Sexologiske Klinik
Ændringsbekendtgørelse - BEK nr. 357 af 4. maj 2009 om ændring af pasbekendtgørelsen muliggør X som kønsbetegnelse i pas. Ikrafttrædelse 1. juli 2009.
Justitsminister, Brian Mikkelsen udstedte den 4. maj 2009 en ændringsbekendtgørelse på baggrund af det den 5. februar 2008 i høring udsændte udkast til ændring af pasbekendtgørelsen. Ændringsbekendtgørelsen gør det muligt for transseksuelle at få et X som kønsbetegnelse i deres pas Ændringsbekendtgørelsen ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 4. Trans-Danmarks henvendelse den 25. september 2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om de indkomne indlæg og svar.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 25. september 2007 sin anden henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Skrivelsen blev registreret hos Folketinget den 5. oktober 2007. Dermed var et nyt folketingsår begyndt. Det betød samtidig, at det fremsatte beslutningsforslag B 142 var bortfaldet. Henvendelsen blev derfor ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 4. Spgsm. 3. Freja Nordams henvendelse den 16. april 2008 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 22. april 2008 til ministeren. Svar den. 22. maj 2008.
Freja Nordam fremsendte dateret den 16. april 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Den 22. april 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål nr. 3 om kommentar til henvendelse af 16. april 2008 fra Freja Nordam - bilag 4 - til sundheds- og ... Vis forekomsten
Behandlingen af transkønnede bør kulegraves. Pressemeddelelse fra LGBT Danmark den 15. oktober 2011.
Den 15. oktober 2011 udsendte LGBT Danmark den herunder gengivne pressemeddelelse om, at behandlingen af transkønnede bør kulegraves. Den direkte anledning den store mediebevågenhed omkring dét, at den unge transmand, Caspian Drumm har fået fjernet sine bryster på et privathospital, og de modsatrettede politiske ... Vis forekomsten
Bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen - X som kønsbetegnelse - med ikrafttrædelse den 1. august 2010.
Den 15. juli 2010 underskrev justitsminister, Lars Barfoed bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen - muligheden for at få X som kønsbetegnelse i pas. Bemærkningerne fra LGBT Danmark og bemærkningerne fra Trans-Danmark, som blev indsendt i høringsfasen blev negligeret, idet ... Vis forekomsten
Et tilbageblik på året der gik (2004) v/formanden for trans-danmark.dk, Karin Astrup.
Af Karin Astrup Danmark er det en tradition at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status på året der gik og hvad der ligger foran os i det kommende år. Som formand for trans-danmark.dk har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det forgangne år set fra min ... Vis forekomsten
Forespørgsel F 48. Folketingsdebat den 17. maj 2017 om faglig vejledning for transkønnede. Afstemning den 18. maj 2017.
Folketinget havde onsdag den 17. maj 2017 debat i folketingssalen om forespørgsel F 49 om faglig vejledning for transkønnede - Samling 2016-17. Under debatten blev der fremsat to forslag til vedtagelse. Forslag 1: V 108 af Carolina Magdalene Maier (ALT), Stine Brix (EL). Forslag 2: V 109 af Flemming Møller Mortensen ... Vis forekomsten
Fra Hugo til Anette. Artikel i Ekstra Bladet den 17. juni 2002 om Anette Egelund.
Tidligere folketingsmedlem Hugo Holm skifter køn Ekstra Bladet bragte mandag den 17. juni 2002 nedenstående artikel om Hugo Holm, der skifter køn og tager navnet Anette Egelund. Med venlig tilladelse fra Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Bent Falbert bringes artiklen og de ledsagende billeder i Vidensbanken. ... Vis forekomsten
Hugo Holm/Anette Egelund. Artikel i Jyllands Posten den 19. juni 2002 af journalist Bo Østlund om Anette Egelund.
Artiklen om det tidligere folketingsmedlem, den MtK transseksuelle Hugo Holm,der sprang ud som Anette Egelund blev bragt i Jyllands Posten søndag den 16. juni 2002. Jyllands Posten og journalist, Bo Østlund, der har ophavsretten, har venligst givet mig tilladelse til at bringe artiklen. * * * Hugo Holm/Anette Egelund Af ... Vis forekomsten
Justitsministeriet sendte den 23. april 2010 udkast til ændring af pasbekendtgørelsen i høring.
Udkastet til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009, indebærer en udvidelse af den eksisterende mulighed for at benytte kønsbetegnelsen X i danske pas, således at ikke blot transseksuelle, men også personer, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 3. Spgsm. 1. Solveig Lerches henvendelse den 18. februar 2009 til Retsudvalget om revisionen af navneloven. Spgsm. 20. februar 2009. Svar 26. marts 2009.
Solveig Lerche rettede den 18. februar 2009 henvendelse til Retsudvalget vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - revisionen af navneloven. Den 20. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 1 vedrørende om, kommentar til henvendelsen af 18. februar 2009 - bilag 3 - fra Solveig Lerche, til justitsminister, Brian ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 7 af 26. februar 2009 om lægeerklæring via egen læge ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 5 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om muligheden for, at en lægeerklæring via egen læge kan erstatte en undersøgelse på Sexologiske Klinik ved transkønnedes ansøgning om fornavneskift, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Aalborg Universitet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 27. marts 2017 Høringssvar Aalborg Universitet. Lovudkast vedr. ændring af sundhedsloven og lov om assisteret re-produktion i forbindelse med ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 13 af 2. november 2008 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer, Siden det seneste nyhedsbrev den 4. september 2008 har bestyrelsen været aktiv på flere fronter, hvilket vil fremgå af nedenstående. I denne forbindelse vil jeg blot nævne Pia’s radiointerview, breve til justitsministeren, henvendelser til beskæftigelsesministeren, arbejdsmarkedsudvalget m.m., ... Vis forekomsten
PfT's notat af 13. maj 2004 til REU om manglende lovgivning i behandlingsforløb for transseksuelle.
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) var den 13. maj 2004 i foretræde for Retsudvalget (REU) efter anmodning derom den 6. maj 2004. Under foretrædet afleverede PfT et notat, hvori foreningen gjorde opmærksom på den i Danmark manglende lovgivning i behandlingsforløbet af transseksuelle og foreslog nedsættelse ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 23. januar 2006 fra Trans-Danmark om det første møde i TGEU.
Pressemeddelelse fra foreningen trans-danmark.dk Af Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk Karup, 23. januar 2006 First European TransGender Council I november 2005 afholdte man den første europæiske transgender konference i Wien, hvor trans-danmark var repræsenteret ved vores næstformand Erwin Jöhnk. Konference ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 252. Kirsten Rostgaard Evald har den 15. januar 2009 sendt bemærkninger om navnelovesudkastet til Retsudvalget.
Til retsudvalget. Jeg vil gerne give mit besyv med hensyn til ændring af navnelovgivningen den del der handler om navneændring for transseksuelle. Jeg er transseksuel og finder det aldeles tåbeligt at vi har en lovgivning der giver mig ret til at tage et kønspecifikt fornavn som mellem navn og så skal vælge et ... Vis forekomsten
Spgsm. 161, bilag 567. PfT skr. af 10. april 2003 om at ajourføre lovgivningen vedr. transseksuelle. Udateret svar.
Sundhedsudvalget stillede den 10. april 2003 spørgsmål 161 - Samling 2002-03. Alm. del - bilag 567 - med henvisning til henvendelsen af 9. april 2003 fra Patientforeningen for Transseksuelle om ajourføring af lovgivningen, der gælder for transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der ... Vis forekomsten
Spørgeskema den 21. november 2014 om interesse for klinik for udredning og behandling af transkønnede i Nordjylland.
Opfordring til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om interessen for en klinik i Jylland til udredning og behandling af transkønnede udsendt af Erwin Maria Jöhnk den 21. november 2014. Af spørgeskemaet fremgår følgende. Der arbejdes ihærdigt på at få oprettet et nyt udrednings- og behandlingssted for ... Vis forekomsten
Tina Nielsen fik den 2. marts 2011 et X i sit pas som kønsbetegnelse.
Tina Nielsen besluttede i efteråret 2010, at hun gerne ville have et X som kønsbetegnelse i sit pas, hvilket hun efter ændringen af pasbekendtgørelsen den 1. august 2010 fik mulighed for. Efter fem måneders ekspeditions-/ventetid fik Tina Nielsen endelig sit nye pas, hvor der i passets persondataside under pkt. 5) ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar af 5. marts 2009 ændring af pasbekendtgørelsen.
Justitsministeriet Slotholmsgade 10 1216 København K Att.: Hr. justitsminister Brian Mikkelsen Karup, den 5. marts 2009. Ang.: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. Med henvisning ovennævnte skrivelse af 5. februar 2009 vil Trans-Danmark gerne kommentere udkastet. Det er Trans-Danmarks ... Vis forekomsten