Spgsm. 590 af 23. februar 2018 om den danske praksis vedr. ikke-akutte medicinske indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, er ændret i perioden 2007-2017.

Vist 64 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 590 – Samling: 2017-18 – om den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, har ændret karakter i perioden 2007-2017, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, Venstre.

Spørgsmål
Ministeren bedes oplyse, om den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, har ændret karakter i perioden 2007-2017?

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet.
Spørgsmålet hos Folketinget i pdf-format.

Udgivet i: Interkøn, Interkøn.
Søgeord: , , , , , .