Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS)

Vist 1.869 gange. Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) er en samling af internationale, nordiske og danske kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer – f.eks. sygdomsklassifikationen, som bygger på WHO’s ICD-10.

DZ768E Kontakt pga. kønsidentitetsforhold

DZ768E Kontakt pga. kønsidentitetsforhold

Transrelaterede koder
Den 1. januar 2017 åbnede Sundhedsdatastyrelsen nye transkoder, som alene er gældende for Danmark.
Koderne er placeret i “Kap. XXI Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen”.
Samtidig lukkedeSundhedsdatastyrelsen diagnosekoderne DF64 Kønsidentitetsforstyrrelser med tilhørende underkoder i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) i “Kapitel V: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser [DF00-DF99]” pr. 1. januar 2017 ikke mere skal anvendes i Danmark.
Dermed har Sundhedsdatastyrelsen opfyldt tilkendegivelsen, som daværende sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V) den 13. maj 2016 gav i besvarelse af spgsm. 13 om skrivelsen af 18. april 2016 fra LGBT Danmark under behandlingen af beslutningsforslag B 7, og som Ellen Trane Nørby (V), der den 28. november 2016 var blevet sundhedsminister, afgav den 21. december 2016 et supplerende svar til.

Herunder gengives de transrelaterede koder, der trådte i kraft den 1. januar 2017.
SKS kode Fuldtekst
DZ768E Kontakt pga. kønsidentitetsforhold
DZ768E1 Kontakt pga. transkønnethed
DZ768E2 Kontakt pga. kønsidentitetsforhold i barndommen
DZ768E3 Kontakt pga. andre kønsidentitetsforhold
DZ768E4 Kontakt pga. kønsidentitetsforhold UNS

De nye koder kan betegnes som kontaktkoder og angiver alene, at personer har kontaktet sundhedsvæsenet pga. forhold vedrørende kønsidentitet/transkønnethed.

Diagnosekoden DF649 Kønsidentitetsforstyrrelser UNS”, som oftest blev anvendt af Sexologisk Klinik ved første kontakt, erstattes af koden “DZ768E4 Kontakt pga. kønsidentitetsforhold UNS”. UNS står for “Uden nærmere specifikation”.

* * *
De nye koder findes i Sundhedsdatastyrelsens SKS-browser på følgende måde:
 1. Klik på dette link til SKS-browseren.
 2. Skriv koden “DZ768E” i feltet “SKS-kode” og tryk på “Enter” (eller på knappen “Søg”).
  Så vises koden “Kontakt pga. kønsidentitetsforhold DZ768E” med underkoder.

Eller:
 1. Klik på dette link til SKS-browseren. Følg herefter trin 2 – 7.
 2. Udvid punktet “Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande D" ved at trykke på Kryds.
 3. Udvid punktet “Kap. XXI: Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen [DZ00-DZ99]” ved at trykke på Kryds.
 4. Udvid punktet “Personer i kontakt med sundhedsvæsenet i relation til andre omstændigheder [DZ70-DZ76]” ved at trykke på Kryds
 5. Udvid punktet “Personer i kontakt med sundhedsvæsenet af andre årsager DZ76” ved at trykke på Kryds
 6. Udvid punktet “Kontakt med sundhedsvæsenet under anden omstændighed DZ768” ved at trykke på Kryds
 7. Udvid punktet “Kontakt pga. kønsidentitetsforhold DZ768E” ved at trykke på Kryds.
  Så vises koden “Kontakt pga. kønsidentitetsforhold DZ768E” med underkoder.

Sundhedsvæsenets Klassifikations Systen (SKS) administreres af Sundhedsdatastyrelsen.

* * *
Historisk – ikke gældende
Herunder gengives kode “DF64 Kønsidentitetsforstyrrelser” med underkoder og kode “DF651 Transvestisk fetichisme”.
Koderne er identiske med koderne i ICD-10, idet de dog er tilføjet startbogstavet “D” og er uden punktum mellem andet og tredje tal.
Kode Tekst
DF64 Kønsidentitetsforstyrrelser
DF640 Transseksualisme
DF642 Kønsidentitetsforstyrrelse i barndommen
DF648 Anden kønsidentitetsforstyrrelse
DF649 Kønsidentitetsforstyrrelse UNS (UNS = uden specifikation)
DF651 Transvestisk fetichisme. Deaktiveret pr. 1. juli 2016.

Transvetisk fetichisme (DF651) blev deaktiveret pr. 1. juli 2016. jf. meddelelse den 22. juni 2016 fra sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, og er dermed ikke mere en diagnose i Sundhedsvæsenets Klassifikations Systen (SKS).
Kønsidentitetsforstyrrelser (DF64) med underkoder blev deaktiveret pr. 1. januar 2017 – se skrivelse derom fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) den 21. december 2016.

Udgivet i: Gældende danske love mm., SKS.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .