Spgsm. 586 af 23. februar 2018 om hyppigheden af ikke-akutte indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika i 2007 til 2017.

Vist 81 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 586 – Samling: 2017-18 – om, hvor hyppigt ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika er i Danmark, opgjort i perioden 2007 til 2017, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, Venstre.

Spørgsmål
Ministeren bedes oplyse, hvor hyppigt forekomne ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, er i Danmark, opgjort i perioden 2007 til 2017?

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet.
Spørgsmålet hos Folketinget i pdf-format.

Udgivet i: Interkøn, Interkøn.
Søgeord: , , , , .