Regeringen lancerer handlingsplan på LGBTI-området 17. august 2017.

Vist 167 gange. Historisk initiativ for homoseksuelle og transpersoner.
For første gang nogensinde vil en dansk regering lancere en handlingsplan på LGBTI-området.
Planen skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer.

Minister for ligestilling Karen Ellemann får samtidig et koordinerende ansvar for området på tværs af regeringen.

”Det er et historisk aftryk og en ambitiøs dagsorden regeringen sætter for at øge trivsel og tryghed for LGBTI-personer i samfundet. Jeg er stolt og glad over at skulle koordinere og stå i spidsen for arbejdet med en handlingsplan på området. For regeringen er det vigtigt, at vi alle kan leve det liv, vi ønsker, og være den vi vil,” siger Karen Ellemann.

Regeringen ønsker blandt andet at sætte fokus på nydanske LGBTI-personer, der kan have ekstra store personlige omkostninger ved at leve åbent som homoseksuel.

”Det er dybt bekymrende, at hver femte nydanske LGBTI-person har været udsat for voldstrusler fra familien. At en tredjedel har overvejet selvmord. Og at op mod en fjerdedel indvandrere opfatter homoseksualitet som en sygdom. Det skal vi gøre noget ved,” fastslår Karen Ellemann.

Allerede sidste år besluttede regeringen at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Med planen vil regeringen yderligere styrke rådgivning og støtte til transkønnede i sundhedsvæsnet.

Planen skal også sætte fokus på, hvordan vi kommer mobning og vold mod unge LGBTI-personer i uddannelsessystemet til livs. Næsten 2 ud af 3 unge LGBTI-personer har oplevet negative kommentarer eller opførsel i skolen på grund af deres seksuelle orientering.

”Det er alt for høje tal. Vi skal sætte ind allerede i uddannelsessystemet, hvis vi skal diskrimination af både unge og voksne LGBTI-personer til livs,” siger Karen Ellemann.

Regeringen vil desuden have fokus på at skabe mere åbenhed omkring LGBTI-personer på arbejdsmarkedet, homofobi og transfobi i det offentlige rum skal bekæmpes, og regeringen ønsker at støtte initiativer inden for sportens verden og i foreningslivet.

Finansieringen skal findes i satspuljen.

Lanceringen af Karen Ellemann som koordinerende minister og regeringens ambition om en handlingsplan med fokus på Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer præsenteres torsdag eftermiddag kl 16.00 af statsminister Lars Løkke og ligestillingsminister Karen Ellemann ved en Pride-reception i Statsministeriet.
For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, pressemedarbejder, tlf: 41 86 59 75

* * *
Meddelelsen hos Regeringen.
Meddelelsen hos Udenrigsministeriet.

* * *
Faktaark i tilslutning til meddelelsen:

Faktaark: Styrket indsats på LGBTI-området
17. august 2017
Handlingsplan – tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Friheden til at vælge sin partner og leve åbent om sin seksuelle orientering og kønsidentitet er grundlæggende i det danske samfund. Mange LGBTI-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede) oplever dog stadig diskrimination og fordomme. LGBTI-personer trives generelt dårligere end den øvrige del af befolkningen, og LGBTI-personer med etnisk minoritets baggrund er særligt udsatte.

Regeringen vil derfor lancere en handlingsplan på LGBTI-området, som skal fremme LGBTI-personers inklusion i samfundet og forebygge diskrimination og stigmatiseing.

Med handlingsplanen vil regeringen:
  1. Styrke støtten til LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund.
  2. Fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet.
  3. Bekæmpe fordomme blandt unge og fremme åbenhed i uddannelse
  4. Bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt
  5. Støtte voldsudsatte i homoseksuelle parforhold
  6. Styrke viden, rådgivning og støtte til transkønnede.

Som led i satspuljeforhandlingerne i efteråret 2017 vil regeringen søge satspuljepartiernes opbakning til, at der afsættes midler til en handlingsplan på LGBTI-området.

Handlingsplanen forventes lanceret i foråret 2018.

Styrket koordinering af indsatsen
Der oprettes en koordinerende funktion på LGBTI-området hos ministeren for fiskeri og ligestilling til at understøtte arbejdet med handlingsplanen og sikre koordinering og videndeling på tværs af de relevante ministerier mv.

Der etableres en tværministerielle arbejdsgruppe til at understøtte arbejdet med repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De respektive ministerier varetager som hidtil alle opgaver på LGBTI-området inden for eget ressort og har dermed fortsat ansvaret for disse opgaver

Som en del af regeringens styrkede indsats afsættes der på FFL18 årligt 3 mio. kr. i perioden 2018 -2022 til en koordinerende funktion hos ministeren for ligestilling.

* * *
Faktaarket hos Udenrigsministeriet.
Folketingets journal vedrørende faktaarket, som Ligestillingsudvalget modtog den 21. august 2017 – (LIU) Alm. del bilag 112. Samling: 2016-17.
Faktaarket hos Ligestillingsudvalget.

Udgivet i: LGBTI handlingsplan 2018, Satspuljemidler jan. 2018.
Anført i: Tidslinjen: 2017.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .