Spgsm. 587 af 23. februar 2018 om antal børn, der årligt er født i Danmark med variationer i kønskarakteristika i perioden 2007-2017.

Vist 39 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 587 – Samling: 2017-18 – om, hvor mange børn, der årligt er født i Danmark med variationer i kønskarakteristika i perioden 2007-2017, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, Venstre.

Spørgsmål
Ministeren bedes oplyse, hvor mange børn, der årligt er født i Danmark med
variationer i kønskarakteristika i perioden 2007-2017?

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet.
Spørgsmålet hos Folketinget i pdf-format.

Udgivet i: Interkøn, Interkøn.
Søgeord: , , , , .