Homoseksuel
§ 20 spgsm. S 108 af 9. oktober 2007 om ministerens holdning til forskelsbehandling i ægteskabs- og partnerskabsloven. Svar 17. oktober 2007.
Lone Dybkjær (RV) stillede den 9. oktober 2007 § 20 spørgsmål S 108 - Samling: 2007-08 (1. samling) - om ministeren vil redegøre for sin holdning til den forskelsbehandling, der gøres på hetero- og homoseksuelle gennem hhv. ægteskabsloven og lov om registreret partnerskab, til familie- og forbrugerministeren, ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 4140 af 13. april 2007 om asylstatus for homoseksuelle, transseksuelle og transvestitter. Svar den 23. april 2007.
Jørgen Arbo-Bæhr (EL) stillede den 13. april 2007 § 20 spørgsmål nr. S 4140 - folketingsåret 2006-07 - om asylstatus for homoseksuelle, transseksuelle og transvestitter til minister for flygtninge, indvandrere og integration, Rikke Hvilshøj, der svarede den 23. april 2007. Spørgsmål Hvad er grunden til, at ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 135 af 15. oktober 2009 om IMR-artikel "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet". Svar 23. oktober 2009.
Den 15. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 135 - Samling: 2009-10 - om en artikel hos Institut for Menneskerettigheder (IMR) "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet, forvirrende og inkonsekvent" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 23. oktober 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2042 af 22. august 2011 om at kalde homoseksuelle for ægtepar. Svar 2. september 2011.
Den 22. august 2011 stillede Ørum Jørgensen (KD) § 20-spørgsmål S 2042 - Samling: 2010-11 - om at kalde homoseksuelle for ægtepar, til justitsminister, Lars Barfoed (KF), der den 2. september 2011 svarede, at grundet det udskrevne folketingsvalg ikke fandt det rigtigt at besvare spørgsmålet. Spørgsmålet Er ... Vis forekomsten
Earl Lind fra USA søgte lægehjælp i 1902 for at blive kastreret, da han ikke følte sig tilpas som mand.
Earl Lind blev født i 1874 i Connecticut. Han brugte også navnene Ralph Werther og Jennie June. I 1895 mødte han andre androgyne i New York i en sammenslutning ved navn Cercle Hermaphroditos. Han optrådte også som dragqueen i New York. I 1902 søgte den nu 28 årige Earl Lind og nu boende i New York om lægehjælp ... Vis forekomsten
20 mænd i kvindeklæder anholdt af politiet. Artikel i Aftenbladet den 8. februar 1954.
I Aftenbladet - Københavneravis, der lukkede i 1959 - kunne der den 8. februar 1954 læses følgende artikel: - Inden for de sidste par år har vi vel haft ca. 20 mænd indbragt, sigtet for at have færdedes offentligt i kvindeklæder, siger politiinspektør Jersild fra Sædelighedspolitiet til morgen i anledning af ... Vis forekomsten
A/HRC/22/53. Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Rapport fra FN den 1. februar 2013.
Rapporten fra FN's særlige rapportør, Juan E. Méndez fokuserer på visse former for misbrug i sundhedssektoren, der kan overskride grænsen for mishandling og dermed betegnes som tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Den identificerer de politikker, der fremmer denne praksis og ... Vis forekomsten
Åbent brev af 19. oktober 2011 fra hustruen til transmanden, Johs Villiams, og dennes videotale til ministeren.
Josh Villiams er en 31-årig transmand (pr. oktober 2011) fra USA, som er bosiddende i Danmark. I USA har han officielt fået juridisk kønsskifte fra kvinde til mand. Imidlertid opfylder han ikke de danske krav om godkendelse af kønsskifte og er derfor her i Danmark registreret som kvinde. Herunder gengives et åbent ... Vis forekomsten
Adam
Da Adam Freedman - en spinkel, akavet og uerfarne teenager fra Piemonte, Californien - rejser til New York for at slutte sig til sisn storesøster, Casey, håber han, at hans liv vil ændre sig. Og det gør det sandelig. Det er sommeren 2006, et år med demonstrationer for homoseksuelle ægteskaber og forbedring af ... Vis forekomsten
Alexis Arquette fik mand til kvinde kønsskifteoperation i 2007.
Alexis Arquette blev født som dreng i Los Angeles, California den 28. juli 1969 og fik navnet Robert Arquette. Hun blev født ind i en familie af skuespillere. Faderen er Lewis Arquette, hun er barnebarn af Cliff Arquette og er søster til Richmond, David, Patricia og Rosanna Arquette. Hun er også selv skuespillerinde ... Vis forekomsten
Anmeldelse af bogen Becoming Two-Spirit: Gay Identity and Social Acceptance in Indian Country. Karen M. Larsen.
Karen M. Larsen anmeldte den 5. april 2011 bogen: Becoming Two-Spirit: Gay Identity and Social Acceptance in Indian Country. * * * Af Karen M. Larsen. Et af de mange fascinerende træk ved de nordamerikanske indianeres kulturer var deres fleksibilitet i forhold til kønsoverskridende mennesker hhv. mennesker med seksuel ... Vis forekomsten
Anmeldelse af Den danske pige (The Danish Girl) - En god film - den 6. februar 20196 af Malene Andreasen.
Af Malene Andreasen En god film På grund at mit engagement i sagen for transkønnede, læste jeg uundgåeligt de anmeldelser, der var af filmen "Den danske pige", før jeg selv så den. Jeg må sige, jeg genkender ikke den kritik, en del har rejst om denne film. Jeg opfatter den som en god film, der bygger frit over ... Vis forekomsten
Anmeldelse af tidsskriftet Lambda Nordicas nummer Kungar och Drottningar. Karen M. Larsen 12. december 2008.
Karen M. Larsen anmelder Kungar och Drottningar - Tidsskrift nr. 1-2 fra 2008 udgivet af Lamda Nordica. Af Karen M. Larsen I disse queere tider har Lambda Nordica, et tidsskrift der oprindeligt var viet til homoforskningen i Norden, åbnet op for nye emner og en ny stil, og det er der kommet et godt produkt ud af. Lambda ... Vis forekomsten
Årets Laks 2014 den 30. august 2014 tildelt statsminister Helle Thorning-Schmidt af LGBT Danmark.
LGBT Danmark udsendte lørdag den 30. marts 2014 kl. 1712 følgende pressemeddelelse om, at statsminister, Helle Thorning-Schmidt var tildelt hædersbevisningen "Årets Laks 2014". Årets Laks tildeles for en modig indsats for homo-, biseksuelles og transpersoners rettigheder og vilkår i sammenhænge, hvor holdningen ... Vis forekomsten
Asyl til homoseksuelle flygtninge. Sag C-199/12, C-200/12 og C-201/12 - den 7. november 2013.
EU-Domstolen afsagde den 7. november 2013 dom i tre sager om asyl til homoseksuelle, som grundet deres ensartethed blev behandlet samlet. Sagerne blev afgjort efter det nu ophævede asyldirektiv - 2004/83/EF af 29. april 2004. Det nye asyldirektiv - 2011/95/EU af 13. december 2011 - indskrænker ikke asylmylighederne for ... Vis forekomsten
Autobiography of an Androgyne
Selvbiografi af Earl Lind oprindeligt udgivet i 1918, men skrevet tidligere, da han havde forsøgt at få den udgivet siden 1900. Det er dermed en af de første selvbiografier udgivet af en transkønnet. Bogen er også genudgivet i 1975, og 2005. I 1902 søgte den 28-årige Earl Lind fra New York lægehjælp til at blive ... Vis forekomsten
Autogynefili – transbevægelsens største tabu. Karen M. Larsen den 21. april 2018.
Af Karen M. Larsen den 21. april 2018. Autogynefili – transbevægelsens største tabu Noget af det måske mest bemærkelsesværdige ved at transbevægelsen i løbet af 1990’erne og det nye årtusinde blev en del af den etablerede homobevægelse er, at det er noget nær et dogme indenfor transaktivismen, at det at ... Vis forekomsten
Autogynofili - teorien om transkønnede eller en blindgyde? Lisa Andersen den 30. april 2018.
På grund af en teknisk fejl vises antal visninger ikke automatisk. Men pr. 9. maj 2018 kl. 0100 var artiklen vist 216 gange. Der arbejdes på at få udbedret fejlen. Lisa Andersen, prof. emeritus sendte den 30. april 2018 det herunder gengivne kritiske skrift vedr. autogynofili til Vidensbanken foranlediget af Karen M. ... Vis forekomsten
B 116. 1. behandling den 17. maj 2013.
Folketinget havde fredag den 17. maj 2013 1. behandling af beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Behandlingen startede kl. 1000 og sluttede kl. 1103 med, at beslutningsforslaget blev henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det første ... Vis forekomsten
B 122. Bilag 1. Spgsm. 1. Trans-Danmark har den 2. februar 2010 indsendt bemærkninger til Retsudvalget. Spgsm. den 9. februar 2010. Svar den 8. marts 2010.
Trans-Danmark indsendte den 2. februar 2010 bemærkninger til Retsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 122 om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede. Bemærkningerne omhandler de forhold i ægteskabsloven, der har betydning for ... Vis forekomsten
B 122. Tidsplan.
Tidsplan for B 122 Om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 123. 2. behandling den 3. juni 2010. Beslutningsforslaget forkastet.
Den 3. juni 2010 havde Folketinget 2. behandling af beslutningsforslag B 123 - Samling: 2009-10 - om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Behandlingen startede og sluttede kl. 1504 med, at beslutningsforslaget ved afstemningen blev forkastet. Fjerde næstformand, Helge Adam Møller: Det næste punkt ... Vis forekomsten
B 123. Bilag 16. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010.
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning - B 123 - om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 2. februar 2010 og var til 1. behandling den 26. marts 2010. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i ... Vis forekomsten
B 123. Tidsplan.
Tidsplan for B 123 Om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 129. Bilag 2. Spgsm. 4. LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om JM's svar på spgsm. 1, bilag 2. Spgsm. den 23. august 2011. Svar 23. august 2011.
LGBT Danmark skrev den 6. juni 2011 til Retsudvalget om, at det er meget beklageligt og ikke i overensstemmelse med regeringens udmeldinger internationaltat, at justitsminister, Lars Barfoed i sit svar på spgsm. 1, bilag 2 - beslutningsforslag B 129 - Samling 2010-11 - om en styrket indsats over for forbrydelser ... Vis forekomsten
B 129. Referat fra 1. behandling den 19. maj 2011.
Den 19. maj 2010 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag B 129 - Samling: 2010-11 (1. samling) - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). Behandlingen startede kl. 1436 og sluttede kl. 1603 med, at beslutningsforslaget blev henvist til ... Vis forekomsten
B 50. 10. november 2009. Beslutningsforslag om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Bortfaldt.
Forslag til folketingsbeslutning – B 50 Samling: 2009-10 - om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) fremsat den 10. november 2009 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF). beslutningsforslaget. Resumé Ifølge forslaget ... Vis forekomsten
B 50. Baggrundsmateriale fra justitsministeren for at betegne kønsidentitet som en seksuel orientering. 11. marts 2010.
Tidligere justitsminister Brian Mikkelsen betegnede den 26. januar 2010 under 1. behandlingen af beslutningsforslag B 50 kønsidentitet som værende en seksuel orientering og henviste senere til, at det fremgik af forarbejderne til straffelovens § 266 b. Det viser sig, at den daværende justitsministers henvisning skal ... Vis forekomsten
B 50. Bilag 6. Spgsm. 7. Åbent brev af 13. marts 2010 om Brian Mikkelsens udtalelser under 1. behandlingen.
Retsudvalget modtog den 13. marts 2010 kopi af et åbent brev til justitsministeren, og daværende justitsminister, Brian Mikkelsens udtalelser under 1. behandlingen om beslutningsforslag B 50 - Samling: 2009-10 - om en styrket indsats mod hadforbrydelser. Retsudvalget stillede den 17. marts 2010 spørgsmål nr. 7 om ... Vis forekomsten
B 56. 18. november 2009. Forslag om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle og heteroseksuelle par. Bortfaldt.
Beslutningsforslag B 56 - Samling: 2009-10 - fremsat af Simon Emil Ammitzbøll (LA), Villum Christensen (LA) og Anders Samuelsen (LA) om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Resumé Liberal Alliance foreslog, at regeringen pålagdes at fremsætte lovforslag om en ... Vis forekomsten
B 56. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmark skrev den 30. november 2009 om forslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 1. december 2009. Svar den 7. december 2009.
LGBT Dannmark skrev den 30. november 2009 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 – Samling: 2009-10 – om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Retsudvalget stillede den 1. december 2009 spørgsmål 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian ... Vis forekomsten
B 56. Bilag 2. Spgsm. 2. Trans-Danmark skrev den 4. december 2009 om forslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 14. december 2009. Svar den 16. december 2009.
Trans-Danmark skrev den 4. december 2009 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 – Samling: 2009-10 – om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Retsudvalget stillede den 14. december 2009 spørgsmål 2 om henvendelsen til justitsministerer, Brian ... Vis forekomsten
B 56. Referat af 1. behandling i Folketinget den 26. januar 2010.
Folketingets 1. behandling af beslutningsforslag B 56 om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par af Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl. fandt sted tirsdag den 26. januar 2009 fra kl. 2135 til kl. 2258 som punkt 11 på dagsordenen. Som afslutning på debatten blev ... Vis forekomsten
B 56. Tidsplan.
Tidsplan for B 56 om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
B 7. Beslutningsforslag den 8. oktober 2015 om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Stine Brix (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) fremsatte den 8. oktober 2015 beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-16 – om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssystem, at arbejde aktivt for at ... Vis forekomsten
B 76. 1. behandlingen den 27. april 2007. Referat.
Folketingsdebat fredag den 27. april 2007 1. behandling af beslutningsforslag B 76 om at indføre en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. Debatten skulle have fundet sted torsdag den 1. marts 2007, men blev aflyst, da ministeren var syg. Herunder gengives debatten den 16. januar 2007. ... Vis forekomsten
B 76. 16. januar 2007. Beslutningsforslag om en ægteskabslov, der ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. (Bortfaldet)
Beslutningsforslag B 76 - Samling: 2006-07 - fremsat den 16. januar 2007 af Lone Dybkjær (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Bente Dahl (RV), Charlotte Fischer (RV) og Marianne Jelved (RV) om at indføre en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. Resumé Beslutningsforslaget pålagde ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 3 af 3. maj 2007 om hvilke hindringer, der er for, at ægteskab kan indgås mellem homoseksuelle. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 3 - B 76 Samling: 2006-07 - om hvilke hindringer der er for, at ægteskab kan indgås mellem homoseksuelle, til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Hvilke hindringer er der for, at ægteskab kan indgås mellem ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 5 af 3. maj 2007 om bistand til udarbejdelse af ændringsforslag. Svar 29. maj 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 5 - B 76 Samling: 2006-07 - om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007. Spørgsmål Vil ministeren yde teknisk bistand til udformning af ændringsforslag til ... Vis forekomsten
B 76. Spgsm. 8 af 3. maj 2007 om teknisk bistand og notat med udkast til lovforslag. Svar 19. september 2007.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget spørgsmål 5 - B 76 Samling: 2006-07 - om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der afgav foreløbigt svar den 13. august 2007 og endeligt svar den 19. september 2007. Indhold Spørgsmål Foreløbigt svar af 13. ... Vis forekomsten
B 76. Trans-Danmarks høringsskrivelse af 4. oktober 2007.
Den 4. oktober 2007 fremsendte Trans-Danmark en skrivelse til Retsudvalg med foreningens bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag B 76 af 16. januar 2007 om ændring af ægteskabslovgivningen, så der sker ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle. * * * Skrivelse fra Trans-Danmark Vedr.: ... Vis forekomsten
Be Like Others
Dokumentarfilm om forholdene i Iran, hvor homoseksualitet i medfør af den islamiske lovgivning kan medføre dødsstraf, og hvor der gennem de senere år er udført et enormt antal kønsskifteoperationer. Mange bøsser og lesbiske er en sådan drastisk operation deres eneste håb om at overleve. De undertrykker deres ... Vis forekomsten
Beaumont Society.
Englands længst eksisterende forening for transpersoner stiftet i 1965. The Beaumont Society blev startet af fire personer fra England, der var medlem af Viginia Prince organisation Phi Pi Epsilon, som betyder Full Personality Expression forkortet FPE, og som udgav tidsskriftet Transvestia. En europæisk afdeling af af ... Vis forekomsten
Becoming a Woman: A Biography of Christine Jorgensen
Bogen giver et indgående indblik i Christine Jorgensens rejse frem den kvinde, hun altid vidste, at hun var, og et fasinerende kendskab til den kvinde, der i den grad formåede at åbne døre og skabe interesse om sig selv. Den beskriver Christine Jorgensens handlekraft og evne til at løse problemer, hendes store ... Vis forekomsten
Becoming Two-Spirit: Gay Identity and Social Acceptance in Indian Country
To-Spirit manden indtager en særegen plads i indianske kultur. Balancerende mellem det mandlige og det kvindelige, forsøger han at blande homoseksualitet og den oprindelige indfødte identitet. De ledsagende tvetydigheder om køn og kultur kommer i levende relief i denne magtfulde og gribende bog, der giver et ... Vis forekomsten
Behandlingstilbud til transkønnede børn og unge er på vej. Linda Thor Pedersen den 26. november 2015.
Linda Thor Pedersen, der er transpolitisk talsperson i LGBT Danmark har dateret den 26. november 2015 udfærdiget en skrivelse om, hvordan foreningen har foranlediget, at der mandag den 23. november 2015 blev afholdt et positivt møde mellem "Teamet for transkønnede børn og unge", LGBT Danmark og flere NGO'er om ... Vis forekomsten
Beretningen om verdens første kønsskifteoperation - et historisk snit. Søren Laursen den 1. november 1999.
I dag, den 30. maj 2016, ville Christine Jorgensen være fyldt 90 år. Hun døde den 3. maj 1989 af kræft i San Clemente, Californien. Magasinet Zink nr. 5, der udkom den 1. november 1999, bragte en artikel af Søren Laursen om Christine Jorgensen. Magasinet Zink blev udgivet af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske ... Vis forekomsten
Biograftur den 25. oktober 2012, hvor Rebecca Holm introducerede filmen The Queen.
Af Tina Thranesen. Sammen med Rebecca Holm var jeg torsdag den 25. oktober 2012 i Cinemateket for at se den 44 år gamle film The Queen - en af mange Transrelaterede film, som blev vist under LesbianGayBiTrans Film Festival i oktober 2012 arrangeret af MIX Copenhagen. Hvilken betydning har en 44 år gammel film om nogle ... Vis forekomsten
Børn i homoseksuelle familier. Svensk rapport af 2001.
Hvordan er det for børn at vokse op i en homoseksuel familie, hvor de voksne er to kvinder eller to mænd? Hvis den ene af et homoseksuelt forældrepar får foretaget en kønsskifteoperation og samlivet fortsætter, så er der tale om et homoseksuelt forhold. Erfaringerne viser, at det ikke har negativ betydning for ... Vis forekomsten
Breakfast on Pluto
Vi er i 1970'erne og følger Patrick Braden, en besnærende smuk, karismatisk og samtidig viljefast ung mand. Patrick er blevet bortadopteret som spæd til en familie i en lille irsk by, men er allerede fra en tidlig alder klar over, at han er helt anderledes end alle andre, men Patrick overlever det barske miljø i ... Vis forekomsten
Call Me Malcolm
DR 2 sendte filmen mandag den 4. juni 2007. I deres filmbeskrivelse skriver de: "Jeg tænkte altid på mig selv som en af drengene. Jeg har to brødre, så jeg ville have været den tredje. Men andre mennesker opfattede mig som en pige, og jeg kunne ikke fortælle dem, at de tog fejl. Det fik mig til at føle, at jeg ... Vis forekomsten
CGLcc - Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce
Foreningen ejes og drives af homoseksuelle mænd og kvinder. Foreningen uddeler årligt en række priser til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, som har gjort sig særligt positivt bemærket inden for LGBT området. På hjemmesiden er der en afdeling med turistinformation om København primært målrettet til ... Vis forekomsten
Chat på TV2s tekst-tv chat. Transpersoner kan være sig selv på chatten. (25. april 2007).
TV2 har den 25. april 2007 meddelt LBL, at de ændrer deres restriktive praksis for chat-navne på TV2 Tekst-TV chat, så brugere ikke længere udelukkes, hvis de benytter ordet "trans" i deres chat-navn eller hvis administrator ved man har et andet køn end ens chat-navn lader forstå. Dette sker efter ... Vis forekomsten
Christine Jorgensen og den transatlantiske transhistorie.
Af Dag Heede. Christine Jorgensen og den transatlantiske transhistorie ‘(…) Jorgensen could have been the exception that proved the rule, but instead she became the exception that undermined the rule’ (Meyerowitz, 2002: 286). Intro Måske har der eksisteret køn alle steder til alle tider. Men antropologien, ... Vis forekomsten
Colin Higgins Foundation
Colin Higgins Foundation blev stiftet i 1986 af Colin Higgins. Colin Higgins var en af Hollywoods mest værdsatte direktører og manuskriptforfattere. Han blev født den 28. juli 1941 i Nouméa, New Caledonia nordvest for New Zealand af en australsk moder og amerikansk fader. Herefter boede han med forældrene en tid i ... Vis forekomsten
Coming forward The underreporting of heterosexist violence and same sex partner abuse in Victoria, Australien. 2008.
Den australske rapport bygger på en online undersøgelse, hvor der har medvirket 390 bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, hvor de blev spurgt om deres erfaringer med "heterosexist violence" d.v.s. vold og chikane mod homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner herunder også mellem homoseksuelle i ... Vis forekomsten
Copenhagen Pride
Copenhagen Pride, der drives 100 % af frivillig arbejdskraft, har som mission at promovere og synliggøre homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner i Danmark ved diverse kulturarrangementer i løbet af året, kulminerende i Copenhagen Pride Week på Rådhuspladsen i København. Copenhagen Pride i Københavns gader ... Vis forekomsten
Cries From Within: Transsexualism, Gender Confusion & Sex Change
Forfatterne diskuterer forskellene mellem transseksuelle, transvestitter, homoseksuelle og mandlige prostituerede med fokus på det transseksuelle fænomen i Singapore og de behandlinger, der er til rådighed for transseksuelle der. Professor Shan Ratnam besvarer spørgsmål om transvestitisme, transseksualitet, ... Vis forekomsten
Danny Drags
Danny Drags bestod af Bendt Reiner og Poul-Kristian Jensen - nok de mest kendte dragqueens i 1970'erne og 1980'erne. Danny Drags opstod i Dragørrevyen, hvor Bendt Reiner klædt som kvinde sang Bodil Udsens kendte sang "Hva' fa'en går de rundt og gør i banken efter fem?". Gennem 1970'erne og 1980'erne var Danny Drags ... Vis forekomsten
Den lange vej til en ny krop. Artikel den 4. januar 2016 af Yael Michelle Elbaum Bassan.
Af Yael Michelle Elbaum Bassan. Den lange vej til en ny krop. Man kan skifte køn så nemt som ingenting i Danmark. I hvert fald juridisk. Hvis de transkønnede vil skifte biologisk køn, skal de derimod gennem en årelang og kompliceret udredning først. Udredningen er en utryg og grænseoverskridende proces for mange ... Vis forekomsten
Den norske ægteskabslov blev ændret den 19. december 2008, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par.
Den norske ægteskabslov er fra den 4. juli 1991 med ikrafttrædelse den 1. januar 1993. Den 19. december 2008 med ikrafttrædelse den 1. januar 2009 blev væsentligt ændret, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par. Samtidig blev partnerskabsloven ophævet. Uddrag af ægteskabsloven. (På norsk). § 1. ... Vis forekomsten
Det er kærligt ment
Bøsser og lesbiske er gået fra at være usynlige over at blive accepteret til i dag at være en aktiv og vigtig del af samfundet. Det samme kæmper transkønnede og biseksuelle nu for. I historieskrivningen fylder de fire minoriteter dog fortsat meget lidt. Det gør bogen "Det er kærligt ment" noget ved. Den handler ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 27. marts 2014 til forslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister - juridisk kønsskifte m.v.
Det Etiske Råd indsendte dateret den 27. marts 2014 høringsskrivelse om forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte. Høringsskrivelsen fra Det Etiske Råd var ikke enstemmig. Der var en flere afvigende holdninger lige fra afstandstagen til lovforslaget over forskellige ... Vis forekomsten
Det normative sundhedssystem: - transpersoner, biseksuelle og homoseksuelles oplevelser i mødet med sundhedssystemet.
Resumé Dette speciale fokuserer på transpersoner, biseksuelle og homoseksuelles oplevelser i mødet med sundhedssystemet i Danmark. Dette teoretiseres ved hjælp af normkritiske teorier inden for en poststrukturalistisk ramme. Der vil være fokus på de herskende diskursive konstruktioner omkring køn og seksuel ... Vis forekomsten
Det tredie Køn
På trods af indledningen i skriftet og dets illustrationer beskæftiger skriftet sig ikke med transkønnede. I skriftet forklarede Magnus Hirschfeld, at homoseksualitet er medfødt: "Homoseksualiteten var et udslag af menneskets biologiske anlæg, hvorfor han i den forbindelse påpegede en række såkaldte mellemformer, ... Vis forekomsten
Dette er en homobog
Forlagets beskrivelse: Uundværlig, humoristisk og særdeles oplysende læsning til alle, der er interesserede i at vide mere om seksualitetens mangfoldighed. "Uanset om du kan lide drenge eller piger eller måske begge dele, og uanset om du føler dig som en dreng eller en pige indeni, så er du jo bare dig, ikke?" I ... Vis forekomsten
Diane Delia. Dræbt den 7. oktober 1981. Et dødeligt kærlighedsdrama.
Diane Delia fik MtK kønsskifteoperation, blev gift med Robert og dræbt den 7. oktober 1981. Et dødeligt kærlighedsdrama. Den 28. oktober 1981 blev liget af en kvinde bjærget fra Hudson River, New York. Liget var svøbt i et tæppe og i øvrigt kun iført en lavendelfarvet undertrøje med spaghetti-stroppen og ... Vis forekomsten
Ensomhedens Brønd
Romanen var banebrydende, da den blev udgivet af af forfatteren selv i 1928 og blev straks forbudt i Storbritannien på grund af dens lesbiske tema. I USA blev den først tilladt efter en lang retssag. Da den engelsksprogede udgave endelig blev udgivet, solgte den mere end 20.000 eksemplarer det første år, og banede ... Vis forekomsten
Er Danmark de transkønnedes paradis? Fortællinger og forhandlinger af maskulinitet i dokumentarfilmen Nobody Passes Perfectly. 7. april 2010.
Af Tobias Raun. Når jeg taler med venner eller bekendte fra USA eller England, tror de, altid at Danmark er et mekka for transkønnede. De tror, at transkønnede har ubegrænset adgang til medicinsk og juridisk hjælp, at der anvendes den nyeste teknologi til de operative indgreb og at hele herligheden er gratis. Jeg ... Vis forekomsten
Er køn et livsvilkår? Artikel den 3. december 2011 af Susanne Selmer i Damefrokosten.com.
Er køn et livsvilkår? Artikel den 3. december 2011 af Susanne Selmer i Damefrokosten.com Damefrokosten.com bragte lørdag den 3. december 2011 i deres tema om homoseksuelle og transseksuelle en artikel af Susanne Selmer, formand for Trans-Danmark. Artiklen indledes således * * * Damefrokosten.com findes ikke mere. 28. ... Vis forekomsten
Er transvestitter og transseksuelle homoseksuelle? Tina Thranesen den 23. januar 2005.
Af Tina Thranesen den 23. januar 2005. Er transvestitter og transseksuelle homoseksuelle? Er en transvestit eller en transseksuel homoseksuel, hvis pågældende føler sig tiltrukket af og eventuelt har sex med en person af samme køn, som transvestitten eller den transseksuelle biologisk er født som? Disse og flere ... Vis forekomsten
Erik Hansen om oprettelse af en T-gruppe i et interview den 4. marts 2009 af Karen M. Larsen
Intet menneske er statisk Erik Hansen fortæller i dette interview af Karen M. Larsen den 4. marts 2009 om T-gruppen, et tilbud til transpersoner i LBL-regi, og giver sit bud på en transpolitisk opdate. Du og Malene Andreasen er i gang med at lave en gruppe for transpersoner i LBL-regi, som I foreløbig kalder for ... Vis forekomsten
Erklæring om menneskerettigheder vedr. seksuel orientering og kønsidentitet fremsat og drøftet på FN's generalforsamling den 18. december 2008.
Den 10. december 1948 blev FN's menneskerettighedserklæring vedtaget af af De forenede Nationers Generalforsamling. Den 18. december 2008 - altså 60 år senere - blev der under afholdelse af FN's generalforsamling oplæst og debatteret en stærk erklæring menneskerettigheder vedrørende seksuel orientering og ... Vis forekomsten
Et forsvar for feminiteten. Lisa Andersen den 16. september 2016.
Vigtig bog om transkønnede med udgangspunkt i den transseksuelles særegne situation. Skrevet af en amerikansk kvinde med en ph.d. i biokemi og som med vægt og overbevisende argumenter placerer sig midt i mellem et biologisk og et socialt/socialkontruktivistisk perspektiv på kønnet. Julia Serano Whipping girl. A ... Vis forekomsten
Et sted at dø
Romanens gennemgående figur er marokkanske Zahira, som tjener penge som prostitueret i Paris og sender penge til sin families underhold og uddannelser. Hun er også den, bogens øvrige personer, som har søgt tilflugt i Paris, søger trøst hos. I bogen møder vi: - den transkønnede algiereren Aziz, der får foretaget ... Vis forekomsten
Eva (tv) den 15. oktober 2005 om Sara Lund: Hvorfor tror man, transvestitter vil være kvinder - ingen tror, faldskærmsudspringere vil være fugle!
Af Eva (tv) den 15. oktober 2005. "- Förr var jag rädd att människor skulle få veta. I dag är folk beredda att betala för att få veta." Svenske transvestit Sara Lund er sprunget ud, helt ud, som stand-up komiker og foredragsholder om mænd i dametøj. Saras danske transvestit-veninde tog til Malmø for at se hendes ... Vis forekomsten
Eva blev fri. Af Nikolaj Lange den 9. juli 2003 om Erwin Maria Jöhnk.
Eva blev fri Dette er historien om, hvordan Eva først måtte opdage, hvem hun selv var, inden hun kunne blive, den hun selv var. Det er også en historie om, når det ydre hylster ikke passer til det menneske, der er indeni. Nikolaj Lange, der er artiklens forfatter, har venligst givet tilladelse til at artiklen må ... Vis forekomsten
F. Scott Fitzgerald Slept Here
Filmen udforsker det intime venskab mellem det umiddelbart umage par - Paul og Gordon. Paul er en attraktiv, hvid transmand og digter. Gordon, på den anden side, er en målrettet sort studerende, der er balancere mellem det at være homoseksuel og sine konservative professionelle ambitioner. Mens det ser ud, som om de ... Vis forekomsten
Far, kan man godt tage sin tissemand af? Artikel den 2. april 2016 af Max Martinussen.
Af Max Martinussen den 1. april 2016. maxmartinussen@gmail.com Far, kan man godt tage sin tissemand af? Min søn vil hellere klæde dukker på i stedet for af. Det har jeg betragtet ham gøre et par år nu. Det er okay, jeg kan for så vidt godt relatere. Han vælger ofte dukkerne frem for actionlegetøjet, der hober sig ... Vis forekomsten
Fællesskrivelse af 28. februar 2012 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til DSN og DSL om tilføjelse og ændring af ord i ordbøger.
Foreningerne LGBT Danmark og Trans-Danmark har den 28. februar 2012 sendt en fælles skrivelse til Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) om optagelse af ordene "transkønnet" og "transperson" og ændret betydning af de eksisterende ord transvestit, transvestisme, transseksuel og ... Vis forekomsten
Felix Abraham
Dr. Felix Abraham (30. august 1901 - 1938) forskede i transseksualitet på Magnus Hirschfelds The Sexology Institute i Berlin, hvis leder han var fra 1929 til 1933. Han fik sin doktorgrad i 1928 i Frankfurt am Main. Under sit virke på instituttet behandlede han de første personer, der fik foretaget kønsskifteoperation ... Vis forekomsten
FN's generalsekretær betegnede den 5. juni 2013 sportsfolk som rollemodeller, der skal tage afstand fra homofobi og transfobi.
FN's generalsekretær Ban Ki-moons tale den 5. juni 2013 ved det tredje internationale forum om sport for fred og udvikling, hvor han jf. det skriftlige manuskript på side 4 mf. bl.a. sagde det herunder anførte. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst. Tina ... Vis forekomsten
Folder og kampagne den 6. marts 2011 fra LGBT Danmark: Bryd tavsheden Stop hadforbrydelser mod homoseksuelle, biseksuelle & transpersoner.
Lørdag den 5. marts 2011 lancerede LGBT Danmark sin nye kampagne Bryd tavsheden Stop hadforbrydelser mod homoseksuelle, biseksuelle & transkønnede Det skete ved, at LGBT Danmark uddelte den til kampagnen udfærdigede folder "Bryd tavsheden" i de københavnske LGBT-miljøer. I løbet af de kommende dage vil alle ... Vis forekomsten
Fra diagnosekode til tolerancesymbol - En politisk diskursanalyse af den danske debat om transkønnethed i årene 2007-2016 af Nina Langer Primdahl den 7. september 2017.
Nina Langer Primdahl har som sit speciale til kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet skrevet en diskusanalyse (sproganalyse) af den politiske debat, som førte til fjernelsen af diagnosekoden DF64 kønsidentitetsforstyrrelser med tilhørende underkoder ... Vis forekomsten
Genet bag transseksualitet muligvis fundet. 11. maj 2005.
Det populærvidenskabelige netmagasin World Science bragte den 11. maj 2005 artiklen "Genes behind transsexualism possibly found", i hvilken videnskabsmænd hævder, at de muligvis har fundet gener, som kan medvirke til at forklare, hvorfor en lille procentdel af mænd ser sig selv som kvinder, der er fanget i den ... Vis forekomsten
Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Tina Thranesen den 7. april 2010.
Af Tina Thranesen. Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet med kommentarer om i hvor stor udstrækning Danmark lever op til anbefalingerne Kommentarerne følger med indrykket venstre margin efter ... Vis forekomsten
Geschlechtsumvandlung, abhandlung zur Transsexualität
Bogen giver et omfattende overblik over langtidsresultaterne efter en kønsskifteoperation og analysere den internationale faglitteratur i de sidste 30 år (til og med omkring 1990). Som tillæg til de transseksuelle biografier undersøges den medicinsk behandling og det i massemedierne omtalte "fanget i den forkerte ... Vis forekomsten
GID Reform Advocates
Sammenslutning, der arbejder for ændring af diagnostisering og behandling af transkønnede. GID Reform Advocates består af læger, plejepersonale, videnskabsmænd, forskere, studerende, menneskerettighedsforkæmpere, og transkønnede, biseksuelle, lesbiske og homoseksuelle og personer, som støtter dem, der går ind ... Vis forekomsten
Hadforbrydelser i 2015. Rigspolitiets årsrapport af 1. juli 2016.
Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) offentliggjorde den 1. juli 2016 sin årsrapport vedrørende hadforbrydelser i 2015. Det er den første hadforbrydelsesrapport fra Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) overtog indsamling af data og udarbejdelse af hadforbrydelsesstatistik fra PET. Registrering ... Vis forekomsten
Hadforbrydelser i 2016. Rigspolitiets årsrapport af 30. juni 2017.
Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) offentliggjorde den 30. juni 2017 sin årsrapport vedrørende hadforbrydelser i 2015. NFC overtog indsamling af data og udarbejdelse af hadforbrydelsesstatistik fra PET i 2015. Registrering af hadforbrydelser mod transpersoner er som i årsrapporten for 2015 selvstændigt ... Vis forekomsten
Harreskov Blótgildes skrivelse af 16. november 2011 til Kirkeministeriet, Sundhedsudvalget og Familiestyrelsen om kønsneutrale vielser.
Den 16. november 2011 har Harreskov Blótgilde, der bekender sig til Asatroen, sendt en skrivelse til Kirkeministeriet, Sundhedsudvalget og Familiestyrelsen om kønsneutrale vielser, hvori de anfører, at de gerne ser lovgivningen ændret, således at trossamfund kan forrette vielser af samkønnede ægteskaber. Skrivelsen ... Vis forekomsten
Helle Thorning-Schmidts regering af 3. oktober 2011 i relation til transpersoner.
Mandag den 3. oktober 2011 fik Danmark en ny regering. Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne dannede en regering bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti (SF) og Det Radikale Venstre. Regeringen kom til at bestå af i alt 23 ministre, nye ministerier blev oprettet, nogle blev nedlagt og ... Vis forekomsten
His Name is Rebecca
Hvad gør du, hvis du er født fanget i den forkerte krop? Eamon Tallon var glad for at være anderledes, men foretrak påklædningsdukker for fodbolde. Hans liv blev knust, da han i syv års alderen blev seksuelt misbrugt på en skole drevet af en religiøs orden. Hans rejse for at finde sig selv blev lang og snoet. Som ... Vis forekomsten
Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims
Mange islamiske autoriteter hævder, at homoseksualitet kategorisk er forbudt, men virkeligheden er langt mindre klar. Der er ingen vers i Koranen, der utvetydigt fordømmer homoseksuelle, og der er nogle, der nævner, at det godt kan tolereres i muslimske samfund. Hertil kommer, at rapporter fra Hadith , som fordømmer ... Vis forekomsten
Hugo Holm/Anette Egelund. Artikel i Jyllands Posten den 19. juni 2002 af journalist Bo Østlund om Anette Egelund.
Artiklen om det tidligere folketingsmedlem, den MtK transseksuelle Hugo Holm,der sprang ud som Anette Egelund blev bragt i Jyllands Posten søndag den 16. juni 2002. Jyllands Posten og journalist, Bo Østlund, der har ophavsretten, har venligst givet mig tilladelse til at bringe artiklen. * * * Hugo Holm/Anette Egelund Af ... Vis forekomsten
Hvad er humanvidenskab? - Køn som analytisk kategori – af Anne Maabjerg Mikkelsen.
Anne Maabjerg Mikkelsen, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: “Derrida og Moderne Kønsteori” den 13. december 2013. Hun fik karakteren 12 for det samlede bachelorprojekt. Hvad er humanvidenskab? - køn som analytisk kategori Denne opgave vil centrere sig om følgende spørgsmål: Hvorfor er gender en vigtig kategori ... Vis forekomsten
Hvis transseksuelle og homoseksuelle skal kunne arbejde sammen må vi alle revidere vores syn på os selv og på hinanden. Karen M. Larsen den 27. januar 2008.
Af Karen M. Larsen. Der har i de senere år været en del fokus på LBL og de transseksuelle. Især fra visse queere kredse har der været fremført en heftig kritik af LBL, fordi foreningen ikke organiserer transseksuelle, ligesom Priden er blevet bebrejdet, at man fejrer, at homoseksualitet ikke længere officielt ... Vis forekomsten
Hvis transseksuelle og homoseksuelle skal kunne arbejde sammen, må vi alle revidere vores syn på os selv og på hinanden. Karen M. Larsen den 27. januar 2008.
Af Karen M. Larsen den 27. januar 2008. Der har i de senere år været en del fokus på LBL og de transseksuelle. Især fra visse queere kredse har der været fremført en heftig kritik af LBL, fordi foreningen ikke organiserer transseksuelle, ligesom Priden er blevet bebrejdet, at man fejrer, at homoseksualitet ikke ... Vis forekomsten
Hvor sidder kønnet? Lisa Andersen den 20. december 2013. SUU bilag 417.
Af Lisa Andersen Transseksualisme betragtes som en psykisk sygdom hvor en person oplever en konflikt mellem krop og det oplevede køn - og er nok den eneste mentale forstyrrelse hvori 'helbredelsen' består i at imødekomme personens såkaldte vrangforestillinger. Efter sigende skal den transseksuelle Lili Elbe's ... Vis forekomsten
Hvordan ser de transseksuelles organisationer på LBL? Karen M. Larsen juni 2007.
Af Karen M. Larsen, juni 2007. Der har nu i nogle år været en del debat om LBL’s attitude overfor transseksuelle og flere og flere kræver, at LBL skal organisere transseksuelle og generelt kæmpe for de transseksuelles sag. Det må fastholdes, at kritikken ofte har været for ensidig. F.eks. er der for så vidt intet ... Vis forekomsten
IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia
IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia blev oprettet i 2004 for på internationalt plan at henlede de politiske beslutningstagere, opinionsdannere, sociale bevægelser, offentligheden og medierne om vold og diskrimination mod LGBTI personer. I løbet af de næste ti år manifisterede 17. maj ... Vis forekomsten
Imagining Transgender: An Ethnography of a Category
Anmeldelse af bogen af Karen M. Larsen. David Valentines bog "Imagining Transgender" er en tankevækkende bog om transgender begrebet. "Transgender" er et begreb som fylder stadigt mere indenfor kønsforskningen og på det organisatoriske plan verden over. På dansk oversættes ordet ofte med transkønnede, men det ... Vis forekomsten
In a Bottle
Rubidin og Ghaus var et forelsket homoseksuel par. Da homoseksualitet er ulovlig i Malaysia besluttede de, at Rubidin skulle have en kønsskifteoperation, så han blev kvinden Ruby. Men Ghaus kunne ikke acceptere Rubidin som kvinde og afsluttede deres forhold. Ruby begyndte igen at leve som manden Rubidin og forelskede ... Vis forekomsten
Integrerede perspektiver på køn. 18. juni 2007.
Professor Harriet Bjerrum Nielsen & førsteamanuensis Jørgen Lorentzen Universitetet i Oslo, Senter for kvinne- og kjønnsforskning. I 1949 formulerede den franske filosof og feminist Simone de Beauvoir et skarpt opgør med tidens fremherskende biologiske kønsdeterminisme gennem sin skelsættende tese om at »Man ... Vis forekomsten
Interview den 7. februar 2009 af Karen M. Larsen med Jens Pedersen om Københavns Bymuseeums udstilling om homo-, bi- og transliv.
Jens Pedersen, der er projektmedarbejder for Københavns Bymuseum, fortæller i dette interview af Karen M. Larsen om museets udstilling om homo-, bi- og trans-liv i København, der åbner den 3. juli 2009. Hvorfor laver Københavns Bymuseum en udstilling om homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle i København? For ... Vis forekomsten
Iscenesettelser av kjønn: Transvestitter og machomenn i Mexico by
Velkommen til Memas hus! Det ligger i den fattige bydelen Neza i Mexico by, og er samlingssted - og periodevis hjem - for en stor gruppe unge. Her er unge homoseksuelle menn, og mange av dem lever som prostituerte og kler seg som kvinner: høye hæler, korte skjørt, hard sminke og stort hår. Noen stopper seg ut med ... Vis forekomsten
Islam og transpersoner. Af Karen M. Larsen den 1. marts 2011.
Af Karen M. Larsen, der er cand. mag. i historie og religion. Der har i de senere år været en del fokus på islam og homoseksualitet, og emnet diskuteres ofte heftigt i medierne. Som mht. så mange andre problemstillinger, der berører transpersoner, har der imidlertid ikke været nogen nævneværdig interesse for islam ... Vis forekomsten
Jeg - en transvestit. Artikel til netmagasinet More than vanilla den 1. december 2004.
Netmagasiet morethanvanilla.dk spurgte mig i august måned 2004, om jeg ville skrive en artikel til magasinets november-2004 nummer om transvestisme. Det svarede jeg selvfølgelig ja til, men betingede mig, at artiklen også skulle bringes her i Vidensbanken, men først en måned senere. Artiklen ville altså den første ... Vis forekomsten
Jeg er min egen kone. (Teaterstykke).
En usædvanlig fortælling Transvestitten Charlotte von Mahlsdorf overlevede nogle af de mest turbulente år i Europas historie. Først flugten fra nazisterne under Anden Verdenskrig, og derefter de voldsomme år med kommunistisk styre i Østtyskland. Charlotte skabte et museum i Østberlin med effekter fra slutningen af ... Vis forekomsten
Jeg, mig - os to. En kvalitativ undersøgelse af at "gøre" transvestisme i et kønsopdelt samfund. 14. juni 2010.
Anna Sofie Bach og Anna Wilroth, der er sociologistuderende på 9. semester ved Københavns Universitet, afleverede den 14. juni 2010 den herunder gengivne opgave. De oplyste den 6. juli 2010, at de havde fået topkarakteren 12 for opgaven og gav venligst tilladelse til, at den bringes i Vidensbanken. "Jeg, mig - os to" ... Vis forekomsten
Jens Pedersen fortæller den 24. marts 2009 om baggrunden for og forberedelserne til udstillingen HOMO – BI – TRANS i København.
Af Jens Pedersen den 24. marts 2009. Homo/Bi/Trans på Københavns Bymuseum Tina har bedt mig skrive en artikel om vores arbejde med Homo/Bi/Trans-udstillingen på Københavns Bymuseum, og det gør jeg da gerne. Det hele tog sin begyndelse i vinteren 2008. Jeg skulle i gang med en praktikperiode på mit studie ... Vis forekomsten
Kaineus. Forening for kvinde til mand transseksuelle.
Kaineus var en forening for KtM transseksuelle, der er startet omkring år 2001. Foreningen blev sammenlagt med Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) den 28. februar 2004. Foreningen havde følgende formål: At fjerne ordet "transsexuel" fra diagnosen Gender Dysphoria og bruge ordet Anatomi Dysfori i stedet Den ... Vis forekomsten
Karen Ellemans tale den 17. august 2017 til Copenhagen Pride Week 2017.
Karen Ellemans tale den 17. august 2017 til Copenhagen Pride Week 2017. * * * Tale til Copenhagen Pride Week 2017 Afholdt den 17. august 2017 i Statsministeriet Tak for ordet. Jeg vil også rigtig gerne byde velkommen til jer alle sammen her på denne festlige dag. Regeringen vil jo – som statsministeren nævnte – ... Vis forekomsten
Karen M. Larsens interview den 8. april 2009 med Alexandra P. om at være kristen og transseksuel.
At være kristen er en del af min identitet I interviewet af Karen M. Larsen fortæller Alexandra P. om, hvordan det for hende er at være kristen og transseksuel. Hvilken rolle spiller den kristne tro i dit liv? Hvilke aspekter ved troen er mest vigtige for dig? Min tro spiller en mere og mere central rolle i mit liv. ... Vis forekomsten
Karl Heinrich Ulrichs
Karl Heinrich Ulrichs var tysk læge og forfatter født den 28. august 1825 i Westerfeld, Østrig. Han var homoseksuel og udformede som den første et teoretisk begreb om den "homoseksuelle mand" og advokaderede for, at det skulle være lovligt at være homoseksuel. Han anvendte ordet "urning" (tysk) ("uranian" på ... Vis forekomsten
Kiss The Moon
Midt i et hurtigt skiftende Pakistan udreder tre generationer af modige eunukker de ældgamle ritualer og religiøse overbevisninger omkring deres tryllebindende samfund. Vil den vestlige verdens indtrængen og dens forestillinger om homoseksualitet blive begyndelsen på enden for de engang så værdsatte eunukker? ... Vis forekomsten
Kjønn i bevegelse
En lidt usædvanlig fagbog om usædvanlige, men alligevel genkendelige køn - køn, som det er vigtigt at skrive om, tale om og være opmærksomme på. Bogen beskriver den traditionelle forståelse af - og nyere teorier om køn. De faglige refererencer er først og fremmest fra medicin, psykologi og sexologi, men også ... Vis forekomsten
Kostas Tachtsis. Græsk forfatter.
Kostas Tachtsis, græsk forfatter, oversætter og digter blev født den 27. oktober 1927 i Thessaloniki i det nordlige Grækenland. Han lagde ikke skjul på, at han som transvestit i perioder ernærede sig ved prostitution. Han blev den 27. august 1988 fundet død i sit hjem i Kolonos lidt nordvest for Athen. Det var hans ... Vis forekomsten
Københavns Bymuseums projektbeskrivelse den 16. februar 2009 for udstilling - HOMO - BI - TRANS i København.
Af Inger Wiene. Projektbeskrivelse "Homoseksualitetens historie i København" De homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle københavneres historie er en rejse fra usædeligt fumleri på de mørke voldområder til konfettistrøende Prideparader på Rådhuspladsen. Det er kvindefrigørelsens historie. Litteraturens, ... Vis forekomsten
Kønslivets psykologi
Havelock Ellis, hvis fulde navn var Henry Havelock Ellis, var en af pionererne inden for forskning i seksualitet og skrev flere lærebøger. Bogen er knap 80 år gammel, hvorfor dens indhold på mange områder må anses for forældet. Den omtales derfor primært af historiske grunde. Gengivelsen herunder af de to sider ... Vis forekomsten
L 106. 14. marts 2012. Lovforslag om ægteskab mellem to personer af samme køn. Vedtaget.
Den 14. marts 2012 frensatte social- og integrationsminister, Karen Hækkerup (S) lovforslag L 106 - Samling: 2011-12 - om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.(Ægteskab mellem to personer af samme ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 3. Spgsm. 1. Solveig Lerches henvendelse den 18. februar 2009 til Retsudvalget om revisionen af navneloven. Spgsm. 20. februar 2009. Svar 26. marts 2009.
Solveig Lerche rettede den 18. februar 2009 henvendelse til Retsudvalget vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - revisionen af navneloven. Den 20. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 1 vedrørende om, kommentar til henvendelsen af 18. februar 2009 - bilag 3 - fra Solveig Lerche, til justitsminister, Brian ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 8. Spgsm. 9. Vibe Grevsens bem. af 24. februar 2009 om lovforslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Vibe Grevsen skrev den 24. februar 2009 til Retsudvalget med bemærkninger til lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 9 om kommentar til henvendelsen af 24. februar 2009 - bilag 8 - fra Vibe Grevsen til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. ... Vis forekomsten
L 123, B 122 og B 123. Notat om 1. behandling i Folketinget den 26. marts 2010. Alle tre forslag vedrører ægteskabsloven.
Folketinget havde fredag eftermiddag den 26. marts 2010 - den sidste dag inden Folketinget gik på påskeferie - tre forslag til behandling, L 123, B 122 og B 123, som alle handlede om ægteskabslovgivningen og homoseksuelle. Fire timer og 10 minutters non stop debat, som mere eller mindre var forudsigelig. Da de tre ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Høringsskrivelse udsendt af af Retsudvalget den 27. april 2010.
Emne: Folketingets Retsudvalgs skriftlige høring over L 123, B 122 og B 123 Folketingets Retsudvalg skal anmode om jeres bemærkninger (høringsliste er vedhæftet) til de tre vedhæftede private forslag, som er: L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Underskriftsindsamling til fordel for ægteskabelig ligestilling for homoseksuelle startet den 4. marts 2010.
I dag kan homoseksuelle par ikke indgå ægteskab på lige fod med heteroseksuelle par. Hvis du vil tilkendegive din støtte til en ægteskabslovgivning, der ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par, så kan du deltage i den underskriftsindsamling, som Lone J. Dransfeldt Christensen har iværksat. ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 1 af 15. marts 2010 om retsvirkningerne af kirkelig vielser i Norge og Sverige. Svar 6. maj 2010.
Den 15. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Lone Dybkjær (RV) m.fl. spørgsmål 1 vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om retsvirkningerne af kirkelig vielser af både heteroseksuelle og homoseksuelle par i Norge og Sverige til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 6. maj 2010. Spørgsmål ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Aalborg Universitet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 27. marts 2017 Høringssvar Aalborg Universitet. Lovudkast vedr. ændring af sundhedsloven og lov om assisteret re-produktion i forbindelse med ... Vis forekomsten
L 189. Høringsnotat af 7. april 2014. Omtale af høringssvar og Sundhed- og Forebyggelsesministeriets bemærkninger dertil.
Kommenteret høringsnotat over lovforslag L 189 - Samling: 2013-14 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Kommenteret høringsnotat fra ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 60. Referat af 1. behandling den 27. oktober 2017.
Folketingets referat af førstebehandlingen af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017. Nederst på siden kan forhandlingen ses ... Vis forekomsten
L 67. Bilag 1. Spgsm. 1. Landsforeningen for bøsser og lesbiskes bemærkninger af 8. april 2008. Spgsm. den 8. april 2008. Svar den 30. april 2008.
Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL) sendt en udateret skrivelse til Retsudvalget, der har registret skrivelsen modtaget den 8. apirl 2008 vedrørende lovforslag L 67 om ændring af ægteskabsloven m.fl. – Samling: 2007-08 (2. samling) Bilag 1. Den 8. april 2008 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 1 om at ... Vis forekomsten
L 67. Referat af 1. behandlingen den 9. april 2008.
Folketinget havde onsdag den 9. april 2008 havde 1. behandling af lovforslag L 67 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab - (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Lovforslaget blev støttet af Socialdemokraterne, SF, ... Vis forekomsten
La Dany: The Diva of Bolivar Park
Et intimt dokumentarisk portræt af den columbianske transvestit og gadeperformer La Dany fra Medellin, Colombia, der i mere end 20 år har optrådet med medrivende og improviserede shows på gaderne, hvor skildringer af kidnapninger, voldtægter, mord og utroskab udspiller sig. La Dany er elsket blandt fattige og ... Vis forekomsten
Lady
Den nøjagtige identitet på den rødhårede hovedperson, Lady, er svær at afgøre præcist. Er hun en kvinde, der spiller en mand, der spiller en kvinde - eller mere specifikt, en lesbisk, der spiller en homoseksuel mand, der spiller en heteroseksuel kvinde? Sammenstillingen af forskellige filmiske stilarter, herunder ... Vis forekomsten
Lateisha Green, 22 årig transkvinde dræbt i New York den 14. november 2008.
Lateisha Green var en 22-årig sort transkvinde, der blev kaldt Teish. Hun var det midterste af forældrenes tre børn. Efter fødslen fik hun mandenavnet Moses Cannon. Hun begyndte som 15-årig at klæde sig i kvindetøj og levede fuldt nu ud som kvinde og var i gang med kønsskifteprocessen. Hendes broder, Mark Cannon ... Vis forekomsten
Lawrence King, 15 år blev den 12. februar 2008 dræbt af skud af den 14-årige klassekammerat Brandon McInerney.
Den 12. februar 2008 kl. 0815 blev Lawrence Forbes King kaldet Larry dræbt af to skud i hovedet af klassekammeraten Brandon McInerney i deres skole i overværelse af alle klassekammeraterne i 8. klasse - Lawrence King var kun lige fyldt 15 år. Han bar ofte makeup og ørenringe. Ifølge skoleledelsen var det ikke et ... Vis forekomsten
LBL's årlige priser gik den 15. august 2008 til Morten Kjærum, Per Clausen og Leonora Christine Skov.
LBL - Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske udsendt fredag den 15. august 2008 følgende pressemeddelelse: LBL - Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske uddeler hvert år et antal priser for at gøre det tydeligt, at der er nogle - uanset seksualitet - der viser vejen mod fordomme og for ligestilling og ligeværd. ... Vis forekomsten
LBL's priser 2008. Tina Thranesen er nomineret til prisen som årets Regnbueperson. 24. juli 2008.
LBL - Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske uddeler hvert år et antal priser for at gøre det tydeligt, at der er nogle - uanset seksualitet - der viser vejen mod fordomme og for ligestilling og ligeværd. Prisvinderne kan tjene som positive rollemodeller for alle dem, der tør og vil gøre en forskel ved at ligestille ... Vis forekomsten
Levevilkårsundersøgelse blandt LGBT personer i Danmark igangsat den 26. januar 2015.
Landsdækkende undersøgelse af levevilkår blandt LGBT personer i Danmark med særlig sigte på minoritetsetniske danskere igangsat den 26. januar 2015. Undersøgelsen er bestilt af Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet og gennemføres af Als Research ApS. Spørgeskemaet ønskes besvaret af alle ... Vis forekomsten
Levevilkårsundersøgelsen - en kritisk analyse. Karen M. Larsen den 23. juni 2009.
Karen M. Larsen. I de sidste ti års tid er det i den vestlige verden blevet moderne, at undersøge homoseksuelles og efterhånden også biseksuelles og transseksuelles levevilkår. Det kan derfor heller ikke undre, at vi nu i også her i Danmark er blevet præsenteret for en undersøgelse om disse gruppers levevilkår. ... Vis forekomsten
LGBT Danmark iværksatte den 29. oktober 2011 en underskriftsindsamling om at fjerne transkønnethed fra listerne over psykiatriske sygdomme.
Den 29. oktober 2011 iværksatte LGBT Danmark en online-underskriftsindsamling stilet til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning v/Marianne Jespersen om at fjerne transkønnethed fra listerne over psykiatriske sygdomme. Underskriftsindsamlingens tekst lyder I år er det 30 år siden homoseksuelle blev slettet fra ... Vis forekomsten
LGBT Danmark sendte den 12. januar 2011 en kritisk skrivelse til TV2 Østjylland af omtale af transkønnede i nyhedsudsendelse.
Den 12. januar 2011 sendte LGBT Danmark en kritisk skrivelse til TV2 Østjylland i anledning af, at de fredag den 7. januar 2011 bragte et indslag om et "Nyt magasin for homoseksuelle", hvor studieværten, Søren Ø. Jensen bl.a. næsten konsekvent omtalte Betina Hvejsel, der er MtK transseksuel, som "han". * * ... Vis forekomsten
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.
Seksual- og kønspolitisk interesseorganisation for LGBT-personer. LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er en seksual- og kønspolitisk interesseorganisation, der arbejder for lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks åbne brev af 21. februar 2011 til ligestillingsmin. om kampagnen: Skift job - ikke køn - stigmatiserer. Spgsm. S 1213 af 22. februar 2011 om det åbne brev. Svar 2. marts 2011.
LGBT Danmark udsendte den 21. februar 2011 en pressemeddelelse om, at foreningen havde sendt et åbent brev til Ligestillingsminister Lykke Friis om ministeriets nye kampagne: Skift job - ikke køn . Kampagnen handler om at få mænd til at skifte til tranditionelle kvindefat, og kan ses på www.skiftjob.dk den til ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks årlige priser: Årets Laks. Årets Politiker. Årets Regnbueperson.
LGBT Danmark uddeler årligt tre priser i forbindelse med årets prideparade i København. Årets Laks Tildeles for en modig indsats for homo-, biseksuelles og transpersoners rettigheder og vilkår i sammenhænge, hvor holdningen ellers generelt er negativ. (Én, der svømmer mod strømmen). Årets Politiker Tildeles en ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringskrivelse af 10. juni 2011 vedr. revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Dateret den 10. juni 2011 sendte LGBT Danmark høringssvar til Beskæftigelsesministeriet med bemærkning om, at kønsidentitet bør indføres som beskyttelsesgrund i Lov om Ligebehandlingsnævnet. Skrivelsen i sin helhed Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk Bidrag til brug for revision af Lov om ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
LGBT Danmark indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet Kontor for Lægemidler og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. af 24. juli 2016 til Rigspolitiet om årsrapporten vedrørende hadforbrydelser i 2015. Svar den 6. sept. 2016.
LGBT Danmark sendte den 24. juli 2016 en skrivelse vedrørende Rigspolitiets rapport "Hadforbrydelser i 2015. Rigspolitiets årsrapport af 1. juli 2016" til Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC), der svarede den 6. september 2016. Herunder gengives først skrivelsen og derefter svaret. Søndag den 24. juli ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 1. maj 2011 til Familiestyrelsen om ændring af brugen af kønsbetegnelser i vielsesattesten. Foreløbigt svar 15. august 2011. Slut 8. januar 2012.
Til: Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk Den 1. maj 2011. Vedrørende vielsesattestens kønsbetegnelser, der afslører, hvis en ægtefælle har fået kønsskifte efter ægteskabets indgåelse LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner henviser til og gør opmærksom på Den ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse den 16. februar 2016 til Rigspolitiet om registrering af hadforbrydelser.
LGBT Danmark sendte den 16. februar 2016 en skrivelse til Rigspolitiet i anledning af, at Justitsministeriet havde besluttet, at Rigspolitiet havde overtaget det overordnede ansvar for området vedrørende hadforbrydelser fra Politiets Efterretningstjeneste (PET). Det skal bemærkes, at PET også er en afdeling under ... Vis forekomsten
LGBT-Ligestilling på arbejdspladsen
Folderen er et informations- og værktøjsmateriale til tillidsvalgte og kollegaer om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling på arbejdspladsen. Folderen handler om, hvordan tillidsvalgt og arbejdskollegaer kan arbejde med at øge ligestilling og mindske diskriminationen af LGBT-personer på ... Vis forekomsten
Lige adgang: Juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser
Formålet med rapporten er at præcisere omfanget og rækkevidden af forbuddet mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser, der siden vedtagelsen af ligestillingsloven i 2000 har været gældende både i den private og offentlige sektor. Rapporten medtager også forhold i relation til transpersoner, ... Vis forekomsten
Lige og ulige? Projektbeskrivelse for levevilkårsundersøgelsen: Tryghed og levevilkår for HBT-personer. September 2008.
Projektbeskrivelse for levevilkårsundersøgelsen: Tryghed og levevilkår for HBT-personer Indholdsfortegnelse Baggrund Danmark Hypotese Formål med undersøgelsen World Outgames 2009 Indhold Metode og undersøgelsesdesign Metoder Svenske erfaringer Undersøgelsesdesign Organisering Samlet tidsplan Samlet budget Bilag ... Vis forekomsten
Lost in the crowd
Dokumentarfilm, der følger en gruppe af LGBT personer - for det meste transkønnede - unge, der lever som hjemløse på gaderne i New York City. Filmen er optaget over otte år og afslører ikke alene de mange prøvelser, de unge står over for i deres kamp for at overleve i en verden, der er fjendtlig over for deres ... Vis forekomsten
Lou Sullivan
Lou Sullivan betegnede sig selv som en "kvinde til mand transseksuel homoseksuel mand" - hvilket vil sige en født kvinde med en mandlig kønsidentitet, og som er seksuelt tiltrukket af mænd. Louis Graydon Sullivan bedre kendt som Lou Sullivan blev født i Milwaukee, Wisconsin, USA den 16. juni 1951. Men det var ikke det ... Vis forekomsten
Louise fortæller den 24. maj 2001 om, hvordan hun fik interesse for dominas og at være klædt femminint.
Af Louise den 24. maj 2001. Louise er transvestit og fortæller hvordan og hvorfor, hun fik interesse for at være klædt i femminint tøj. Jeg kan ikke rigtig huske hvornår jeg fik interessen for at blive trans. Det er snart mange år siden. Det startede, da jeg svarede på en annonce i den Blå Avis. Det var en ældre ... Vis forekomsten
Marian & Robin
Homoseksualitet er ikke just kendt for at være alment accepteret historisk set. Især har den kristne kirkes tilhængere og doktriner – dengang som nu – vendt sig mod de ikke-heteroseksuelle. Den præsteuddannede Minna Winsløw har viet en stor del af sin tid til at bekæmpe de fordomme, folk fejlagtigt tilskriver ... Vis forekomsten
Marsha P. Johnson. 24. august 1945 - 6. juli 1992.
Marsha P. Johnson blev født som dreng den 24. august 1945 i Elizabeth, New Jersey, USA og fik navnet Malcolm Michaels Jr. og voksede op hos sin enlige moder og sin ældre søster, Norma. Opvæksten var romersk-katolsk, og Marsha (Malcolm) forblev religiøs hele sit liv. Marsha begyndte at klæde sig i pigetøj, da hun ... Vis forekomsten
Martine Delaney
Martine Delaney blev født i 1958 som mand og fik navnet Martin. Hun gennemgik en MtK kønsskifteoperation omkring år 2003. Martine Delaney blev i midten af juni måned 2005 godkendt til at spille fodbold i Australiens kvindelige liga efter at have spillet 25 år i den mandlige liga. Football Federation Australia har ... Vis forekomsten
Maryam Khatoon Molkara fik i 1983 den iranske ayatollah Khomeini til at skrive en fatwa om anerkendelse af kønsskifteoperation og transseksulle.
Maryam Khatoon Molkara er født i det islamiske Iran i 1950 som dreng. Fra hun var lille, ønskede hun, at hun var blevet født som pige - og hun elskede at klæde sig i kjoler og eksperimentere med makeup. Molkara begyndte tidligt i sit voksenliv at leve som kvinde, men det var et liv i "skygge", da hun måtte gøre alt ... Vis forekomsten
Meddelelse fra redaktionschef Eva Kvist, TV2 Østjylland den 19. januar 2011.
Redaktionschef Eva Kvist, TV2 Østjylland sendte den 19. januar 2011 en e-mail kl. 1611 til Politiken og kl. 1640 til LGBT Danmark med en vedhæftet meddelelse i anledning af, at TV2 Østjylland fredag den 7. januar 2011 bragte et indslag om et "Nyt magasin for homoseksuelle", hvor studieværten, Søren Ø. ... Vis forekomsten
Middle Sexes: Redefining He and She
Fjernsynsdokumentarfilm, der følsomt udforsker kontroversielle spørgsmål - som usikkerhed - om kønnet, kønsidentitet og seksuel orientering og de alvorlige sociale og familiære problemer, som disse personer ofte står over for. Der undersøges, hvordan forskellige samfund og kulturer i USA, Europa, Asien, ... Vis forekomsten
Minister sætter nydanske LGBT-personer i fokus. 24. november 2014.
Pressemeddelelse den 24. november 2014 fra Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Vi ved for lidt om, hvilke problemer nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner slås med. Derfor vil socialminister Manu Sareen nu have undersøgt, hvilke udfordringer de lever med til dagligt. Socialminister ... Vis forekomsten
Muxes: Authentic, Intrepid Seekers of Danger
Et dokumentarisk, men livligt og overraskende portræt af en gruppe af homoseksuelle, der forsvarer deres seksuelle mangfoldighed og samtidig bevare deres identitet som zapotec indianerne i det "homoseksuelle paradis" i Juchitán, Mexico. Filmen undersøger og skubber til de grænser, som lovgivningen sætter over for ... Vis forekomsten
Nanna Nielsen - en [god] historie. 13. august 2005.
Af Nanna Nielsen den 13. august 2005. Jeg vil gerne fortælle jer en historie. En historie om et menneske og en udvikling. En historie fra det meget virkelige liv. En historie om mig selv. Jeg er i dag 55 år gammel, så denne historie begynder altså for 55 år siden. For nemheds skyld vil det være bedre, at vi begynder ... Vis forekomsten
När man blir stor blir man f****a
Monolog om at finde vej i kønsjunglen. Daniel Nyström leverer en rasende og intens følelsesladet monolog og skildrer glimrende, at han er forbandet træt af det hele. Vreden er rettet mod hele samfundet, der nægter at acceptere transseksuelle og kønsskifte; homoseksuelle og feminister er ikke solidariske, og ... Vis forekomsten
Når mand vil gå som kvinde - Om kønskategorier, performance og følelser. Specialeafhandling til kandidateksamen af Gitte Olesen maj 2002.
(maj 2002) Gitte Olesen Specialeafhandling til kandidateksamen Gitte Olesen. Maj 2002, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Vejleder: Mark Vacher © Gitte Olesen. Not for commercial use. Please do not remove this notice from digital or paper copies of this text. INTRODUKTION Hvad er køn? Er det noget, ... Vis forekomsten
Natascha Bosse. Biografi.
Af Natascha Bosse den 22. januar 2008. Natascha: Hvem er jeg egentlig? Jeg er en sød og sjov pige født i en drengekrop. Siden jeg var helt lille har jeg vidst at jeg ikke var som de andre, men jeg vidste ikke helt hvad der var galt. Jeg er født på Grønland den 17. august 1974, men mine forældre flyttede til Herlev, ... Vis forekomsten
Normalitet. I kønnenes grænseland. 26. oktober 2007.
Af: Nina Trige Andersen. 26. oktober 2007. For mere end 25 år siden blev homoseksualitet slettet fra listen over psykiske lidelser - men transseksualitet står der stadig. Diagnosen kønsidentitetsforstyrrelse er adgangsbilletten til kønsskifteoperation, men fastholder samtidig diskriminationen af mennesker, hvis ... Vis forekomsten
Notat af 13. august 2012 om transkønnedes forhold. Lisa Andersen.
Notat om transkønnedes forhold Sygeliggørelse, diagnostisering og behandling, juridisk kønsskifte samt afledte civilretslige konsekvenser Lisa Andersen København 2012 Sammenfattende peges på, at den lille gruppe af transkønnede, der traditionelt i Danmark betegnes som transeksuelle, og som er karakteriseret ved, at ... Vis forekomsten
Nyd din transvestisme. Tina Thranesen den 2. august 2001.
Af Tina Thranesen den 2. august 2001. Mennesker er forskellige. Forskellige af køn og inden for hvert enkelt køn forskellige af udseende, holdninger og væremåde og på mange andre måder. Som transvestit udgør vi en lille minoritet. Men på trods af det er der alligevel store forskelle os imellem. Lad mig tage ... Vis forekomsten
Nydanske LGBT-personers levevilkår. 1. oktober 2015.
Undersøgelsen omhandler både homoseksuelle og transpersoners levevilkår Ved offentliggørelse af undersøgelsen udtalte børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby: ”Det er bekymrende, at så mange nydanske homoseksuelle føler sig tvunget til at leve skjult med deres seksualitet og ligefrem ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 10 af 16. april 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Generalforsamlingen den 15. marts 2008 Til denne generalforsamling var 18 stemmeberettigede medlemmer mødt frem og vi fik valgt en ny bestyrelse, der fik følgende sammensætning: Generalforsamlingen var præget af en god debat omkring ordlisten, som vi offentliggør snarest, samt diskussionen af ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 9 af 24. februar 2008 fra Trans-Danmark.
Karup, 24. februar 2008 Kære medlemmer The Second Transgender Europe Council in Berlin May 1-4 2008 "Make Human Rights Work" Dette newsletter vil næsten udelukkende handle om TGEU council i Berlin fra den 1-4. maj 2008. Trans-Danmark er som forening indmeldt i TGEU, derudover er både Karin og Tina personligt medlem af ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 - 2013 med særligt afsnit om køn og vold. December 2014.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 - 2015. September 2016.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 - 2016. December 2016.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Open
En kærlighedsfilm, der udforsker nye grænser for kærlighed, sex og den menneskelige kønsidentitet. Den unge interkønnede Cynthia møder Gen og Jay, der netop har fået omfattende ansigtskirurgi - såkaldt pandrogony, der er betegnelsen for to personer - en mand og en kvinde - der operativt forenener og deler deres ... Vis forekomsten
Outrageous
Denne kult-klassiker fra 1977 fortæller den søde og rørende historie om Robin (Craig Russell) en homoseksuel damefrisør, som drømmer om at blive dragqueen, og hans gravide skizofrene veninde, Liza. Robins fantastiske evne til at optræde og gengive både realistiske og vokale parodier af legendariske divaer som Mae ... Vis forekomsten
Pan Idræt
Københavnsk idrætsforening for homoseksuelle. Foreningen udbyder en bred vifte af idrætsaktiviteter med vægt på ligeværdighed, fællesskab og sundhed. Selvom det primært er en idrætsforening for homoseksuelle, er mangfoldighed og tolerance grundlæggende værdier - så andre er også velkomne i fællesskabet. Med ... Vis forekomsten
Paris is Burning
Dokumentarfilmen, der er optaget i slutningen af 1980'erne, giver et ærligt, humoristisk og overraskende gribende kig ind i en af USA's oversete subkulturer. I 1970'erne og 1980'erne opstod en ny familieform i New York. Familier bestående af samfundets udstødte, fattige, homoseksuelle og transpersoner. Familierne ... Vis forekomsten
Paula Nielsen, verdens første trans-evangelist.
Af Alexandra P. den 22. marts 2009. 70-årige Paula Nielsen er kendt for at være en af USA's succesrige evangelister og prædikanter, som har sit eget tv-show, hvor hun under navnet Søster Paula forkynder evangeliet på sin helt egen måde. Søster Paula har følt sig kaldet til at forkynde det glædebudskab, siden hun ... Vis forekomsten
Pave Benedict XVI: At redde menneskeheden fra homoseksuel eller transseksuel adfærd, er lige så vigtigt som at redde regnskovene. Den 22. december 2008.
Pave Benedikt XVI udtalte mandag den 22. december 2008 i sin tale til de ansatte i sin centrale administration ifølge Nyhedsbereauet Reuters bl.a.: Det, at redde menneskeheden fra homoseksuel eller transseksuel adfærd, er lige så vigtigt som at redde regnskovene fra ødelæggelse. Kirken må også beskytte mennesket ... Vis forekomsten
Pink Blood: Homophobic Violence in Canada
Trods Canadas ry som et fyrtårn med hensyn til ligestilling i den internationale kamp for homoseksuelles rettigheder, homofobi og homofobisk vold er der fortsat store problemer i landet. Siden 1990 er hundredvis af homoseksuelle, lesbiske, biseksuelle, og transkønnede personer blevet overfaldet eller myrdet i Canada, ... Vis forekomsten
Præster i folkekirken kan ikke nægte at vie en person begrundet i, at denne har fået juridisk kønsskifte. Samrådsspørgsmål A, Kirkeudvalget den 22. oktober 2014. Svar 16. februar 2015.
Biskop over Københavns stift, Peter Skov-Jakobsen har i sin skrivelse af 4. februar 2015 til Kirkeministeriet anført, at en præst ikke kan nægte at vie en transkønnet, der har fået juridisk kønsskifte, såfremt 1) de pågældende, der ønsker at blive viet, (juridisk) er af modsatte køn, 2) de ikke er fraskilte, ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 19. januar 2011 fra Uffe Elbæk med kritik af redaktionschef for TV2 Østjylland, Eva Kvist.
Den 19. januar 2011 kl. 1324 udsendte Uffe Elbæk, radikal folketingskandidat, og tidligere direktør for World Outgames 2009 i København den herunder gengivne Pressemeddelelse Uffe Elbæk: Redaktionschef fortsætter krænkelse af minoriteter Den radikale politiker Uffe Elbæk anklager redaktionschef Eva Kvist på TV2 ... Vis forekomsten
Prodigal Sons
Dokumentarfilm om tre brødre, der voksede op i et harmonisk hjem i Helena, Montana i USA, og som hver for sig har en speciel skæbne. Ægteparret McKerrow kunne ikke få børn, hvorfor de adopterede en lille nyfødt dreng, som de gav navnet Marc. Næsten samtidig hermed blev hustruen, lærerinden, Carol imidlertid ... Vis forekomsten
Psychopathia Sexualis
Richard von Krafft-Ebing blev født i Mannheim, Baden i Tyskland og fik sin lægeuddannelse i Pragh og studerede også medicin ved universitetet i Heidelberg. Han specialicerede sig herefter i psykiatri og blev siden professor i Stratsbourg og Vien. I 1902 beskrev han, hvad han kaldte "metamorphosis sexualis paranoia" ... Vis forekomsten
Queens at Heart: a pre-Stonewall treasure
Dokumentaristisk film, der bl.a. består af en psykiaters interview af fire pre op MtK transseksuelle om deres tilværelse i New York, og som tegner et fantastisk portræt af de fire transseksuelle og giver et sjældent og gribende indblik i transseksuelles liv i tiden før Stonewall - før der var egentlige love eller ... Vis forekomsten
R 10. Redegørelse den 25. februar 2016 om perspektiv- og handlingsplan for 2016.
Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby (V) afgav den 25. februar 2016 en redegørelse - R 10, Samling: 2015-16 - om perspektiv- og handlingsplan for 2016. Herunder gengives ministerens forord og enkelte dele af redegørelsen. Der er forhandling om redegørelsen den 29. marts 2016. * * * ... Vis forekomsten
Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2015
Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV) fremlagde den 26. februar 2015 ministeriets redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2015 for Folketinget - Redegørelse R 10 - Samling: 2014-15, der i forbindelse hermed havde forhandling om den. Herunder gengives de enkelte passager ... Vis forekomsten
Referat 7. marts 2009.
16. april 2009. Referat fra Trans-Danmarks generalforsamling lørdag den 7. marts 2009 kl. 1300 i Vejle Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Fremlæggelse af budget for det kommende år. Fastsættelse af kontingent for det ... Vis forekomsten
Regeringen lancerer handlingsplan på LGBTI-området 17. august 2017.
Historisk initiativ for homoseksuelle og transpersoner. For første gang nogensinde vil en dansk regering lancere en handlingsplan på LGBTI-området. Planen skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer. Minister for ligestilling Karen Ellemann får samtidig et ... Vis forekomsten
RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Sverige.
Paraplyorganisation som virker for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners forhold i Sverige. RFSL blev stiftet i 1950 og er dermed en af verdens ældste organistationer af sin slags. På forbundets hjemmeside er der en mangfoldighed af informationer - også om transpersoner. Foreningen hed tidligere: RFSL - ... Vis forekomsten
Richard von Krafft-Ebing
Richard von Krafft-Ebing Richard von Krafft-Ebing (4. august 1840 - 22. december 1902) blev født i Mannheim, Baden i Tyskland og fik sin lægeuddannelse i Pragh og studerede også medicin ved universitetet i Heidelberg. Han specialicerede sig herefter i psykiatri og blev siden professor i Stratsbourg og Vien. Moderne ... Vis forekomsten
Riddle of the Underworld
Dr. Randall Sell, professor ved Drexel University School of Public Health og direktør for LGBT Health Program oplyste den 13. oktober 2010, at han havde fundet væsentlige dele af det tredje bind fra 1921 af selvbiografien af Earl Lind: Riddle of the Underworld. En komplet renskrivning af den fragmenterede tekst er ... Vis forekomsten
Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2011 af 20. november 2015 til politiet og anklagemyndigheden om hadforbrydelser. Forældet.
Forældet. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2011 af 20. november 2015 giver en yderst detaljeret vejledning til politiet og anklagemyndigheden om, hvordan de skal behandle sager om hadforbrydelser. Meddelelsen er på 31 sider. Den 15. marts 2016 blev meddelelsen ophævet. Fremover vil det være den enkelte sags karakter, ... Vis forekomsten
Sadie's Dream for the World. Skrevet af den 11-årige transpige, Sadie Croft den 21. januar 2013.
Den 21. januar 2013 skrev den 11-årige transpige, Sadie Croft et essay - Sadie's Dream for the World - om de vanskeligheder, hun og andre transbørn står over for i hverdagen og i skolerne, og de problemer, hun og andre transbørn må se frem til at møde, når de bliver voksne. Sadie blev inspireret af, at USA's ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AK af 18. august 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crimes. Svar 18. september 2008.
Den 18. august 2008 sendte Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) samrådsspørgsmål AK - alm. del 2007-08 2. samling - til justitsminister, Brian Mikkelsen om hate crimes. Samrådsspørgsmålets AK Ministeren bedes redegøre for, hvad hun har tænkt sig at gøre ved det stærkt stigende omfang af hatecrimes ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AK af 18. august 2008 og spgsm. 1156 19. september 2008 om hate crimes. Svar henholdsvis den 18. september og 9. oktober 2008.
Den 18. august 2008 sendte Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) samrådsspørgsmål AK - alm. del 2007-08 2. samling - til justitsminister, Brian Mikkelsen om hate crimes. Samrådsspørgsmålets AK Ministeren bedes redegøre for, hvad hun har tænkt sig at gøre ved det stærkt stigende omfang af hatecrimes ... Vis forekomsten
Sarah Bernhardt
Sarah Bernhardt blev født i Paris den 22. oktober 1844. Hendes fødenavn var Henriette Rosine Bernhard. Hun var en af sin tids mest berømte skuespillerinder og døde den 26. marts 1923. Sarah Bernhardt var nærmest identisk med glamour og drama. Hun var noget af en personlighed. Hun malede, lavede skulpturer og ... Vis forekomsten
Seks spørgsmål og svar den 28. februar 2008 om dét, at LBL har inkluderet transpersoner i deres formålsparagraf.
Karen M. Larsen har bedt formændene for fire transforeninger og Tina Thranesen om at besvare de samme seks spørgsmål i anledning af, at LBL - Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske på deres landsmøde den 16. februar 2008 inkluderede transpersoner i deres formålsparagraf. Artiklen vil blive bragt i LBL's ... Vis forekomsten
Seksuelle minoriteter er vrede over »fordomsfuld« TV 2-chef. Politiken den 19. januar 2011.
I Politiken den 19. januar 2011 kan læses, at landsformanden for LGBT Danmark, H.C. Seidelin finder, at redaktionschef på TV2 Østjylland, Eva Kvist med sit svar i medierne den 18. januar 2011 på kritik af en udsendelse "kastede benzin på bålet" ved bl.a. at udtale: »Der findes jo inden for forskellige seksuelle ... Vis forekomsten
Selvmord ses langt oftere blandt homoseksuelle. Information den 24. juli 2009 om levevilkårsundersøgelsen.
I Information har Julie Hjerl Hansen den 24. juli 2009 skrevet en artikel om omfanget af selvmord, som det fremgår i levevilkårsundersøgelsen - Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår, der blev offentliggjort den 10. juni 2009. Artiklen indledes således: Hele fire gange så mange homo- ... Vis forekomsten
Sex Reassignment: Predictors and outcomes of treatment for transsexuals. Doktordisputats 11. juni 2002.
Yolanda Louise Susanne Smith, der er født den 23. november 1962 i Haag, Holland, forsvarede den 11. juni 2002 sin doktordisputats - Sex Reassignment: Predictors and outcomes of treatment for transsexuals. (Kønsskifte: Forudsigelser og resultater af behandling af transseksuelle), for at opnå en doktorgrad ved ... Vis forekomsten
Sexual Behavior in the Human Male. Kinseys rapport om mænds seksualliv.
Rapporten er første del af to store amerikanske undersøgelse af mænds og kvinders seksualliv, som Alfred Charles Kinsey gennemførte. Begge blev udgivet i bogform. De er genudgivet flere gange gennem årene. Trods stor omhu ved gennemførelsen af undersøgelserne må visse af resultaterne tolkes med forsigtighed, men ... Vis forekomsten
Sexual Signatures: On being a man or a woman
Forlagets omtale af bogen. Hvad gør, at du en mand eller en kvinde? Visse fysiske egenskaber eller særlige mentale udtryk? Hvad er de faktiske forskelle mellem mand og kvinde? Den traditionelle antagelse har været, at der kun eksisterer to køn - det ene mand det anden kvinde. Men undtagelserne - hermafroditter, ... Vis forekomsten
She's Not the Man I Married: My Life with a Transgender Husband
Denne bog er en fortsættelse af Helen Boyds bog My Husband Betty: Love, Sex, and Life with a Crossdresser. Helen Boyd er gift med "Betty", der er transvestit - eller måske nærmere transseksuel. Hendes mand har længe været åben om sin transvestisme, men er nu begyndt at leve fuldtids som kvinde. Det gør, at Helen ... Vis forekomsten
Som jeg er. HOMO - BI - TRANS i København. Udstilling på Københavns Bymuseum i perioden fra den 4. juli til 29. september 2009.
Af Tina Thranesen. Den 24. juni 2009 modtog jeg en invitation til at deltage i åbningen af udstillingen "Som jeg er om HOMO - BI - TRANS i København" på Københavns Bymuseum fredag den 3. juli 2009, men havde ikke mulighed for at deltage. Udstillingen åbnede for offentligheden lørdag den 4. juli. At jeg blev indbudt ... Vis forekomsten
Som transkønnet psykolog må jeg sige, at jeg aldrig har hørt om transmænd, der har fortrudt en brystoperation. Simon Gjerløv den 28. oktober 2011.
Simon Gjerløv er transmand - transkønnet psykolog med 11 års psykologerfaring inden for børne-unge-området. Han er en af de heldige få, der på Sexologisk Klinik har fået diagnosen transseksuel. Han valgte selv at betale 30.000 kr. for at få fjernet sine bryster af en privatpraktiserende plastikkirurg. * * * Af ... Vis forekomsten
Spgsm. 1158 af 16. marts 2009 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crime. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1158 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 17. marts 2009. (Der blev samtidig ... Vis forekomsten
Spgsm. 268 af 11. december 2008 foranlediget af henvendelse fra journaliststuderende - REU bilag 183 - om hate crime. Svar 6. februar 2009.
Bjarne Kock Sørensen, journaliststuderende ved Danmarks Journalisthøjskole har sendt en udateret skrivelse om hate crimes til Retsudvalget, der har noteret den modtaget den 10. december 2008. Retsudvalget stillede den 11. december 2008 spørgsmål 268 - Alm. del 2008-09 - på foranledning af Mogens Jensen (S) om ... Vis forekomsten
Spgsm. 295 af 22. december 2008 om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle. Svar 16. januar 2009.
Retsudvalget stillede den 22. december 2008 spørgsmål 295 - Alm. del 2008-09 - om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle til velfærdsminister og minister for ligestilling, Karen Jespersen, der svarede den 16. januar 2009. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - ... Vis forekomsten
Spgsm. 472 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om indkvartering af transkønnede på asylcentre. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 472 - alm. del. 2011-12 - om retningslinjerne er for indkvarteringen af transkønnede på asylcentre, til justitsminister Morten Bødskov (S), der svarede den 10. oktober 2012. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 596 den 2. maj 2017 om betydningen af begreberne "hadefuld tale" og "opfordring til intolerance". Svar 30. maj 2017.
Retsudvalget stillede den 2. maj 2017 efter ønske fra Peter Skaarup (DF) spørgsmål 596 - REU Alm. del Samling: 2016-17 - om, hvad begreberne "hadefuld tale" og "opfordring til intolerance" betyder, og om der er eksempler på hadefuld tale og opfordring til intolerance, som ikke udgør opfordring til vold eller er ... Vis forekomsten
Spgsm. 634 af 24. april 2008 om definition af hate crime. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 634 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om definition af hate crime til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008. Spørgsmål Hvordan vil ministeren definere hate-crime rettet imod en homoseksuel? Svar Justitsministeriet er ikke bekendt med, at der i ... Vis forekomsten
Spgsm. 635 af 24. april 2008 om undersøgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle i Danmark. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 635 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om undersøgelse af omfanget af hate crime imod homoseksuelle i Danmark til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008. Spørgsmål Foreligger der en dansk undersøgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle ... Vis forekomsten
Spgsm. 66. af 24. oktober 2012 - SUU bilag 476 - om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske "Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012". Svar den 19. november 2012.
Den 24. oktober 2012 stillede Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg spørgsmål 66 - Alm. del 2012-13 - om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012, til sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag, der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 912 af 12. april 2010 om der er sammenhæng mellem antal rapporter om hate crimes og overfald på bl.a. homoseksuelle. Svar 12. maj 2010.
Den 12. april 2010 stillede Mogens Jensen (S) spørgsmål 912 - alm. del samling 2009-10 - om det er politiets og/eller PET's opfattelse, at der er en sammenhæng mellem de mange rapporter om hate crimes og overfald bl.a. på homoseksuelle, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 12. maj 2010. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 92 den 8. november 2013 til JM om EU-dom i asylsag får konsekvenser for Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets praksis, hvor forfølgelse pga. seksuel orientering eller kønsidentitet indgår.
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI) har den 8. november 2013 på vegne af Johanne Schmidt-Nielsen (EL) stillet spørgsmål 92 – Alm. del 2013-14, om EU-Domstolens afgørelse i sagerne C-199/12, C-200/12 og C-201/12, og vurdere, om afgørelsen får direkte eller indirekte konsekvenser for ... Vis forekomsten
Sprgsm. 716 af 15. juni 2016 om antal homoseksuelle, der de senere år er blevet udsat for hadforbrydelser og hvilken type mennesker, der begår disse hadforbrydelser. Svar 1. september 2016.
Retsudvalget stillede den 15. juni 2016 efter ønske fra Peter Kofod Poulsen (DF) spørgsmål 716 – Samling: 2015-16 – om antal homoseksuelle, der de senere år er blevet udsat for hadforbrydelser, og hvilken type mennesker, der typisk udsætter homoseksuelle for hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der ... Vis forekomsten
Statsministerens redegørelse i Folketinget den 29. november 2011. Populært kaldet: Regeringens lovkatalog.
Den 29. november 2011 fremlagde statsminister, Helle Thorning Schmidt, den skriftlige oversigt over lovgivning i folketingsåret 2011-12 (dvs. frem til oktober 2011) indeholdende en kort omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen har fremsat siden sin tiltræden, og som regeringen ... Vis forekomsten
Stop sygeliggørelsen af transkønnede! Skrivelse af 25. maj 2011 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen.
Stop sygeliggørelsen af transkønnede! Den 14. marts 2011 blev der afholdt en høring om transkønnedes vilkår og behandling på Christiansborg. Her blev der ytret et bredt ønske om, at fjerne diagnoser vedrørende kønsidentitet fra listen over sygdomme og helbredsproblemer. Derfor belyses i det følgende behovet for ... Vis forekomsten
SUU bilag 137. Spgsm. nr. 178 af 3. januar 2012. Skr. af 23. december 2011 fra LGBT Danmark til SUU om at fjerne transkønnethed fra WHO's diagnosefortegnelse. Svar 2. februar 2012.
Dateret den 23. december 2011 skrev LGBT Danmark til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SUU, Alm. del, 2011-12, bilag 137 - om at få fjernet transkønnethed fra WHO's diagnosefortegnelse - ICD-10. Skrivelsen, Stop sygeliggørelsen af transkønnede!, der tidligere har været dateret 25. maj 2011, men nu er dateret 19. ... Vis forekomsten
SUU bilag 417. Skrivelse af 13. august 2012 fra Lisa Andersen til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om navneskift, personnumre diagnoser mm.
Den 13. august 2012 modtog Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den herunder gengivne skrivelse - Alm. del 2011-12: Bilag 417 - fra prof. emeritus, Lisa Andersen. Som bilag til skrivelsen var vedhæftet: 1) et kronikudkast "Hvor sidder kønnet?" og 2) Notat om transkønnedes forhold "Sygeliggørelse, diagnostisering og ... Vis forekomsten
SUU bilag 72. Spgsm. 353. Tonny P. klage af 29. oktober 2014 til Sundhedsudv. og sundhedsmin. om, at sundhedsmin. ikke griber ind over for Sundhedsstyrelsens anvendelse af tvang i udredningsprocessen. Svar den 13. januar 2015.
Tonny P., der er praktiserende psykoterapeut, har den 29. oktober 2014 sendt en klageskrivelse til Sundhedsudvalget og sundhedsminister, Nick Hækkerup om, at sundhedsministeren ikke griber ind over for Sundhedsstyrelsens anvendelse af tvang i udredningsprocessen af transkønnede. Skrivelsen registreret hos Folketinget ... Vis forekomsten
Svar på gensvar om min artikel om autogynefili. Karen M. Larsen den 8. maj 2018.
Af Karen M. Larsen den 8. maj 2018. Svar på gensvar om min artikel om autogynefili Lisa Andersen har i ”Vidensbanken om kønsidentitet” fået bragt et længere gensvar på min artikel, der blev bragt samme sted og som handlede om fænomenet autogynefili, altså teorien om at de mand til kvinde (MtK) transseksuelle, ... Vis forekomsten
TGEU. Menneskerettigheder i fokus! Af Irene Haffner. 2. - 4. maj 2008.
Af Irene Haffner Det 2. Transgender-møde i Berlin 2-4 maj 2008. Helt korrekt: The second council in Transgender Europa. (TGEU). For forståelsens skyld var det, det andet møde imellem alle de små trans-foreninger rundt om i Europa, og med deltagelse af observatører fra andre dele af verden. Alt i alt ca. 200 deltagere ... Vis forekomsten
The Einstein of Sex
Filmen skildrer Magnus Hirschfelds liv, herunder hans umulige kærlighed til Baron von Teschenberg og hans forhold til den unge transseksuelle Dorchen Ricther i 20'erne og 30'ernes Berlin. Magnus Hirschfeld var en homoseksuel jødisk læge og forsker, der bidrog til at fremme homoseksuelles og transseksuelles ... Vis forekomsten
The Female-Impersonators
Bogen, der oprindeligt er udgivet i 1922, er en fortsættelse af selvbiografien Autobiography of an Androgyne og redegør for nogle af Earl Linds oplevelser under sin seks års karriere som dragqueen i New York. I 1902 søgte den 28-årige Earl Lind fra New York lægehjælp til at blive kastreret. Han betegnede sig selv ... Vis forekomsten
The Gospel According to Jesus, Queen of Heaven
Jesus er en transkvinde, og lige nu vandrer hun på jorden. Gennem leg med musik præsenteres hendes ord, mirakler og vidneudsagn. Hun fordømmer ikke homoseksuelle, heteroseksuelle, queer, transkvinder eller transmænd, fordi hun er Guds datter og næsten også hans søn - og Guds barn fordømmer ingen. Hun kan kun ... Vis forekomsten
The Queen
I 1967 blev The Miss All-American Camp Beauty Pageant afholdt i New York. Den legendariske dengang 24-årige Jack Doroshow også kendt som miss Flawless Sabrina var konferencier og Andy Warhol var med i konkurrencens dommerpanel. Konkurrencen tiltrak dragqueens fra hele landet. Dokumentarfilmen, der blev optaget under ... Vis forekomsten
The social situation concerning homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in Denmark. Marts 2009.
Rapporten er en landerapport fra Institut for Menneskerettigheder vedrørende Danmark til brug for European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) og redegør for de lovmæssige forhold omkring homoseksualitet, ligeberettigelse og diskrimination, men kommer kun meget kort ind på transforhold. Rapporten er udarbejdet ... Vis forekomsten
Thy will be done: A transsexual woman's journey through family and faith
Filmens titel - på dansk: "Din vilje ske: En transseksuel kvindes rejse gennem familie og tro" - fortæller i sig selv ganske meget om filmen. Det er en dokumentarfilm, der følger Sara Herwig på hendes vej til at blive ordineret som præst i den presbyterianske kirke i Boston, USA. Sara Herwig skiftede køn i 1995 fra ... Vis forekomsten
TiD's skrivelse af 10. april 2012 til DSN og DSL om LGBT Danmark og Trans-Danmarks ønsker om tilføjelse og ændring af ord i ordbøger.
Den 10. april 2012 har Transvestitforeningen i Danmark (TiD) sendt en skrivelse med kommentarer til fællesskrivelsen af 28. februar 2012 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark til Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) om optagelse af ordene "transkønnet" og "transperson" og ændret betydning ... Vis forekomsten
Tomgirl
Dokumentarfil, som giver et intimt indblik i den 7 årige Jakes liv. Jack, der ikke opfylder de gængse kønsnormer, men som har utroligt støttende forældre, inviterer os ind i sin verden for at udforske den forvandlende kraft, som kærlighed og støtte til vores børn kan have, når de bliver accepteret for det, de ... Vis forekomsten
Transfobi og homofobi ikke bare ligner hinanden, de er også vævet tæt sammen. Karen M. Larsen den 13. marts 2011.
Af Karen M. Larsen den 13. marts 2011. Der har i den senere tid været en vis opmærksomhed omkring fænomenet transfobi, som f.eks. da en tv-vært udtalte sig nedsættende om en transkvinde, i forbindelse med en lidet gennemtænkt ministeriel kampagne, der skulle få flere mænd til at vælge "kvinde jobs", og her på ... Vis forekomsten
Transkønnede - overemne Magt og afmagt. Projektopgave af Melani Pedersen den 16. december 2016.
Melani Pedersen skrev den 16. december 2016 følgende til mig i en e-mail: Kære Tina Mit navn er Melani Pedersen og jeg skal i uge 50 have projekt uge. Vores overemne er magt og afmagt, og jeg har ud fra dette emne valgt at skrive om transkønnede. Jeg ser det som et interessant emne at undersøge nærmere, og vil derfor ... Vis forekomsten
Transkønnede. Projektopgave af Laura Lucia Brodersen og Caroline Kristine Borup. 18. marts 2016.
Under det overordnede emne "Grænser" har Laura Lucia Brodersen og Caroline Kristine Borup, 9. klasse, Brændkjærskolen skrevet en opgave med titlen "Transkønnede", som de fik et 12 tal for i karakter. Herunder bringes deres projekt. Indholdsfortegnelse Problemformulering Dagbog Dagbog og logbog Motivering Tidslinje ... Vis forekomsten
Transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet. Af Maria Arndt, Maria Vedel Larsen og Pernille Guldbæk Rasmussen, RUC. 22. maj 2012.
Transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet Researchtung produktion Modul 2 22. maj 2012 Vejleder: Mads Kæmsgaard Eberholst Af: Maria Arndt Maria Vedel Larsen Pernille Guldbæk Rasmussen Indhold Introduktion til artikelserien Transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet Transkønnede bliver diskrimineret på ... Vis forekomsten
Transkønnet som fællesbetegnelse var ikke i strid med ligestillingsloven fastslog Ligebehandlingsnævnet i afgørelse nr. 106/2014 den 14. maj 2014. KEN nr. 9447.
Den 14. maj 2014 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i en sag, Institut for Menneskerettigheder (IMR) gav på deres sigfranu.dk-hjemmeside ikke brugeren mulighed for at angive sig selv som transseksuel. På hjemmesiden var det muligt at registrere sig som mand, kvinde eller transkønnet. Man kunne også vælge ikke at ... Vis forekomsten
Transkønnethed handler om mere end genitalier. Den 4. februar 2016 af Kristian Lindberg.
Af Kristian Lindberg den 4. februar 2016. »Transkønnethed handler om mere end genitalier« Den biografaktuelle film "Den Danske Pige" hævder at vise sympati for de transkønnede, men ifølge transgender-forskeren Tobias Raun er filmen ikke anderledes end tidligere spillefilm, der beskriver transkvinder udefra - som ... Vis forekomsten
Transkvinden som model og medskaber. Om modstand og tilblivelse hos den rygvendte Lili Elbe. Arkens udstilling om Gerda Wegener. Tobias Raun den 6. november 2015.
Af Tobias Raun. I dag den 5. november har kunstmuseet Arken fernisering på udstillingen om maleren Gerda Wegener. Gerda Wegener har i flere år været en overset kunstner i den danske kunsthistorie, og huskes måske hovedsagelig som transkvinden Lili Elbes kone. Peculiar bringer i denne forbindelse en katalogtekst til ... Vis forekomsten
Transpersoners helbredsforhold. Svensk undersøgelse. 22. december 2005.
Det svenske "Statens folkhälsoinstitut" har den 22. december 2005 færdiggjort den meget omfattende undersøgelse om sundheden hos homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner. Undersøgelsen er på 62 sider - inkl. bilag er den på 322 sider. Undersøgelsen blev bestilt i november 2003 og blev budgeteret til 4.800.000 ... Vis forekomsten
Transpolitisk Forum
Transpolitisk Forum består af en mindre gruppe personer, der på deres facebookprofil skriver følgende om deres intentioner: Transpolitisk Forum vil skabe en platform for transaktivisme, som kæmper for mere end juridiske rettigheder for en bestemt marginaliseret befolkningsgruppe. En transaktivisme, der stiller sig ... Vis forekomsten
Transseksuelle fik ikke asyl i Danmark. Disturbing knowledge: Decisions from asylum cases as documentation of persecution of LGBT-persons. 2001 og 2009.
Denne udvidede undersøgelse af 28. juli 2009 er udført som supplement til en undersøgelse fra 2001 om krænkelse af LGBT asylansøgeres menneskerettigheder, som blev udført efter anmodning fra FN's menneskerettighedskommissær. Undersøgelserne er udført af Søren Laursen (LGBT Danmark) og Mary Lisa Jayaseelan (Dansk ... Vis forekomsten
Transseksuelle har også brug for Gud. 11. marts 2009.
Af Alexandra P. den 11. marts 2009. Bibelen siger ikke noget direkte om transseksualitet. Alligevel accepterer de færreste kirker kønsskifte fuldt ud, påpeger en kristen transseksuel. Mange transseksuelle med kristen baggrund kommer ofte i konflikt med deres tro, når de vælger at skifte køn. Af egne erfaringer ved ... Vis forekomsten
Transseksuelle klager over respektløs tv-vært. Artikel i Politiken og andre medier den 18. januar 2011.
Tirsdag den 18. januar 2011 bragte Politiken en artikel under overskriften: "En studievært fra TV 2 Østjylland er kommet i homovælten efter direkte interview". Artiklen vedrører indslaget i TV2 Østjylland den 7. januar 2011 om "Nyt magasin for homoseksuelle", hvor studieværten, Søren Ø. Jensen, lavede et interview ... Vis forekomsten
Transvestitter & Transseksuelle OG Deres rettigheder. Hovedopgave af Tina Schuldt (senere navneskiftet til Tina Vyum) den 1. juni 2006.
Tina Schuldt afleverede den 1. juni 2006 sin hovedopgave som afslutning på sit HF-studie. Ikke overraskende valgte hun at skrive om transvestitter og transseksuelle. Hun fik et 10-tal for opgaven. Tina Schuldt har givet tilladelse til at hendes hovedopgave bringes i Vidensbanken. Efterfølgende har Tina Schuldt skiftet ... Vis forekomsten
Trine Sørensen. Min transvestit debut i samfundet den 21. januar 2011 med teater forestillingen: Jeg er min egen kone.
Af Trine Sørensen den 21. januar 2011. Til fredag 21. januar havde Tina Thranesen arrangeret en tur til Jytte Abildstrøms Teater Riddersalen, hvor de viste "Jeg er min egen kone". Det var et teaterstykke, der havde sit udgangs punkt i den østtyske homoseksuelle transvestit Charlotte von Mahlsdorfs liv. Der var kun en ... Vis forekomsten
TV2 Lorry bragte den 21. februar 2011 et indslag om Saabahs udstilling om et tabu.
Foreningen Sabaah arrangerer portrætudstilling den 22. til 26. februar 2011 på Halmtorvet 11, Warehouse 9, Bygning 66 - til højre for Øksnehallen, 1711 København V. TV2 Lorry omtaler indslaget på denne måde: Den brede offentlighed hører sjældent om minoritetsetniske homo- bi- og transseksuelle personer, fordi det ... Vis forekomsten
TV2 Østjyllands omtale af transkønnede i nyhedsudsendelse den 7. januar 2011.
TV2 Østjylland bragte fredag den 7. januar 2011 et indslag om et "Nyt magasin for homoseksuelle", hvor studieværten, Søren Ø. Jensen, havde et interview med Tine Kristensen, der er indehaver og redaktør af det nye magasin: Proud! Magazine. I interviewet fokuserede Søren Ø. Jensen på artiklen "Da far blev til mor" ... Vis forekomsten
Udenrigsudvalgets spgsm. 144 af 12. marts 2014 om retningslinjer for dansk støtte til lande med forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Svar den 2. april 2014.
Udenrigsudvalget stillede den 12. marts 2014 spørgsmål 144 - Alm. del 2013-14 - om retningslinjer for dansk støtte til lande med forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, til Udenrigsministeriet, der svarede den 2. april 2014. Spørgsmål om, hvilke ... Vis forekomsten
Vanessa Van Durme
Vanessa Van Durme blev født som dreng i 1948 og var om ikke den første, så en af de allerførste i Belgien, som fik foretaget en kønsskifteoperation. Som ung mand studerede hun drama og teater på Konservatoriet i Gent i Belgien og debuterede som ung mandlig skuespiller på Nederlands Toneel Gent - nu kendt som ... Vis forekomsten
Velkommen til transernes århundrede. Af journalist Ulrikke Moustgaard. 25. august 2010.
Af journalist Ulrikke Moustgaard. Engang var transer lig med perverse mænd i dametøj. I dag taler selv politikerne om LGBTQ-rettigheder. FORUM ser nærmere på transpersoner, der på én gang både bliver hyldet og stemplet som psykisk syge. "Flere kvinder bliver lavet om til mænd," skrev Dagbladet Politiken i sommer. ... Vis forekomsten
Vibe Grevsens indtryk fra Sexologisk Kliniks 25-års jubilæumsarrangement den 1. april 2011 og talen til Sexologisk Klinik, der ikke blev holdt.
Af Vibe Grevsen Kære alle, LGBT Danmark var repræsenteret ved Sexologisk Kliniks 25 års jubilæum af David Zennaro, Malene Andreasen, Tina Thranesen og undertegnede. Derudover deltog Lisbeth Merete, Pia Struck og journalisterne Freddy og Charlotte fra Modkraft. Malene Andreasen havde til anledningen fået fremstillet ... Vis forekomsten
Victor and Georgina: Two Views On The Transgender Struggle In Uganda
Det brutale mord på den ugandiske aktivist David Kato skabte stor opmærksomhed om kampen for LGBT-rettigheder i Uganda. Kato optræder som del af det politiske miljø, der portrætteres i denne dramatiske dokumentar om to transkønnede aktivisters arbejde i Uganda. Vi følger Victor og Georgina gennem en periode på to ... Vis forekomsten
Victor/Victoria
Den fallerede operasangerinde Victoria er for alvor på spanden. Ingen vil engagere hende. End ikke en anløben cabaret som Chez Luis vil vide af kvinden, der dog stadig med sit høje C kan få et glas til at sprænges i tusinde stykker. Paris anno 1934. Victoria sulter så meget, at hun vil give sin krop til en mand i ... Vis forekomsten
Videooptagelse af konferencen om LGBTI personers privat- og familieliv den 2. marts 2018.
Videooptagelse af Europarådets ligestillings- og ikke-diskriminationsudvalg afholdt fredag den 2. marts 2018 fra kl. 0900 til kl. 1300 en konference på Christiansborg om LGBTI-personers privat- og familieliv som en del af udvalgets møde i København torsdag den 1. til fredag den 2. marts 2018. Konferencen blev afholdt ... Vis forekomsten
Vielse af to personer af samme køn er lovlig, afgjorde Højesteret den 23. marts 2017.
Højesteret afsagde den 23. marts 2017 dom om, at vielse af to personer af samme køn er lovlig. Det har stor betydning for LGBT-personer. Sagen blev anlagt af seks personer (John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen) mod Kirkeministeren og Social- og ... Vis forekomsten
Virginia Prince
Charles Prince blev født den 23. november 1912 som dreng i en middelklassefamilie i Los Angeles. Han fik navnet Arnold Lowman. I slutningen af sine teenagesår begyndte Prince hemmeligt at klæde sig i kvindetøj. I begyndelsen foregik omklædningen kun hjemme, men snart begyndte Prince at gå ud i offentligheden klædt ... Vis forekomsten
Wild Side
Transkvinden Stephanie bor i Paris, hvor hun flyttede for mange år siden for at starte et nyt liv som kvinde. Nu arbejder hun som prostitueret, hun deler sin kærlighed mellem de to homoseksuelle mænd, Mikhail en arbejdsløs russisk indvandrer og den kriminelle Jamel. Trioen, der kæmper med de hårde virkeligheder i ... Vis forekomsten
World Outgames 2009 * Stjernestunder * Bliv frivillig. 28. september 2008.
Sendt: 28. september 2008 12:02 Til: Tina Thranesen Emne: Få dine venner med... Hej! For at skabe en fantastisk event uden sidestykke, er det vigtigt, at World Outgames har så mange mennesker med om bord som muligt. Sammen skal vi danne et netværk som først og fremmest bakker op om at styrke vilkårene for det ... Vis forekomsten