Sydkoreas højesteret fastslog den 22. juni 2006, at kønsskifteopererede nye køn skal godkendes.

Vist 117 gange.
Sydkorea

Sydkorea

Sydkoreas højresteret i Soul har afsagt dom om, at en 51 årig KtM kønsskifteopereret har ret til at få korrigeret sine data i “familieregistret” og dermed have fuldstændig samme rettigheder i sit nye køn herunder at få udstedet officielle dokumenter med angivelse af det nye køn og nyt navn.
Dermed omgjorde højesteretten en lavere retsinstans afgørelse om ikke at tillade kønsskifteopererede at få ændret deres officielle dokumenter.
Der har i de senere år været en del sager for flere forskellige underordnede retter, og afgørelserne har været meget forskellige. En af de heldige var Harisu, der er en kendt sangerinde, der fik foretaget en MtK kønsskifteoperation i 1998.

I dommen udtrykte højesteret, at begrebet køn ikke alene kan afgøres ud fra en persons fysiske køn, men at personens mentale, psykologiske og sociale forhold også skal med i vurderingen.
Det betyder, at køn skal defineres ud fra flere forskellige faktorer, og højesteretten fremførte frem kriterier, som skal vurderes for at anerkende et kønsskifte.
  1. Personen skal have en kønsidentitetsforstyrrelse og føle sig tilhørende det modsatte køn i forhold til det biologiske køn.
  2. Personen skal have modtaget psykologisk hjælp til at komme overens med sin kønsidentitet.
  3. Personen skal have gennemgået en kønsskifteoperation.
  4. Efter en kønsskifteoperation skal personen leve i overensstemmelse med det nye køn.
  5. Det skal ikke være nødvendigt for personen at skifte bekendtskabskreds i nævneværdig grad, og venner og familie bør anerkende og acceptere kønsskifte.

De, som opfylder disse fem kriterier kan officielt få godkendt deres nye køn.

Sydkorea har ikke nogen speciel lovgivning omkring kønsskifteoperation, men det forventes, at der vil ske noget på området efter højesteretsdommen.

Som i mange andre lande er der visse lovbestemte forskelle for mænd og kvinder i Sydkorea. F. eks. skal mænd aftjene hvernepligt, hvilket kvinder ikke skal, hvilket også vil være gældende for kønsskifteopererede, der har fået godkendt deres nye køn.

I forbindelse med den officielle ændring af kønnet, vil pågældende også få et nyt personnummer. Personnummeret er på 13 cifre, hvor det første ciffer er “1” for mænd og “2” for kvinder.

Det skønnes, at der er 30.000 transseksuelle i Sydkorea.

* * *
Artikel den 22. juni 2006 om afgørelsen.

Udgivet i: Sydkorea.
Anført i: Tidslinjen: 2006.
Søgeord: , , , , , , , , .