Satspuljepartier indgår aftale om 12 nye initiativer målrettet LGBTI-personer. 11. januar 2018.

Vist 206 gange.
Ligestillingsministeriet meddelte den 11. januar 2018, at der var indgået aftale med satspuljepartierne om fordeling af 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, som besluttet den 10. november 2017. Det indeholder bl.a. på 2,9 mio. kr. til Sabaah til et projekttilskud til styrket rådgivning og oplysning til minoritetsetniske LGBTI-personer og pårørende, 5,5 mio. kr. til etablering af videnscenter på transområdet og 0,9 mio. kr. til et pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede.

Herunder gengives
Meddelelsen
Aftalen

* * *
[Til top] Meddelelsen

Satspuljepartier indgår aftale om 12 nye initiativer målrettet LGBTI-personer

11.01.2018 10:26

Regeringen afsatte sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) 25 mio. kr. til indsatser, der skal øge tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). Parterne er nu blevet enige om at udmønte bevillingen i 12 konkrete initiativer.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat en samlet ramme på 25 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen for at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Ligestillingsminister Karen Ellemann og satspuljepartierne har efterfølgende drøftet udmøntningen af bevillingen og er blevet enige om i alt 12 nye initiativer, der skal udgøre rammen for en kommende handlingsplan på området.

LGBTI-personer er en særligt udsat gruppe, der ofte kan opleve isolation, utryghed og mistrivsel, der i den grad kræver, at vi som samfund gør en særlig indsats for dem. Jeg er derfor glad for, at partierne bag satspuljen nu er enige om 12 konkrete initiativer, der målrettet styrker vores indsats for at øge tryghed, trivsel og lige muligheder,” siger ligestillingsminister Karen Ellemann, der har det koordinerende ansvar for LGBTI-området på tværs af regeringen.

Med aftalen styrker partierne støtten og rådgivningen til LGBTI-personer, herunder til særligt udsatte grupper. Derudover iværksættes en række initiativer på sundhedsområdet. Initiativerne skal bl.a. styrke indsatsen i almen praksis samt styrke viden og rådgivning til LGBTI-personer selv, de pårørende og sundhedspersonalet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over aftalens fokus på sundhed:

LGBTI-personer kan føle sig stemplet eller mistænkeliggjort, også i deres møde med sundhedsvæsenet. Det skal vi forhindre. Jeg glæder mig derfor over, at satspuljepartierne er enige om at prioritere hele seks initiativer, som skal være med til at skabe en bedre og mere respektfuld sundhedsindsats over for LGBTI-personer. Det vil forhåbentlig bidrage til bedre sundhed og trivsel,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Initiativerne fokuserer desuden på at bekæmpe fordomme, fremme åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet samt at bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt.

Læs aftalen her

Kontakt: Casper Steen Pedersen, presse- & kommunikationsrådgiver, Udenrigsministeriet, castpe@um.dk, +4533920427

Yderligere oplysninger:
Satspuljepartierne bag aftalen kan kontaktes på følgende telefonnumre:
Mads Fuglede, ligestillingsordfører, Venstre tlf.: 33374511
Orla Østerby, socialordfører, Det Konservative Folkeparti tlf.: 33374204
May-Britt Kattrup, ligestillingsordfører, Liberal Alliance, tlf.: 61624574
Karina Adsbøl, ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 61625190
Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører, Socialdemokraterne, tlf.: 61625191
Rasmus Nordqvist, LGBTQI-ordfører, Alternativet, tlf.: 61624655
Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 61624609
Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 61624594

* * *
[Til top] Aftalen
Udenrigsministeriet

Aftale om udmøntning af ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er i forlængelse af satspuljeaftalen 2018 enige om, at der udmøntes 12 initiativer, der styrker indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI).

LGBTI-personer trives generelt dårligere end den øvrige del af befolkningen, og eksempelvis er LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund og transpersoner særligt udsatte. Partierne er enige om, at der er behov for konkrete initiativer, der styrker støtten til LGBTI-personer, fremmer åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelse, bekæmper homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt, styrker den forebyggende indsats i sundhedsvæsenet samt viden og rådgivning til transkønnede mv.

Rammen på 25 mio. kr. fra 2018-21 udmøntes i nedenstående initiativer:
 1. Ansøgningspulje til rådgivning, støtte og netværksmuligheder samt bekæmpelse af fordomme (I alt 7 mio. kr.)
 2. Projekttilskud til Sabaah til styrket rådgivning og oplysning til minoritetsetniske LGBTI-personer og pårørende (I alt 2,9 mio. kr.)
 3. Kampagne med virksomheder og organisationer ift. åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet (I alt 1,2 mio. kr.)
 4. Undersøgelse og initiativer i forhold til barrierer for LGBTI-personer i idrætsforeninger og bekæmpelse af homo- og transfobi (I alt 1,8 mio. kr.)
 5. Indsatser til bekæmpelse af vold i homoseksuelle parforhold (I alt 0,4 mio. kr.)
 6. Informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale på ældreområdet vedrørende ældre LGBTI-personer (I alt 0,5 mio. kr.)
 7. Etablering af videnscenter på transområdet (I alt 5,5 mio. kr.)
 8. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (I alt 1,2 mio. kr.)
 9. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (I alt 0,9 mio. kr.)
 10. Informationsmateriale målrettet forældre til børn født med DSD-tilstande (interkønnede) (I alt 0,6 mio. kr.)
 11. Styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer (I alt 2 mio. kr.)
 12. Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel og levevilkår (I alt 1 mio. kr.)

* * *
Meddelelsen hos Ligestillingsministeriet (Udenrigsministeriets hjemmeside).
Aftalen i pdf-format.

Udgivet i: LGBTI handlingsplan 2018, Satspuljemidler jan. 2018.
Anført i: Tidslinjen: 2018.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .