Søren Laursen blev den 12. oktober 2017 formand for Rådet for Menneskerettigheder under IMR.

Vist 59 gange.

Søren Laursen

Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark blev den 12. oktober 2017 valgt som ny formand for Rådet for Menneskerettigheder under Institut for Menneskerettigheder (IMR).

”For mig er det vigtigt, at vi som mennesker tager et medansvar for udviklingen af vores rettigheder, og derfor er jeg meget glad for at være valgt af en så engageret forsamling som rådet. Menneskerettigheder er en solid ramme, men også en ramme, der skal holdes ved lige, og det er en samfundsopgave, vi skal påtage os. Jeg kan ikke se nogen bedre plads at gøre det end her, hvor vi kan spille bold med vores nationale menneskerettighedsinstitution,” siger Søren Laursen.

Søren Laursen afløser Andreas Kamm, som er generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp ind til udgangen af denne måned. Søren Laursen er valgt for to år.

Rådet for Menneskerettigheder består af 52 repræsentanter fra en række civilsamfundsorganisationer og myndigheder, der vurderer udformningen og afviklingen af instituttets aktiviteter. Rådet udpeger seks medlemmer af instituttets bestyrelse.

53-årige Søren Laursen var første gang forperson for LGBT Danmark i perioden 1994-1998, og han vendte tilbage på posten i 2013. Søren Laursen har gennem en årrække arbejdet indgående med menneskerettighedsdagsordenen i LGBT Danmark, både nationalt og internationalt. Dette har også givet sig udtryk i samarbejdet med Institut for Menneskerettigheder gennem et langt engagement i både Rådet for Menneskerettigheder og Ligebehandlingsudvalget. Søren Laursen har også været medlem af Flygtningenævnet fra 2000 til 2002 og forretningsudvalget i Dansk Flygtningehjælp fra 2009 til 2010.

* * *
Meddelelsen hos Institut for Menneskerettigheder.
Meddelelsen hos LGBT Danmark.

Udgivet i: Om LGBT Danmark, Søren Laursen.
Søgeord: , , , , , , , , , .