PfT anmodede den 6. maj 2004, REU bilag 772, om foretræde for Retsudvalget.

Vist 70 gange.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) anmodede den 6. maj 2004 om foretræde for Retsudvalget.
Anmodningen registreret hos Folketinget som REU bilag 772 – samling 2003-04.

Foreningen fik foretræde den 13. maj 2004.
Justitsministeriet kommenterede anmodningen ved besvarelse af spørgsmål 229 af 18. maj 2004.

Anmodningen gengives herunder.

* * *
Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 København K

att.: formand Anne Baastrup

6. maj 2004

Vedr. Foretræde for det Retspolitiske Udvalg

Patientforeningen for Transseksuelle har gennem det seneste år arbejdet på at få belyst de faktuelle forhold for behandling af og tilbud til transseksuelle i Danmark.

Tilladelse til kasteration (kønsskifte) afgøres i dag af Civilretsdirektoratet på grundlag af lov om sterilisation og kasteration. Denne lov er oprindelig udarbejdet på grundlag af overgreb af seksuel karakter og efter vor opfattelse omhandler den på ingen måde det at være transseksuel.

Civilretsdirektoratet administrerer herudover transseksuelles anvendelse af kønsbestemte navne i behandlingsforløbet.

En anke af afgørelser truffet af Civilretsdirektoratet i forbindelse med ovennævnte kan kun ske til Civilretsdirektoratet selv, dette mener vi er uhensigtsmæssigt.

Et kønsskifteforløb omfatter en lang række andre juridiske aspekter end ovennævnte som der i lovgivningen i dag ikke tages hensyn til.

På grundlag af ovenstående anmoder vi hermed om foretræde for Folketingets Retsudvalg for ved denne lejlighed at uddybe vores synspunkter.

Med venlig hilsen
Patientforeningen For Transseksuelle
Helle Hallberg Sørensen
(formand PFT)

* * *
Folketingets journal vedrørende anmodningen.
Anmodningen i pdf-format hos Folketinget.

Udgivet i: PfT - Patientforeningen for TS, Skrivelser til/fra udvalg mfl..
Søgeord: , , , , , , , , , , .