Spgsm. 589 af 23. februar 2018 om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte medicinske indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika.

Vist 38 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 589 – Samling: 2017-18 – om ministeren kan be- eller afkræfte, om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, Venstre.

Spørgsmål
Ministeren bedes be- eller afkræfte, om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, og i bekræftende fald bedes ministeren kommentere på FN’s kritik?

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet.
Spørgsmålet hos Folketinget i pdf-format.

Udgivet i: Interkøn, Interkøn.
Søgeord: , , , , , .