Spgsm. 588 af 23. februar 2018 om antal børn, der årligt fødes i Danmark med variationer i kønskarakteristika med sundhedsfaglige argumenter for medicinske indgreb.

Vist 41 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 588 – Samling: 2017-18 – om, hvor mange børn, der årligt fødes i Danmark med variationer i kønskarakteristika, og hvor der er dokumenteret sundhedsfaglige argumenter for, at der foretages ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, Venstre.

Spørgsmål
Ministeren bedes oplyse, hvor mange børn, der årligt fødes i Danmark med
variationer i kønskarakteristika, og hvor der er dokumenteret sundhedsfaglige
argumenter for, at der foretages ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske
indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter?

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet.
Spørgsmålet hos Folketinget i pdf-format.

Udgivet i: Interkøn, Interkøn.
Søgeord: , , , , .