg, deltog familien og nære venner af Jytte Witt.

Jyttes to sønner fortalte levende, højtideligt, muntert på skift om Jyttes liv afvekslende med sange med guitarakkompagnement. Afslutningsvis inviterede Jyttes datter til et traktement på Hansens Gamle Familiehave på Pile Alle, Frederiksberg.
En smuk og meget nærværende afsked med Jytte.
Søndermarken Krematorium

Søndermarken Krematorium

Fra transmiljøet deltog Marianne Peuckert, Rebecca Holm og Tina Thranesen i bisættelsen og ved det efterfølgende traktement, hvorunder Tina holdt en tale med anekdoter om Jytte.

Urnen nedsættes på de ukendtes på Skibsted kirkegård.

Tina Thranesen.

* * *
Dødsannonce den 17. marts 2018.

Udgivet i: Jytte Witt, Nekrologer.
Søgeord: , , , , , , , , .