Sundhedsstyrelsen
§ 20 spgsm. S 258 af 17. oktober 2011 om bortoperation af en ung piges bryster. Svar 28. oktober 2011.
Den 17. oktober 2011 stillede Liselott Blixt (DF) § 20 spørgsmål S 258 - Samling: 2011-12 - om bortoperation af en ung piges bryster, til Ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF), der svarede den 28. oktober 2011. Uagtet spørgsmålets ordlyd og dets anonymiserede form, er det direkte knyttet til den ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 3294 af 31. august 2005 om fornavneskift i forbindelse med kønsskifte foretaget i udlandet. Svar 13. september 2005.
Den 31. august 2005 stillede Louise Frevert, Dansk Folkeparti (DF) spørgsmål S 3294 - Samling: 2004-05 (2. samling) - om anerkendes af kønsskifte foretaget i udlandet til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), der svarede den 13. september 2005. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, om en transseksuel ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 358 den 31. oktober 2012 om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede. Svar 8. november 2012.
Den 31. oktober 2012 stillede Jane Heitmann (V) § 20 spgsm. S 358 - Samling: 2012-13 - om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 8. november 2012. Spørgsmål Er det ministerens opfattelse, at ordningen for så vidt angår behandling af ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 462 af 14. november 2012 om den enkelte selv kan afgøre, om vedkommende er transkønnet til Sundhedsministeren. Svar den 22. november 2012.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) § 20 spgsm. S 462 - Samling 2012-13 - om et er den enkelte person, som kan afgøre, om vedkommende er transkønnet, eller at det skal afgøres af læger, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012. Spørgsmål Mener ministeren, ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2242 af 18. maj 2009 om at få fjernet transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Svar 3. juni 2009.
Den 18. maj 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2242 - Samling: 2008-09 - om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 3. juni 2009. Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ til at få fjernet transkønnethed ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2618 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 19. marts 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2618 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 19. marts 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 87 den 10. oktober 2014 om LGBT Danmarks pjece: Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 87 - Samling: 2014-15 - om pjecen Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling, som LGBT Danmark offentliggjorde den 6. oktober 2014, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 88 den 10. oktober 2014 om bekymringen for unge transpersoner. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar den 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 88 - Samling: 2014-15 - om bekymringen for unge transpersoner, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er ministerens holdning til bekymringen for, at unge transpersoner skubbes ud på ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 89 den 10. oktober 2014 om retningslinjer på transområdet. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar den 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 88 - Samling: 2014-15 - om retningslinjer på transområdet, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er – efter at gynækologen Peter Bagger efter offentliggørelsen af ... Vis forekomsten
L 60. Lovforslag af 5. oktober 2017 til lov om dobbeltdonation og kastration.
Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017 lovforslag L 60 – samling 2017-18 – til Ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Inden fremsættelse arf lovforslaget blev et udkast til ændring af lov om assisteret ... Vis forekomsten
60 år af dansk transpolitik. Artikel af Tina Thranesen i Friktion nr. 5; 2. årg.; marts 2015.
60 år af dansk transpolitik af Tina Thranesen. Som Tina Thranesen har jeg været aktiv i transpolitisk arbejde siden 2000. Jeg var en af initiativtagerne til stiftelsen af Trans-Danmark og er i dag medlem af LGBT Danmark og TiD. Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle blev stiftet i 2002 med ... Vis forekomsten
Åbent brev af 16. august 2010 fra LGBT Danmark til ST om ligestillingsproblemer for transseksuelle, SUU bilag 466. Spgsm. 775 af 19. august 2010 til IM om at kommentere. Svar 17. september 2010.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2010 et åbent brev til Sundhedsstyrelsens Tilsyn, der svarede den 14. september 2010. Sundhedsudvalget registrerede det åbne brev som bilag 466 - Sundhedsudvalget alm. del 2009-10 bilag 466. Den 19. august 2010 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, ... Vis forekomsten
Åbent brev af 19. oktober 2011 fra hustruen til transmanden, Johs Villiams, og dennes videotale til ministeren.
Josh Villiams er en 31-årig transmand (pr. oktober 2011) fra USA, som er bosiddende i Danmark. I USA har han officielt fået juridisk kønsskifte fra kvinde til mand. Imidlertid opfylder han ikke de danske krav om godkendelse af kønsskifte og er derfor her i Danmark registreret som kvinde. Herunder gengives et åbent ... Vis forekomsten
AIDS-Fondet, Rådgivning for transpersoners udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
AIDS-Fondet, Rådgivning for transpersoners udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. AIDS-Fondets høringsskrivelse gengives herunder. Høringssvar fra Rådgivning ... Vis forekomsten
Aktstykke (ansøgning) nr. 66 af 4. februar 2018 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. og en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer.
Udenrigsministeriet v/ligestillingsminister Karen Ellemann (V) fremsendte den 4. februar 2018 aktstykke nr. 66 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. med henblik på at udmønte projekttilskud til foreningen Sabaah og om en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis. ... Vis forekomsten
Alexander Söderlind skrev den 14. oktober 2011 til Sundhedsstyrelsen om transmænd. Svar samme dag.
Dateret den 14. oktober 2011 skrev Alexander Söderlind med en række konkrete spørgsmål om Sundhedsstyrelsens holdning og kendskab til transmænd til Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn i Sundhedsstyrelsen, der svarede samme dag uden at svare på spørgsmålene. Henvendelsen med spørgsmål Fra: Alexander ... Vis forekomsten
Amnesty Internationals henvendelse den 3. februar 2014 til SUU om rapoporten The state decides who I am. SUU bilag 263.
Henvendelse af 3. februar 2014 fra Amnesty International til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU) Alm. del bilag 263 - Samling: 2013-14 - vedr. rapoporten The state decides who I am om transkønnede og reglerne for kønsskifte i Danmark og en række andre Europæiske lande. Henvendelsen * * *Minister for Sundhed og ... Vis forekomsten
Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner 2015
Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med fagpersoner udarbejdet disse anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af de seksuelt overførbare infektioner (SOI). Anbefalingerne erstatter Sundhedsstyrelsens to udgivelser ”Vejledning for diagnose og behandling af seksuelt overbare sygdomme” fra 1999 og ... Vis forekomsten
Anerkendelse af kønsskifte foretaget i udlandet. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af 12. januar 2015.
Sundhedsstyrelsen har på sin hjemmeside den 12. janar 2015 haft den herunder gengivne beskrivelse. Pr. 18. april 2016 konstateredes det, at beskrivelsen var fjernet. Med muligheden for juridisk kønsskifte er det heller ikke nødvendigt, at Sundhedsstyrelsen skal anerkende et kønsskifte foretaget i udlandet. ... Vis forekomsten
Anne Mette Dons
Anne Mette Dons er overlæge i Sundhedsstyrelsen. Som 43-årig blev hun fra 29. august 2005 chef for Enhed for Tilsyn og overvågning i Sundhedsstyrelsen. En stilling, hun overtog efter Michael von Magnus. Hun har som afdelingslæge arbejdet i Enhed for tilsyn og overvågning i Sundhedsstyrelsen siden 2001 og har bl.a. ... Vis forekomsten
Anne-Marie Vangsted bliver den 1. februar 2015 ny direktør i Sundhedsstyrelsen med særligt ansvar for tilsyn.
Den 30. januar 2015 meddelte Sundhedsstyrelsen, at Anne-Marie Vangsted den 1. februar 2015 tiltræder som ny direktør i Sundhedsstyrelsen med særligt ansvar for tilsyn. Anne-Marie Vangsted var i forvejen ansat i Sundhedsstyrelsen og har som konstitueret enhedschef underskrevet Vejledning nr. 10353 om udredning og ... Vis forekomsten
Antal kønsskifteoperationer m.v. fra 1951 til 2012.
Det må desværre konstateres, at der ikke foreligger ordentlige statistiske oplysninger om antallet af kønsskifteoperationer i Danmark. Forskellige myndigheder og institutioner har uafhængigt af hinanden nogle tal derom. Tallene er ikke indsamlet kontinuerligt og heller ikke på samme vilkår og derfor ikke umiddelbart ... Vis forekomsten
B 116 Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser fremsat den 10. april 2013.
Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) fremsatte den 10. april 2013 beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om at fjerne transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser. Forslaget Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser Folketinget opfordrer ... Vis forekomsten
B 116. 1. behandling den 17. maj 2013.
Folketinget havde fredag den 17. maj 2013 1. behandling af beslutningsforslag B 116 - Samling: 2012-13 - om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Behandlingen startede kl. 1000 og sluttede kl. 1103 med, at beslutningsforslaget blev henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det første ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 1. Spgsm. 5. Skrivelse fra LGBT Danmark om B 116 og spgsm. om skrivelsen af 16. maj 2013. Svar 30. maj 2013 og 11. juni 2013.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede samme dag efter ønske fra Stine Brix (EL) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål 5 - ... Vis forekomsten
B 116. Bilag 2. Spgsm. 6. Skrivelse fra Betina Hvejsel den 19. maj 2013 om B 116 og spgsm. om skrivelsen den 21. maj 2013. Svar 29. maj 2013.
Betina Hvejsel indsendte den 19. maj 2013 skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 21. maj 2013 spørgsmål 6 - Samling: 2012-13 - om kommentar til skrivelsen til ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 1. den 7. maj 2013 om, hvor mange transkønnede der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, samt hvor mange der er blevet afvist. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 1 - Samling: 2012-13 - om, hvor mange transkønnede der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, samt hvor mange der er blevet afvist., til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 2. den 7. maj 2013 om, hvor mange transkønnede, der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, som efterfølgende har modtaget psykiatrisk behandling. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 2 - Samling: 2012-13 - om, hvor mange transkønnede der er blevet kønsskifteopereret i Danmark indenfor de sidste 5 år, samt hvor mange der er blevet afvist., til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 3. den 7. maj 2013 om, hvor mange transkønnede, der har fortrudt deres kønsskifteoperation. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 3 - Samling: 2012-13 - om, hvor mange transkønnede, der har fortrudt deres kønsskifteoperation, til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 16. maj 2013. Spørgsmål Kender ministeren ... Vis forekomsten
B 116. Spgsm. 4. den 7. maj 2013 om mulighed for kønsskifteoperation, hvis diagnosen fjernes fra sygdomslisten over psykiske lidelser. Svar 16. maj 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 7. maj 2013 efter ønske fra Jane Heitmann (V) spørgsmål 4 - Samling: 2012-13 - om transkønnedes mulighed for kønsskifteoperation, hvis de fjernes fra sygdomslisten over psykiske lidelser, til Sundheds- og Forebyggelsesminister, Astrid Krag (S), der svarede den 16. maj ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 2. Spgsm. 25. Trans-Danmarks skrivelse den 15. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til ministeren den 31. maj 2007. Svar den 27. september 2007.
Trans-Danmark fremsendte tirsdag den 15. maj 2007 en længere redegørelse til formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup og til Per Clausen, der har fremsendt beslutningsforslag B 142, med foreningens bemærkninger og ønsker i anledning af det fremsatte beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 3. Spgsm. 26. Erwin Maria Jöhnks skr. 29. maj 2007 til Sundhedsudvalget. Spgsm. til min. 11. juni 2007. Svar 27. september 2007.
Erwin Maria Jöhnk sendte mig tirsdag den 29. maj 2007 den herunder gengivne skrivelse, som han oplyste, at han havde sendt til, at hun har sendt nedenstående til Sundhedsudvalget og Lissa Mathisen (S), som følge af min opfordring om at kontakte Sundhedsudvalget i anledning af det fremsatte beslutningsforslag – B 142 ... Vis forekomsten
B 142. Bilag 6. Spgsm. 32. Birgit Møllers henvendelse af 5. juli 2007 til Sundhedsudvalget om K-M. Spgsm. til ministeren den 9. juli 2007. Svar den 27. september 2007.
Birgit Møller fremsendte 5. juli 2007 en skrivelse i anledning af beslutningsforslag B 142 om KtM'er til Sundhedsudvalget, der den 9. juli 2007 i spgsm. nr. 32 til indenrigs- og sundhedsministeren, Lars Løkke Rasmussen, om at kommentere henvendelsen, hvilket skete i svar af 27. september 2007. Indhold Henvendelsen fra ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 10 den 24. maj 2007 om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle på Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 10 - Alm. del Samling: 2006-07 - om gennemsnitstiden for behandling af transseksuelle på Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Hvad er ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 11 den 24. maj 2007 om den lægefaglige basis og forståelsen af transseksualitet hos Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 11 - Alm. del Samling: 2006-07 - den lægefaglige basis er for at vurdere, om en person er egnet til kønsskifteoperation, og om forståelsen af transseksualitet hos Sexologisk Klinik, til indenrigs- og ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 14 den 24. maj 2007 om antal kønsskifteoperationer i Danmark. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 14 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antallet af kønsskifteoperationer i Danmark de sidste 10 år, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 16 den 24. maj 2007 om antal afslag på kønsskifteoperation. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 16 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om antal afslag på kønsskifteoperation de sidste 10 år, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 18 den 24. maj 2007 om ministeren har kontaktet transforeningerne. Svar 29. juni 2007.
en 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 18 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ministeren har kontaktet transforeningerne, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Har ministeren taget kontakt til nogle ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 20 den 24. maj 2007 om at kommentere til artikel i Information den 18. februar 2006. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 20 - Alm. del Samling: 2006-07 - om kommentar til artiklen "Kønnet siddder i hovedet - ikke mellem benene" i Information den 18. februar 2006, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 21 den 24. maj 2007 om at kommentere til artikel i Information den 16. december 2005. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 21 - Alm. del Samling: 2006-07 - om kommentar til artiklen "Transseksuelle må ikke diskrimineres i EU" i Information den 16. december 2005, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 22 den 24. maj 2007 om der er lavet en brugerundersøgelse af Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 22 - Alm. del Samling: 2006-07 - om der er lavet en brugerundersøgelse af Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle/transkønnede til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 28 den 12. juni 2007 om der normalt går to eller flere år inden en afgørelse på ønske om kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 28 - Alm. del Samling: 2006-07 - om det er korrekt, at der normalt går 2 eller flere år før personer, der ønsker kønsskifteoperation, får Sundhedsstyrelsens afgørelse til indenrigs- og sundhedsminister, Lars ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 29 den 12. juni 2007 om der udføres et meget lille antal årlige kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 29 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ministeren kan bekræfte, at der udføres et meget lille antal kønsskifteoperation om året i Danmark, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 3 den 24. maj 2007 om timeprisen er for en konsultation på Sexologisk Klinik. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af Beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 3 - Alm. del Samling: 2006-07 - om om timeprisen er for en konsultation på Sexologisk Klinik, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 33 den 18. juni 2007 om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation. Svar 27. september 2007.
Den 12. juni 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 33 - Alm. del Samling: 2006-07 - om ankemuligheder ved afslag på kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 27. september 2007. Spørgsmålet er en ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 4 den 24. maj 2007 om, hvem der er myndighed i forhold til, om en person kan få foretaget og betalt en kønsskifteoperation. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 4 - Alm. del Samling: 2006-07 - om hvem der har den afgørende myndighed i forhold til, om en person kan få foretaget og betalt en kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 5 den 24. maj 2007 om mulighed for betalt kønsskifteoperation i et andet EU-land. Svar 27. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 5 - Alm. del Samling: 2006-07 - om mulighed for betalt få foretaget og betalt en kønsskifteoperation i et andet EU-land, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. ... Vis forekomsten
B 142. Spgsm. 6 den 24. maj 2007 om antal komplikationer ved kønsskifteoperationer. Svar 29. juni 2007.
Den 24. maj 2007 stillede Sundhedsudvalget under behandling af beslutningsforslag B 142 spørgsmål nr. 6 - Alm. del Samling: 2006-07 - om antal komplikationer ved kønsskifteoperation, til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 29. juni 2007. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, i hvor ... Vis forekomsten
B 142. SUU Bilag 22. Trans-Danmarks henvendelse den 4. oktober2007 til Sundhedsudvalget med bemærkninger om ministerens svar.
Trans-Danmark fremsendte torsdag den 4. oktober 2007 sin tredje henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg. Foreningen begrunder henvendelsen med, at Indenrigs- og Sundhedsministeren den 27. september 2007 besvarede yderligere nogle af de spørgsmål, som Sundhedsudvalget havde stillet, og at foreningen fandt det ... Vis forekomsten
B 168. Bilag 2. Spgsm. 2. Trans-Danmark skrev den 25. maj 2010 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 26. maj 2010. Svar den 15. juni 2010.
Trans-Danmark skrev den 25. maj 2010 til Sundhedsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 168 – Samling: 2009-10 – om forbedring af transkønnedes rettigheder. Sundhedsudvalget stillede den 26. maj 2010 spørgsmål 2 om henvendelsen til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 15. juni 2010. ... Vis forekomsten
B 168. Notat om 1. behandling i Folketinget den 27. maj 2010.
Folketinget havde torsdag den 27. maj 2010 1. behandling af B 168 - Samling: 2009-10 - om forbedring af transkønnedes rettigheder, som punkt 27 på dagsordenen - det 3. sidste punkt. Debatten startede kl. 1615 og sluttede kl. 1712. Herunder et notat med hovedpunkterne af, hvad de enkelte folketingsmedlemmer fremførte ... Vis forekomsten
B 168. Referat fra 1. behandling i Folketinget den 27. maj 2010.
Folketinget havde torsdag den 27. maj 2010 som punkt 27 på dagsordenen - det 3. sidste punkt - 1. behandling af B 168 om forbedring af transkønnedes rettigheder. Debatten om B 168 startede kl. 1615 og sluttede kl. 1712 med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Herunder Folketingets referat af forhandlingerne. ... Vis forekomsten
B 168. Spgsm. 3 af 31. maj 2010 om forkortelse af vente- og behandlingstiden på Sexologisk Klinik. Svar 15. juni 2010.
Sundhedsudvalget stillede den 31. maj 2010 spørgsmål 3 - B 168. Samling: 2009-10 - om forkortelse af vente- og behandlingstiden på Sexologisk Klinik på foranledning af Simon Emil Ammitzbøll (LA) til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 15. juni 2010. Spørgsmål Har ministeren forslag til, ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandling i Folketinget den 18. januar 2013. Folketingets referat.
Som punkt 7 på dagsordenen havde Folketinget den 18. januar 2013 1. behandling af beslutningsforslag B 28 - Samling 2012-13 - om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1140. Første næstformand, Bertel Haarder: ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandling i Folketinget den 18. januar 2013. Kort referat af Tina Thranesen.
Fredag den 18. januar 2013 havde Folketinget 1. behandlingen af beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning, som blev fremsat den 14. november 2012 af Enhedslisten. Behandlingen startede kl. 1142 og sluttede kl. 1217 med, at forslaget ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 3. Spgsm. 2. Trans-Danmarks henvendelse af 14. og 20. april 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål den 16. april 2008. Svar den 22. maj 2008.
Trans-Danmark fremsendte dateret den 14. april 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Med skrivelsen var et bilag med foreningen ønsker om fremtidige forhold for transpersoner. Ved et uheld var det medsendte bilag et tidligt ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 5. Spgsm. 4. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 15. maj 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål den 19. maj 2008. Svar den 9. juni 2008.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 15. maj 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Den 19. maj 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål nr. 4 om kommentar til henvendelse af 15. maj 2008 fra Landsforeningen ... Vis forekomsten
B 65. Referat fra 1. behandlingen den 3. april 2008.
Folketinget havde torsdag den 3. april 2008 1. behandling af beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. Samling) - om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Behandlingen sluttede med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Referat Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes ... Vis forekomsten
B 65. SUU bilag 20. Trans-Danmarks henvendelse af 24. september 2008 med nyrevideret bilag til lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse.
Trans-Danmark fremsendte den 24. september 2008 en henvendelsen til Sundhedsudvalget med et nyrevideret bilag om foreningens ønsker til en lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse, der som bilag 20 - SUU, Alm. del (Samling 2008-09) - blev omdelt til udvalgsmedlemmerne den 16. oktober 2008. ... Vis forekomsten
B 7. 1. beh. torsdag den 25. februar 2016. Folketingets referat og videooptagelse af debatten.
Folketingets officielle referat af 1. behandling torsdag den 24. februar 2016 af beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om at fjerne transseksualisme og fetichistisk transvestisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssysten. Behandlingen startede kl. 1557 og sluttede kl. 1718 med, at beslutningsforslaget blev ... Vis forekomsten
B 7. Bilag 8. Sexologisk Kliniks præsentation ved det lukkede ekspertmøde den 26. april 2016 om B7.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret Sexologisk Klinik til et lukket ekspertmøde om udredning, rådgivning og behandling af transkønnede foranlediget af beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Sundheds- og Ældreudvalget offentliggjorde den 27. april 2016 ... Vis forekomsten
B 83. Beslutningsforslag den 14. marts 2017 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede.
Enhedslisten v/Stine Brix og Pernille Skipper fremsatte den 14. marts 2017 beslutningsforslag B 83 - Samling: 2016-17 - om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Beslutningsforslaget Forslag til folketingsbeslutning om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede I forlængelse af Folketingets ... Vis forekomsten
B 83. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT Danmarks høringsskrivelse den 29. marts 2017 til B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Svar 17. maj 2017.
LGBT Danmark indsendte den 30. marts 2017 sin høringsskrivelse af 29. marts 2017 til beslutningsforslag B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede til Sundheds- og Ældreudvalget. Registreret hos Folketinget som bilag 1. Sundheds- og Ældreudvalget har den 31. marts 2017 som spgsm. 1 - Samling: 2016-17 ... Vis forekomsten
B 83. Referat af 1. behandlingen den 17. maj 2017.
Den 17. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede. Kl. 2014 Forhandling Første næstformand (Henrik Dam Kristensen): Forhandlingen er åbnet, og vi vil gerne se sundhedsministeren igen. Kl. 2014 Sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby): ... Vis forekomsten
B 85. Beslutningsforslag om behandling af transpersoner fremsat den 1. april 2014.
Enhedslisten v/Stine Brix, Jørgen Arbo-Bæhr og Johanne Schmidt-Nielsen fremsatte den 1. april 2014 beslutningsforslag B 85 - Samling: 2013-14 - hvori regeringen opfordres til at sikre transpersoners ret til selv at vælge behandling og behandlingssted, herunder at bryde Sexologisk Kliniks monopol på at tilbyde ... Vis forekomsten
B 85. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag B 85 - om behandling af transpersoner. Forhandlingerne startede kl. 2037 og sluttede kl. 2120. Forud var der 1. behandling af lovforslag L 182 og 1. behandling af lovforslag L 189. De enkelte partiers holdning til beslutningsforslaget Venstre: ... Vis forekomsten
B142. 1. behandling den 11. maj 2007. Transseksuelles rettigheder.
Folketingets behandling fredag den 11. maj 2007 af beslutningsforslag om transseksuelles/transkønnedes rettigheder - B142. Forslaget fremsat af Enhedslisten v/Per Clausen og Line Barfod. Debatten startede kl. 1304 og sluttede kl. 1400 med, at forslaget blev sendt til videre behandling i Sundhedsudvalget. * * * Herunder ... Vis forekomsten
B7. Bilag 3 til bilag 5. Skrivelse af 18. april 2016 fra LGBT Danmark til SUU om anvendelsen af diagnosebetegnelser.
Sundheds- og Ældreudvalget havde inviteret LGBT Danmark til et lukket ekspertmøde den 12. april 2016 om beslutningsforslag B 7 - Samling: 2015-15 - om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Mødet varede godt en time. Efter mødet sendte LGBT Danmark den 18. april. 2016 en skrivelse til Sundheds- og ... Vis forekomsten
Behandling af transseksuelle. Præcisering af regler fra Sundhedsstyrelsen den 23. november 2012.
Behandling af transseksuelle. Præcisering af regler fra Sundhedsstyrelsen den 23. november 2012. Personer med transseksualitet skal have adgang til et sundhedsfagligt behandlingstilbud af høj kvalitet og behandling af transseksualisme, herunder vurdering af indikation for kønsskifteoperation, er derfor en højt ... Vis forekomsten
Behandlingen af transkønnede bør kulegraves. Pressemeddelelse fra LGBT Danmark den 15. oktober 2011.
Den 15. oktober 2011 udsendte LGBT Danmark den herunder gengivne pressemeddelelse om, at behandlingen af transkønnede bør kulegraves. Den direkte anledning den store mediebevågenhed omkring dét, at den unge transmand, Caspian Drumm har fået fjernet sine bryster på et privathospital, og de modsatrettede politiske ... Vis forekomsten
Behandlinger i udlandet. Spgsm. 2, L 33, 11. november 2013 om krav om forhåndstilsagn, til ministeren for sundhed og forebyggelse. Svar 20. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 11. november 2013 under behandling af lovforslag L 33 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsagang inden for sundhedsvæsenet stillet spørgsmål nr. 2 – 2013-14 – om, hvilke behandlinger i udlandet, der kræves forhåndstilsagn, til ministeren for ... Vis forekomsten
Behandlingstilbud til transkønnede børn og unge er på vej. Linda Thor Pedersen den 26. november 2015.
Linda Thor Pedersen, der er transpolitisk talsperson i LGBT Danmark har dateret den 26. november 2015 udfærdiget en skrivelse om, hvordan foreningen har foranlediget, at der mandag den 23. november 2015 blev afholdt et positivt møde mellem "Teamet for transkønnede børn og unge", LGBT Danmark og flere NGO'er om ... Vis forekomsten
Betina Hvejsels forløb på Sexologisk Klinik. (18. maj 2009).
Jeg skal indledningsvis oplyse, at referatet er nedskrevet af en god bekendt, som har en fortid som expert i forhør. De 5 referater er nedskrevet over 3 dage, med mange timers "forhør" og sammenligninger af oplyste data og grundig kontrol og på baggrund af notater som er taget efter hvert besøg. Efter mit 5. møde med ... Vis forekomsten
Bilag 1. Spgsm 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark den 25. oktober 2015 til B 7. Spgsm. den 28. oktober 2015. Svar 27. november 2015.
LGBT Danmark sendte den 25. oktober 2015 en høringsskrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), at arbejde aktivt for at fjerne F64 ... Vis forekomsten
Bilag 2. Spgsm 3. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark den 20. februar 2016 til B 7. Spgsm. den 22. februar 2016. Svar 16. marts 2016.
LGBT Danmark sendte den 20. februar 2016 en høringsskrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. februar 2016 spørgsmål nr. 3 til om høringsskrivelsen til sundheds- og ... Vis forekomsten
Bilag 263. Skr. af 3. februar 2014 fra Amnesty International om deres rapport om transkønnede i Europa til sundhedsminister, Nick Hækkerup.
Amnesty International sendte dateret den 3. februar 2014 en skrivelse til sundhedsminister, Nick Hækkerup om deres rapport om diskrimination af transkønnede i Europa, som blev udgive4t den 4. februar 2014 og indeholder et kapitel om Danmark. Skrivelsen registreret hos Folketinget som: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, ... Vis forekomsten
Bilag 5. Alle har lige ret. Skr. 16. september 2014 fra Tonny P. til Sundhedsministeren og Sundhedsudvalget.
Tonny P., der er praktiserende psykoterapeut, har den 16. september 2014 skrevet til sundhedsminister Nick Hækkerup med kopi til Sundhedsudvalget og kritiseret udredningen og behandlingen af transkønnede på Sexologisk klinik. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har registreret henvendelsen den 3. oktober 2014 som bilag ... Vis forekomsten
Bilag 606. Spgsm. 1312. LGBT Danmark skrev den 29. juni 2010 til justitsminister, Lars Barfoed om pasbekendtgørelsen. Spgsm. den 5. juli 2010. Svar den 15. juli 2010.
Vibe Grevsen skrev den 29. juni 2010 på vegne af LBGT Danmark til justitsminister, Lars Barfoed med kopi til Karina Lorentzen Dehnhardt, Simon Emil Ammitzbøll og Kamal Qureshi om pasbekendtgørelsen set i forhold til transkønnedes mulighed for i New Zealand at få et X som kønsbetegnelse blot mod afgivelse af en ... Vis forekomsten
Bilag 637 af 20. juli 2010 fra LGBT Danmark til justitsministeren vedr. ændring af pasbekendtgørelsen og Sexologisk Kliniks rolle.
LGBT Danmark sendte den 21. juli 2010 den herunder gengivne skrivelse til Retsudvalget - Alm. del. 2009-10: Bilag 637 - om ændring af pasbekendtgørelsen og Sexologisk Kliniks rolle. * * * LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 20. juli 2010 Vedrørende ændring af ... Vis forekomsten
Bilag 8. Spgsm. 8. Niels Jansens skr. af 5. oktober 2014 til sundhedsministeren og Sundhedsudvalget om medicinsk behandling af transkønnede, der har gennemgået fuldt fysisk kønsskifte. Spgsm. den 9. oktober 2014. Svar 4. november 2014.
Niels Jansen, der er FtM transkønnet har den 5. oktober 2014 skrevet til sundhedsminister Nick Hækkerup med kopi til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om, at han er uforstående overfor, hvorfor han ifølge Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandlingen af transkønnede skal vurderes af et ... Vis forekomsten
Bilag SSU 280. Spgsm. 453. Åbent brev af 22. marts 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Svar 10. maj 2012.
LGBT Danmark sendte den 22. marts 2012 et åbent brev til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Det åbne brev blev den 10. april 2012 registreret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som bilag 280 - Alm. del 2011-12. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgethar på foranledning af Stine Brix (EL) ... Vis forekomsten
Billeder fra og mediers omtale af transhøringen på Christiansborg den 14. marts 2011.
Mandag den 14. marts 2011 blev den første høring om transkønnedes forhold i Danmark afholdt i Fællessalen på Christiansborg. Høringen var arrangeret af Trans-Danmark og LGBT Danmark med Irene Haffner som primusmotor. Invitation til høringen med program og oplæg var forinden udsendt til Sundhedsudvalget og ... Vis forekomsten
Birgit Winge Sloths høringsskrivelse af 27. juni 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Birgit Winge Sloths høringsskrivelse af 27. juni 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Høringssvar 27.06.17 Som pårørende til transperson, og ... Vis forekomsten
Børnerådets bemærkninger af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Børnerådet indsendte den 21. august 2017 bemærkninger til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Bemærkningerne gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 K ... Vis forekomsten
Børnerådets høringsskrivelse af 1. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Børnerådets høringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 1.8.2017 ... Vis forekomsten
Børnerådets høringssvar af 25. juli 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Høringssvar fra Børnerådet til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 S 25. juli 2014 j.nr.3.4.4/sgh Børnerådets kommentar til vejledning om udredning og behandling af transkønnede ... Vis forekomsten
Børns Vilkårs høringsskrivelse af 1. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Børns Vilkårs høringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og Beredskab 1. august ... Vis forekomsten
Brystimplantater. Ricisi ved at få indsat brystimplantat. Pjece fra Sundhedsstyrelsen juli 2011.
Pjecen oplyser om fordele og ulemper ved forskellige måder at udføre operationen på og om de risici, der er forbundet med operationen. Formålet med pjecen er at pege på en række overvejelser, kvinder bør gøre sig, inden de beslutter sig for at få en brystforstørrende operation. Det er vigtigt, at være ... Vis forekomsten
Caspian Drumm - ung transmand.
Caspian Drumm er født som pige, men har lige så langt tilbage, han kan huske, følt sig som en dreng. Han begyndte først i 2011 som 15 årig behandling med mandlige kønshormoner og fik den 4. juni 2011 operativt fjernet sine bryster. I tiden derefter var der vær megen medieopmærksomhed omkring Caspian, der får fuld ... Vis forekomsten
Copenhagen Pride, Amnesty, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Copenhagen Pride, Amnesty International Danmark, LGBT Ungdom og Transpolitisk Forums fælles høringsskrivelse af 2. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives ... Vis forekomsten
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis (DSOG) høringsskrivelse af august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Høringsskrivelse af august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Høringsskrivelsen er ikke forsynet med navn, men ud fra de indgivne høringsskrivelser kan det udledes, at den er fra ... Vis forekomsten
Den lange vej til en ny krop. Artikel den 4. januar 2016 af Yael Michelle Elbaum Bassan.
Af Yael Michelle Elbaum Bassan. Den lange vej til en ny krop. Man kan skifte køn så nemt som ingenting i Danmark. I hvert fald juridisk. Hvis de transkønnede vil skifte biologisk køn, skal de derimod gennem en årelang og kompliceret udredning først. Udredningen er en utryg og grænseoverskridende proces for mange ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 22. juni 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 22. juni 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og Beredskab Att: ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringssvar af 20. juni 2014 om SST's udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Det Etiske Råd Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45 7221 6860 vwwv.etiskraad.dk 20. juni 2014 Til Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att: jevb@sst.dk Vedrørende høring vedr. udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Det Etiske Råd indsendte den 21. august 2017 sit høringssvar af 17. august 2017 til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Bemærkningerne gengives herunder. Til Sundheds- og Ældreministeriet ... Vis forekomsten
Det første transkønnede barn i Danmark startede behandling med stophormoner den 17. maj 2016. Linda Thor Pedersen, 25. august 2016.
Af Linda Thor Pedersen, den 25. august 2016. Det første transkønnede barn i Danmark startede behandling med stophormoner den 17. maj 2016. Det første transkønnede barn i Danmark - en transpige - startede tirsdag den 17. maj 2016 på sin behandling med stophormoner. Det har sat hendes pubertet på pause, og når hun ... Vis forekomsten
Diagnosekoden DF651, transvestisk fetichisme deaktiveres den 1. juli 2016 meddelte sundhedsministeren den 22. juni 2016. SUU bilag 574.
Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde meddelte den 22. juni 2016 - SUU, Alm. del bilag 574 - til Sundheds- og ældreudvalget som opfølgning på besvarelsen af spgsm. 10 under beslutningsforslag B 7, at diagnosekoden DF651, Transvestisk fetichisme i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) bliver deaktiveret ... Vis forekomsten
Efterundersøgelse af kønsskifteopererede transseksuelle påbegyndt den 1. maj 2011 af Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik.
Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik har startet en efterundersøgelse med det formål at beskrive gruppen af kønsskifteopererede transseksuelle personer fra 1978 - 2008 og deres tilfredshed efter kønskifte. Transseksuelle opereret i udlandet og transseksuelle, som har fået afslag på kønsskifteoperation, ... Vis forekomsten
Et forsvar for feminiteten. Lisa Andersen den 16. september 2016.
Vigtig bog om transkønnede med udgangspunkt i den transseksuelles særegne situation. Skrevet af en amerikansk kvinde med en ph.d. i biokemi og som med vægt og overbevisende argumenter placerer sig midt i mellem et biologisk og et socialt/socialkontruktivistisk perspektiv på kønnet. Julia Serano Whipping girl. A ... Vis forekomsten
FAQ om kønsidentitet. Sundhedsstyrelsen den 26. september 2017.
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 26. september 2017 en række spørgsmål med tilhørende svar (FAQ) med relation til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. VEJ nr. 9921 af 22. september 2017, som blev offentliggjort samme dag FAQ om kønsidentitet Som person eller pårørende til en person ... Vis forekomsten
FATID's udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
FATID's udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab Islands Brygge ... Vis forekomsten
Folkeregistrering, Vejledning om (Bl.a. om personnummerets kønsbestemte endetal og kønsskifte i udlandet)
Vejledningen om folkeregistrering - VEJ nr. 9273 af 14. juni 2013 er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og trådte i kraft den 1. juli 2013. Vejledningen retter sig både mod borgerne og mod offentlige myndigheder og skal læses som et supplement til de retsreglerne i Lov om Det Centrale Personregister ... Vis forekomsten
Forespørgsel F 48. Folketingsdebat den 17. maj 2017 om faglig vejledning for transkønnede. Afstemning den 18. maj 2017.
Folketinget havde onsdag den 17. maj 2017 debat i folketingssalen om forespørgsel F 49 om faglig vejledning for transkønnede - Samling 2016-17. Under debatten blev der fremsat to forslag til vedtagelse. Forslag 1: V 108 af Carolina Magdalene Maier (ALT), Stine Brix (EL). Forslag 2: V 109 af Flemming Møller Mortensen ... Vis forekomsten
Formandens beretning ved Trans-Danmarks generalforsamling den 19. marts 2011.
Formandens beretning - generalforsamlingen 19. marts 2011 kl. 13:00 i Bygningen i Vejle Den første større begivenhed i foreningen var generalforsamlingen. Generalforsamlingen den 27. marts 2010 kl. 13:00 i Fredericia. Tina Thranesen blev valgt til dirigent og hun konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet. ... Vis forekomsten
Forslag af 28. februar 2014 til: Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 18. februar 2014 udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) i høring. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodede om, at eventuelle bemærkninger til ... Vis forekomsten
Forslag af 28. februar offentliggjort 3. marts 2014 til ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sendte den 3. marts 2014 udkast til forslag til lov omændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af m.v.) Ministeriet for Sundhed ... Vis forekomsten
Forslag af 30. juni 2006 fra Sundhedsstyrelsen til vejledning om kastration.
Sundhedsstyrelsen sendte den 30. juni 2006 et udkast til vejledning om kastration med henblik på kønsskifte i høring. Vejledningen skal være et supplement til kastrationsbekendtgørelsen, som Indenrigs- og Sundhedsministeren udstedte den 10. januar 2006 i medfør af § 115 i sundhedsloven. Vejledningen skal være på ... Vis forekomsten
Fortsat hormonbehandling til transkønnede - meddelte Sundhedsstyrelsen den 8. oktober 2014.
Sundhedsstyrelsen har opfordret Region Hovedstaden til at sikre, at transkønnede i hormonbehandling kan få en hurtig vurdering og relevant behandling. Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at en speciallæge, der hidtil har varetaget hormonbehandling af et antal transkønnede, nu er ophørt med dette. Det kan umiddelbart ... Vis forekomsten
Fra diagnosekode til tolerancesymbol - En politisk diskursanalyse af den danske debat om transkønnethed i årene 2007-2016 af Nina Langer Primdahl den 7. september 2017.
Nina Langer Primdahl har som sit speciale til kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet skrevet en diskusanalyse (sproganalyse) af den politiske debat, som førte til fjernelsen af diagnosekoden DF64 kønsidentitetsforstyrrelser med tilhørende underkoder ... Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn's bemærkninger af 17. april 2017 om udkastet fra SST til vejledning om kønsidentitetsforhold.
E-mail af 17. april 2017 fra FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn med bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. FSTB's e-mail og bemærkninger gengives herunder. * * * Fra: foreningen FSTB Sendt: 17. ... Vis forekomsten
Henvendelse af 28. november 2013 fra Lisa Andersen, SUU Bilag 167, vedr. sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krags svar på spørgsmål 96 om antallet af ansøgere til kønsskifteoperationer.
Dateret november 2013 har Lisa Andersen fremsendt en skrivelse til Sundhedsudvalget med kommentarer til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krags svar på spørgsmål 96 – Alm. del 2013-14 – om antallet af ansøgere til kønsskifteoperationer sammenlignet med resten af Europa. Skrivelsen modtaget og ... Vis forekomsten
Henvendelse fra IMR medio juli 2011 til LGBT Danmark om en amerikansk transmand bosiddende i Danmark.
Medio juli måned 2011 fik LGBT Danmark en henvendelse fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) om følgende problemstilling: En amerikansk statsborger har i USA fået anerkendt et juridisk kønsskifte fra kvinde til mand. Nu er pågældende bosiddende her i Danmark, men er blevet registreret som kvinde, idet de danske ... Vis forekomsten
Hjælp transkønnede i Danmark. Video af Niels Jansen om situtation for transkønnede i forhold til hormonbehandling.
Niels Jansen, der er transmand, har lavet videoen: Hjælp transkønnede i Danmark. Den er på 11 minutter og 52 sekunder. Niels Jansen appelerer følelsesladet, men yderst seriøst, om, at Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede ikke vedtages, og for, at transkønnede skal have ... Vis forekomsten
HoBiT-Viborgs høringssvar af 17. juni 2014 om SST's udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Viborg, d. 17. juni 2014 Til jevb@sst.dk Sagsnr. 5-1010-230/1/ Reference JEVB Høringssvar fra HoBiT-Viborg til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Vi har i vores transpolitiske udvalg behandlet jeres udkast og vi opsummerer herunder de punkter, hvor vi gerne ser ordlyden ... Vis forekomsten
Høring om kønsidentitet og seksuel orientering i et LGBT-perspektiv tirsdag den 18. september 2012 på Christiansborg. Indbydelse og program den 17. august 2012.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget inviterede den 17. august 2012 til en høring om kønsidentitet og seksuel orientering i et LGBT-perspektiv tirsdag den 18. september 2012 på Christiansborg. På høringen vil der være oplæg om kønsidentitet og seksuel orientering i forhold til sundhed, levevilkår og rettigheder i ... Vis forekomsten
Høringsnotat af 24. august 2017 fra Sundhedsstyrelsen vedr. dens høringsudkast af 2. juni 2017.
Sundhedsstyrelsens høringsnotat af 24. august 2017 vedrørende styrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" blev offentliggjort den 26. september 2017. Høringsnotatet indeholder indledningsvis en fortegnelse over de ... Vis forekomsten
Høringssvar af 1. september 2006 fra Dansk Psykiatrisk Selskab til udkast til Vejledning om kastration.
Dansk Psykiatrisk Selskab indsendte den 1. september 2006 høringssvar til Sundhedsstyrelsens forslag til vejledning om kastration med henblik på kønsskifte udsendt den 30. juni 2006. Høringsskrivelsen gengives herunder Risskov 1.9.2006. Katrine Winkel Fuldmægtig, cand.jur. Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands ... Vis forekomsten
Høringssvar af 17. august 2006 fra Trans-Danmark til udkast til Vejledning om kastration.
Trans-Danmark indsendte den 17. august 2006 høringssvar til Sundhedsstyrelsens forslag til vejledning om kastration med henblik på kønsskifte udsendt den 30. juni 2006. Høringsskrivelsen gengives herunder Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar ... Vis forekomsten
Hvor sidder kønnet? Lisa Andersen den 20. december 2013. SUU bilag 417.
Af Lisa Andersen Transseksualisme betragtes som en psykisk sygdom hvor en person oplever en konflikt mellem krop og det oplevede køn - og er nok den eneste mentale forstyrrelse hvori 'helbredelsen' består i at imødekomme personens såkaldte vrangforestillinger. Efter sigende skal den transseksuelle Lili Elbe's ... Vis forekomsten
Hvordan tager jeg T
T-Lounge Society udsendte den 12. august 2016 den herunder gengivne pressemeddelse om filmen. Pressemeddelelse Ny Youtube-video på dansk viser, hvordan man selv tager testosteron T-Lounge Society udgiver video for at vise, hvordan man tager testosteron selv. Den er henvendt til de transmænd, som enten ikke kan få ... Vis forekomsten
Informeret samtykke. Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.
Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. er udstedt af Sundhedsstyrelsen. Bekendtgørelsen indeholder i kapitel 1 beskrivelse og forståelse af begrebet "Informeret samtykke" og i kapitel 2 og 3 vilkårene for videregivelse af ... Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheders høringsskrivelse af 4. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Institut for Menneskerettigheders høringsskrivelse af 4. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Enheden for Evidens, ... Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheders høringssvar af 18. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Institut for Menneskerettigheder indsendte den 18. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet ... Vis forekomsten
Intersex Danmarks udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Intersex Danmarks udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Høringssvar til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved ... Vis forekomsten
Jens Pilegaard Bjarnesen, speciallæge fik kritik af Patientombudet den 1. november 2012 for den 4. juli 2011 af have fjernet brysterne på den dengang 15-årige transmand, Caspian Drumm.
I løbet af sommeren 2011 omtalte medierne i en længere række artikler, fjernsynsindslag mm. den dengang 15-årige Caspian Drumm, der den 4. juni 2011 operativt fjernet sine bryster. Lige så langt tilbage, Caspian kunne huske, havde han følt sig som en dreng. I begyndelsen af 2011 kom han som 15 årig igang med en ... Vis forekomsten
Judge & Jury: Når institutionen undersøger sig selv. Tobias Raun den 16. december 2015.
Tobias Raun den 16. december 2015. Jeg fik i går en henvendelse fra journalist, der gerne ville have mig til at kommentere på to nye forskningsartikler omhandlende danske transkønnede. Dette blev anledningen til, at jeg satte mig ned og læste de udgivelser, der er kommet ud af forskningsprojektet ”Transseksualitet. ... Vis forekomsten
Justitsministeriet sendte den 5. februar 2009 udkast til ændring af bekendtgørelsen om pas i høring.
Ændring af bekendtgørelsen om pas går kort ud på, at Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X. Det er altså i udkastet anført som en betingelse, at Sexologisk Klinik ... Vis forekomsten
Kastrationsbekendtgørelsen skal ændres. Ændringsforslaget sendt i høring den 2. januar 2018.
Forslag til ændring af kastrationsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om sterilisation og kastration - sendt i høring den 2. januar 2018 af Sundheds- og Ældreministeriet. Bemærkninger til udkastet skal indgives senest den 28. januar 2012 til: Kontor for Lægemidler og Internationale Forhold medint@sum.dk med kopi til ... Vis forekomsten
Kastrationsbekendtgørelsen. BEK nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration.
Bekendtgørelse om sterilisation og kastration – populært betegnet Kastrationsbekendtgørelsen - BEK nr. 957 af 28. august 2014 henhører under Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2014 og afløste BEK nr. 14. af 10. januar 2006, der gengives længere nede på ... Vis forekomsten
Kastrationsvejledning. VEJ nr. 10077 af 27. november 2006 om kastration med henblik på kønsskifte. Ophævet
Ophævet - historisk - ikke gældende. Vejledningen blev den 28. august 2014 tilknyttet den nyudstedte Kastrationsbekendtgørelsen. BEK nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration. Vejledningen blev ophævet og afløst af: Vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede. ... Vis forekomsten
Klinisk sexologis fremtidige placering i psykiatrien. 7. april 1997.
De gule markeringer er indsat af mig for at fremhæve de steder, hvor transforhold omtales. Tina Thranesen. * * * Klinisk sexologis fremtidige placering i psykiatrien Redegørelse fra ad hoc udvalg nedsat af Dansk Psykiatrisk Selskab den 7. april 1997 Udvalgets sammensætning Ellids Kristensen, Trine Arngrim, Bent Kawa ... Vis forekomsten
Konference den 28. marts 2017 om kønsidentitet i det danske sundhedsvæsen.
Konference om kønsidentitet i det danske sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde en helt ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. Sigtet med vejledningen er at sikre åbne og differentierede behandlingstilbud, der samtidig undgår at stigmatisere og ... Vis forekomsten
Kosmetisk behandling, Bekendtgørelse om. BEK nr. 834 af 27. juni 2014.
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling - BEK nr. 834 af 27. juni 2014 som ændret ved BEK nr. 1503 af 2. december 2016 henhører under Styrelsen for Patientsikkerhed. Udstedt i medfør af bemyndigelse i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Herunder uddrag af bekendtgørelsen. § 1. Ved ... Vis forekomsten
Kosmetisk behandling, Vejledning om. VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014.
Vejledning om kosmetisk behandling - VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014 - er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives uddrag af vejledningen. 2. Definitioner og anvendelsesområde Kosmetisk behandling er i autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling defineret som korrektiv virksomhed, hvor det ... Vis forekomsten
Københavns Kommunes høringsskrivelse af 10. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Københavns Kommune, Center for Specialundervisning for Voksnes høringsskrivelse af 10. juli 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Fra: Anne Leth ... Vis forekomsten
Kønsskifte, Fremgangsmåde i sager om anmodning om. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af 26. januar 2016.
Sundhedsstyrelsen har på sin hjemmeside anført følgende beskrivelse: Fremgangsmåden ved anmodning om kastration i forbindelse med kønsskifte Ansøgeren skal sende sin ansøgning om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte til: Sundhedsstyrelsen, Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Islands ... Vis forekomsten
Kønsskifteopereret fik i løbet af 2006 tilladelse til at skifte tilbage til sit oprindelige køn.
I årsberetningen fra Retslægerådet for 2006 - udgivet i 2007 - kan på side 75 til 79 læses den herunder gengivne sag om en 61-årig transseksuel, der havde fortrudt sit kønsskifte. Sundhedsstyrelsen gav tilladelse til, at den 61-åriges kønsstatus blev tilbageændret fra kvinde til mand efter anbefaling fra ... Vis forekomsten
Kønsskiftetilladelse meddeldt af Sundhedsstyrelsen til Linda Thor Pedersen den 29. januar 2016.
Linda Thor Pedersen fik den 29. januar 2016 af Sundhedsstyrelsen tilladelse til kastration med benblik på kønsskifte fra mand til kvinde. Skrivelsen gengives herunder. Sundhedsstyrelsen 29. januar 2016. Linda Thor Pedersen. Tilladelse til kønsskifte Sundhedsstyrelsen har nu på baggrund af erklæring af 8. december fra ... Vis forekomsten
Kønsskiftevejledninger. Tina Thranesen, den 1. marts 2016.
Transkønnede kan ofte være i tvivl om hvilke muligheder, de har for at få hjælp, behandling, ændret deres fornavn, juridisk kønsskifte m.v. Forældre til transkønnede børn og unge kan ligeledes være i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, hvilke muligheder for hjælp og støtte de kan få, og hvilke ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 8. Spgsm. 9. Vibe Grevsens bem. af 24. februar 2009 om lovforslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Vibe Grevsen skrev den 24. februar 2009 til Retsudvalget med bemærkninger til lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 9 om kommentar til henvendelsen af 24. februar 2009 - bilag 8 - fra Vibe Grevsen til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. ... Vis forekomsten
L 130. Bilag 2. Spgsm. 1. Trans-Danmarks bemærkninger af 13. marts 2010 til lovforslaget. Spgsm. den 15. marts 2010. Svar den 25. marts 2010.
Trans-Danmark skrev den 13. marts 2010 til Sundhedsudvalget om L 130 - Samling: 2009-10 - om forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Sundhedsudvalget ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringssvar fra Amnesty International af 13. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Amnesty International gengives herunder København, Dato 13. marts 2014 Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). J.nr. 2012-01397. Ved mail af 28. februar 2014 har ... Vis forekomsten
L 182. Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Juridisk kønsskifte).
Den 30. april 2014 fremsatte Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) lovforslag L 182 - Samling: 2013-14 - om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt, at ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse (udateret) fra Dansk Psykiatrisk Selskab.
Høringsskrivelsen fra Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) gengives herunder Sundhedsministeriet Att: Anna Skat Nielsen Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (ændrede kriterier for ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse af 27. marts 2014 fra Institut for Menneskerettigheder.
Høringsskrivelsen fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: ani@sum.dk 27. marts 2014. VEDRØRENDE HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN OG LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION l FORBINDELSE MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Aalborg Universitet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 27. marts 2017 Høringssvar Aalborg Universitet. Lovudkast vedr. ændring af sundhedsloven og lov om assisteret re-produktion i forbindelse med ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 2. Lukket ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om transkønnedes vilkår.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 efter afstemningerne i salen, dog tidligst kl. 1030 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Program * * * Præsentationer vist på ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen Bech-Jessen, Sexologisk Klinik på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationer fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 189. Høringsnotat af 7. april 2014. Omtale af høringssvar og Sundhed- og Forebyggelsesministeriets bemærkninger dertil.
Kommenteret høringsnotat over lovforslag L 189 - Samling: 2013-14 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Kommenteret høringsnotat fra ... Vis forekomsten
L 189. Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Den 30. april 2014 fremsatte sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup (S) lovforslag L 189 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. - ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af af juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Lovforslaget efter 2. behandlingen den 4. juni 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 1 af 22. maj 2014 om ændringsforslag om ændring af ordet transseksuel til transkønnet. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 1 - L 189 Samling: 2013-14 - ændringsforslag om ændring af ordene transseksuel og transseksualitet til transkønnet og transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 16 af 26. maj 2014 om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge. Svar 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 16 - L 189 Samling: 2013-14 -om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 2. juni 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 20 af 26. maj 2014 om udredning mv. for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 20 - L 189 Samling: 2013-14 - omudredning mv. for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Planlægger ministeren initiativer for så ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 23. Bilag 5. LGBT Danmarks skrivelse af 27. maj 2014 med kommentarer til lovforslaget. Spgsm. den 28. maj 2014. Svar den 2. juni 2014.
LGBT Danmark skrev den 27. maj 2014 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med kopi direkte til samtlige udvalgsmedlemmer med bemærkninger til lovforslag - L 189 Samling: 2013-14. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 28. maj 2014 spørgsmål 23 om henvendelsen til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 3 af 22. maj 2014 om den kommende vejledning vil følge Standards of Care. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 3 - L 189 Samling: 2013-14 - om den kommende vejledning vil følge Standards of Care til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Vil den kommende vejledning følge de internationale "standards of ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 4 af 22. maj 2014 om erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 4 - L 189 Samling: 2013-14 - erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Hvilke udenlandske erfaringer er der fra f.eks. New Zealand i ... Vis forekomsten
L 60 - Fremsættelsestalen den 5. oktober 2017 af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017) Sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 1. Høringsnotat af 12. september 2017 vedr. høringen af udkast til lovforslaget.
Samtidigt med fremsættelse af lovforslag L 60 til lov om dobbeltdonation og kastration blev høringssvar og det dertil af Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdede høringsnotat af 12. september 2017 offentliggjort som bilag 1 til lovforslaget. Spring direkte til: Bemærkninger vedr. assisteret reproduktion ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 2. Spgsm. 1. LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslaget af 16. oktober 2017. Svar 27. oktober 2017.
LGBT Danmark indsendte den 17. oktober 2017 høringsskrivelse dateret 16. oktober 2017 til lovforlag L 60 – samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Sundheds- og Ældreudvalget bad den 17. oktober 2017 med spørgsmål 1 – ... Vis forekomsten
L 60. Referat af 1. behandling den 27. oktober 2017.
Folketingets referat af førstebehandlingen af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017. Nederst på siden kan forhandlingen ses ... Vis forekomsten
L 67. Bilag 3. Spgsm. 3. Trans-Danmarks bemærkninger af 10. april 2008. Spgsm. stillet den 21. april 2008. Svar den 29. maj 2008.
Trans-Danmark har den 10. april 2008 indsendt bemærkninger til Folketingets Retsudvalg - REU - vedrørende lovforslag L 67 om ændring af ægteskabsloven m.fl. - Samling: 2007-08 (2. samling) Bilag 3. Den 21. april 2008 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 3 om at kommentere henvendelsen fra Trans-Danmark til ... Vis forekomsten
Lars Bech Nygaards skr. af 2. juli 2012 til sundhedsmin. om ændring af gruppe F65 i ICD-10 og spgsm. 720 af 3. juli 2012 og bilag 385 til sundhedsmin. derom. Svar 12. september 2012.
Den 3. juli 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 720 - Alm. del 2011-12 - om kommentar til henvendelse af 2. juli 2012 fra Lars Bech Nygaard vedr. WHO's diagnosefortegnelse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, der den 4. juli 2012 meddelte, at hun til brug ... Vis forekomsten
Lægemiddelloven. LBK nr. 506 af 20. april 2013.
Lægemiddelloven - LBK nr. 506 af 20. spril 2013 - hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Herunder gengives enkelte uddrag af loven. § 1. Lovens formål er at sikre, at borgerne 1) har adgang til sikre og virksomme lægemidler af høj kvalitet, 2) har adgang til objektiv og fyldestgørende information om ... Vis forekomsten
LGBT Danmark iværksatte den 29. oktober 2011 en underskriftsindsamling om at fjerne transkønnethed fra listerne over psykiatriske sygdomme.
Den 29. oktober 2011 iværksatte LGBT Danmark en online-underskriftsindsamling stilet til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning v/Marianne Jespersen om at fjerne transkønnethed fra listerne over psykiatriske sygdomme. Underskriftsindsamlingens tekst lyder I år er det 30 år siden homoseksuelle blev slettet fra ... Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 20. december 2017 til Socialministeriet, socialministeren og Socialudvalget vedr. kønsbestemte navne i navneloven og navnebekendtgørelsen.
LGBT Danmarks henvendelse var vedhæftet en skrivelse af 19. december 2017 med en anmodning om, at navneloven og navnebekendtgørelsen bestemmelser om kønsbestemte navne ændres, da de indeholder paragraffer, som i dag må betegnes som forældede og sprogligt forkerte. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) har ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks åbne brev af 11. august 2015 til sundhedsministeren: Er bekymret over, at der endnu ikke er etableret et behandlingstilbud til transbørn og -unge. Svar 9. november 2015.
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner meddelte onsdag den 12. august 2015 i en pressemeddelelse, at foreningen dateret den 11. august 2015 havde sendt et åbent brev til Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde Jacobsen om, at foreningen er bekymret over, at der endnu ikke er ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks forslag af 29. juni 2016 til: Vejledning om kønsmodificerende behandlinger.
LGBT Danmark sendte den 1. juli 2016 foreningens forslag til en "Vejledning om kønsmodificerende behandlinger" til Sundhedsstyrelsen. Baggrunden var, at LGBT Danmark er i diaglog med Sundhedsstyrelsen om revision af den nugældende Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. På mødet mellem LGBT Danmark og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 31. juli 2017 til SST's høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen med kopi til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Sundheds- og Ældreudvalget. Sundheds- ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
LGBT Danmark indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet Kontor for Lægemidler og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 8. august 2014 om SST's udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
LGBT Danmark anfører i sit høringssvar til Sundhedsstyrelsen (SST) om dennes udkast til "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede", at foreningen ikke kan acceptere Sundhedsstyrelsens udkast, som foreningen finder overordentligt formynderisk over for og umyndiggørende af de transpersoner, som opsøger ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks pressemeddelelse af 6. oktober 2014 om informeret samtykke og modstand mod Sundhedsstyrelsen.
Pressemeddelelse af 6. oktober 2014 fra LGBT Danmark om, at foreningen har udarbejdet en pjece - Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling - med opfordring til transkønnede og deres allierede til at informere behandlere og andre, hvis arbejde for transkønnedes sundhed bliver begrænset, hvis Sundhedsstyrelsens ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreministeren om den manglende behandlingsgarranti for kønsskifteoperation. Svar den 4. november 2015.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde om den manglende behandlingsgaranti for kønsskifteoperation og spurgte, om hun ville ændre derpå. Herunder gengives først LGBT Danmarks skrivelse og derefter ministerens svar. LGBT Danmarks skrivelse af 13. september 2015 til ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 1. maj 2011 til Familiestyrelsen om ændring af brugen af kønsbetegnelser i vielsesattesten. Foreløbigt svar 15. august 2011. Slut 8. januar 2012.
Til: Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk Den 1. maj 2011. Vedrørende vielsesattestens kønsbetegnelser, der afslører, hvis en ægtefælle har fået kønsskifte efter ægteskabets indgåelse LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner henviser til og gør opmærksom på Den ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 18. april 2017 til Sundhedsstyrelsen om udkast til ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
Skrivelse med bemærkninger af 18. april 2017 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. LGBT Danmarks skrivelse gengives herunder. * * * Den 18. april 2017. Til Sundhedsstyrelsen Vedr.: Bemærkninger til ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 18. oktober 2011 til Sundhedsstyrelsen om behandling af transkønnede på Sexologisk Klinik sammenlignet med internationale retningslinjer.
Den 18. oktober 2011 blev den herunder gengivne sammenligning af forløbet for transkønnede på Sexologisk Klinik og internationale retningslinjer derom, der er forfattet af Vibe Grevsen, sendt til Sundhedsstyrelsen af LGBT Danmark sammen med en skrivelse om behandlingstilbud til transkønnede. * * * København, ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks tekstnære kommentarer af 31. juli 2017 til SST's høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen med kopi til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Sundheds- og Ældreudvalget. Som bilag ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks udkast af 8. august 2014 til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte.
LGBT Danmark har den 8. august 2014 udfærdiget et forslag til vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Udkastet er udfærdiget som et alternativ til Sundhedsstyrelsens (SST) udkast til "Vejledning om udredning og behandling af ... Vis forekomsten
Linda Thor Pedersen har den 1. november 2015 søgt om tilladelse til kastration som led i kønsskifte.
Dateret den 6. november 2015 har Sundhedsstyrelsen sendt en bekræftelse til Linda Thor Pedersen for modtagelse af hendes ansøgning. Bekræftelsen gengives herunder. Sundhedsstyrelsen Danish Health and Medicines Authority 6. november 2015. Linda Thor Pedersen Vedr. din ansøgning om tilladelse til kastration som led i ... Vis forekomsten
Lisa Andersen, professor emeritus, skrev 1. juli 2014 til SUU, bilag 509 om SST's udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Lisa Andersen, professor emeritus, skrev 1. juni 2014 til Sundhedsudvalget med bemærkninget til det af Sundhedsstyrelsen den 2. juni 2014 i høring udsendte udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Lisa Andersens skrivelse gengives i sin helhed herunder. Til Sundhedsudvalget Lisa Andersen, Prof. ... Vis forekomsten
Lisa Andersens kommentar af 3. august 2017 til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. SUU bilag 429.
Lisa Andersen, prof. emeritus sendte den 3. august 2017 en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget med kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling". Sundheds- og Ældreudvalget registrerede den 4. august 2017 skrivelsen ... Vis forekomsten
Lisa Andersens skitse af 13. august 2017 til en vejledning om sundhedsfaglig hjælp til rådgivning og kønskorrigerende behandling.
Lisa Andersen har den 13. august 2017 fremsendt en skrivelse med en skitse til en moderne vejledning er fremsat som alternativ til den "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling", som Sundhedsstyrelsen sendte i høring den 2. juni 2017. Sundheds- og Ældreudvalget har ... Vis forekomsten
Love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling. Tina Thranesen den 27. juni 2016.
Af Tina Thranesen den 27. juni 2016. Love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling. Redegørelse om hvilke love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling. Redegørelsen er bl.a. nyttig i forbindelse med udarbejdelse af høringsskrivelser til ... Vis forekomsten
Lykken er en bule i bukserne. Artikel i Politiken den 1. august 2010.
Artiklen af journalist Rikke Faurfelt har overskriften "Lykken er en bule i bukserne" og underoverskriften "De mandlige transseksuelle kæmper med penismisundelse og mindreværdskomplekser. Samtidig udfordrer de vores opfattelse af den biologiske orden." Han slynger sig hjemmevant op på den sorte lægebriks og lægger ... Vis forekomsten
Marie-Louise Holm sendte den 27. oktober 2014 en kritisk skrivelse til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til Vejledning og behandling af transkønnede.
Marie-Louise Holm sendte den 27. oktober 2014 en kritisk skrivelse til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Skrivelsen var foranlediget af LGBT Danmarks pjece Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling. Marie-Louise Holm har oplyst, at ph.d.-projektet, som ... Vis forekomsten
Menneskerettighedsprisen 2016 fra Rådet for Menneskerettigheder går til flere end 20 transaktivister. 23. november 2016.
Rådet for Menneskerettigheder oplyste den 23. november 2016, at Rådets Menneskerettighedspris i 2016 går til flere end 20 transaktivister fordi de har skabt synlighed og debat i Danmark - ikke kun om transkønnedes rettigheder, men også om kønsstereotyper og kønsroller. I samarbejde med det danske civilsamfund har ... Vis forekomsten
Michael Lützhøft Hansen (CCC) og Susanne Løwes høringsskrivelse af 1. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Michael Lützhøft Hansen (Copenhagen Cardiovascular Clinic) og Susanne Løwes (Stavanger University Hospital) høringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. ... Vis forekomsten
Michael Vestergaard Thomsen
Michael Vestergaard Thomsen er ledende overlæge og klinikchef for Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, der er det eneste sted i Danmark, der har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at foretage nedre kønsskiftekirurgi. 20. oktober 2016. Udnævnt til klinikchef for Rigshospitalets Klinik for ... Vis forekomsten
Møde med arbejdsgruppe om kønsskifte. Af Søren Laursen, LGBT Danmark den 17. maj 2013.
Af Søren Laursen. Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgrupppe, som skal se på forholdene vedrørende juridisk kønsskifte. Efter nogle indledende møder, inviterede den LGBT Danmark og FATID ind til et møde, hvor organisationerne kunne gøre rede for deres synspunkter. LGBT Danmarks politik vedrørende ... Vis forekomsten
Normalitet. I kønnenes grænseland. 26. oktober 2007.
Af: Nina Trige Andersen. 26. oktober 2007. For mere end 25 år siden blev homoseksualitet slettet fra listen over psykiske lidelser - men transseksualitet står der stadig. Diagnosen kønsidentitetsforstyrrelse er adgangsbilletten til kønsskifteoperation, men fastholder samtidig diskriminationen af mennesker, hvis ... Vis forekomsten
Notat af 13. august 2012 om transkønnedes forhold. Lisa Andersen.
Notat om transkønnedes forhold Sygeliggørelse, diagnostisering og behandling, juridisk kønsskifte samt afledte civilretslige konsekvenser Lisa Andersen København 2012 Sammenfattende peges på, at den lille gruppe af transkønnede, der traditionelt i Danmark betegnes som transeksuelle, og som er karakteriseret ved, at ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 1 af 1. september 2006 fra Trans-Danmark.
Kære medlemmer Som noget nyt har vi besluttet at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne. Vi vil gerne kommunikere ud til jer hvad vi arbejder med i bestyrelsen og dermed forhåbentlig få en forståelse for hvad jeres kontingent bruges til. Jeg håber også at vi får en respons fra jer på vores aktiviteter. 1. Erwin ... Vis forekomsten
Nyhedsbrev nr. 19 af 31. august 2010 fra Trans-Danmark.
Af Karin Astrup. Kære medlemmer, Feriesæsonen er ovre for de fleste af os, og jeg håber at de af jer som har været afsted har haft en god ferie og for dem der skal til at holde ferie vil få en god ferie Nu er det jo også således at vores kære folketing er gået på sommerferie, hvilket har fået betydning for B168 ... Vis forekomsten
Nytårsstatus 2014 af Lisa Andersen den 4. januar 2014.
Lisa Andersen. 2014 Som vanligt blev det gamle år afsluttet med Dronningens Nytårstale og det nye år indledt med Statsministerens tale. Det var Statsministerens tredje tale, og heller ikke denne gang blev de transkønnede omtalt, selv om deres sag var en del af regeringsgrundlaget. Nå, men det havde vel heller ingen ... Vis forekomsten
Ombudsmanden afviste den 12. juni 2015 at indlede undersøgelse vedr. klage over Sundhedsministeriets svar på spørgsmål om transkønnedes behandling.
Folketingets Ombudsmand har den 12. juni 2015 meddelt Tonny P., at Ombudsmanden ikke vil indlede en undersøgelse vedr. hans klage til Ombudsmanden over Sundheds- og Forebyggelsesministeriets svar af 8. januar 2015 til ham om den behandling, der tilbydes transkønnede. Ombudsmandens skrivelse gengives herunder. ... Vis forekomsten
Orientering den 19. oktober 2011 fra formanden for Trans-Danmark.
Af Susanne Selmer, formand for Trans-Danmark Hvorfor sker der ikke noget? Sådan kunne man måske godt som medlem af Trans-Danmark og som bruger af vores forum tænke lige for tiden. Det er ikke helt sådan, det forholder sig, men meget af aktiviteten foregår på bestyrelsesforum og pr. mail med forskellige mennesker, ... Vis forekomsten
Oversigt over indkomne høringssvar til forslag af 23. april 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 23. april 2010 sendte Justitsministeriet udkast til ændring af pasbekendtgørelsen i høring med høringsfrist den 21. maj 2010. Den 15. juli 2010 underskrev justitsminister, Lars Barfoed bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen med ikrafttrædelse den 1. august 2010. ... Vis forekomsten
Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder samles i en ny styrelse: Styrelsen for Patientsikkerhed. 1. oktober 2015.
Sundheds- og Ældreministeriet udsendte den 1. oktober 2015 en pressemeddelse, hvoraf det fremgår, at det i august i år blev besluttet, at der under Sundheds- og Ældreministeriet skal etableres en ny styrelse: Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen – der skabes ved en sammenlægning af Patientombuddet og ... Vis forekomsten
Præsentation den 17. juni 2014 af udkastet til vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. SUU bilag 471.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fik den 17. juni 2014 en teknisk gennemgang af udkastet til ny vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons, Sundhedsstyrelsen viste den herunder gengivne præsentation under den tekniske gennemgang af udkastet. Det skal ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 14. oktober 2011 fra Trans-Danmark om en ung transmand, der har fået fjernet bryster.
Den 14. oktober 2011 udsendte Trans-Danmark en pressemeddelelse i anledning af den megen medieomtale af Caspian Drumm foranlediget af, at det medicinske nyhedsmagasin Dagens Medicin samme dag bragte en artikel derom. PRESSEMEDDELELSE En 15 årig transseksuel har fået fjernet brysterne med støtte fra sine forældre, på ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 16. oktober 2015 fra LGBT Danmark om SIF's rapport: LGBT-sundhed Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
PRESSEMEDDELELSE fra LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Ny rapport viser store udfordringer for biseksuelle og transpersoner Statens Institut for Folkesundhed har på vegne af Københavns Kommune udarbejdet undersøgelsen LGBT-sundhed - helbred og trivsel blandt lesbiske, ... Vis forekomsten
Problemer efter indførelse af juridisk kønsskifte. Skrivelse af 2. februar 2015 fra LGBT Danmark til Økonomini- og indenrigsministeren. Svar 2. marts 2015 og 20. oktober 2015.
LGBT Danmark sendte den 2. februar 2015 en skrivelse til økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard med beskrivelse af en række problemer, som transkønnede havde oplevet efter at have fået nyt personnummer i forbindelse med juridisk kønsskifte, og anmodede ministeren om at drage omsorg for, at problemerne blev ... Vis forekomsten
Rapporten af 27. februar 2014 fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte.
Justitsministeriet offentliggjorde den 28. februar 2014 rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte. Rapporten, der er på 77 sider, gengives herunder. I tilslutning til rapporten udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse, hvoraf kort fremgik, at rapporten opererer med tre modeller: ... Vis forekomsten
Referat af 14. juni 2016 fra LGBT Danmark og Sundhedsstyrelsens møde den 13. april 2016.
LGBT Danmark havde den 13. april 2016 møde med Sundhedsstyrelsen om udredning og behandling af transkønnede. Herunder gengives referatet fra mødet. R E F E R A T 14. juni 2016 Emne Udredning og behandling af transkønnede Mødedato 13-04-2016 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S Deltagere Søren ... Vis forekomsten
Referat fra generalforsamlingen den 4. marts 2006.
6. maj 2005. Referat fra generalforsamlingen i trans-danmark.dk lørdag den 4. marts 2006 kl. 1300 i Vivild. Generalforsamlingen påbegyndtes kl. 1315. Formanden Karin Astrup bød velkommen til de 13 stemmeberettigede, som var mødt frem på trods af vejret. 1 Valg af dirigent: Karin foreslog Tina Thranesen som dirigent, ... Vis forekomsten
Referat fra transhøringen om transkønnedes forhold den 14. marts 2011 på Christiansborg.
Referat fra Høring om transkønnedes forhold på Christiansborg den 14. marts 2011 Dette referat har til formål at fastholde de tilkendegivelser og holdninger, som kom til udtryk under høringen. Af hensyn til referatets omfang er oplæggene til de syv punkter medtaget i væsentligt forkortet form, idet jeg dog mener ... Vis forekomsten
Referat og bestyrelsens konstituering. 2. april 2005.
Torsdag den 14. april 2003. Referat fra generalforsamlingen i trans-danmark.dk lørdag den den 2. april 2005 kl. 1300 hos Jane Johansen på Djursland. Til stede: Karin Astrup, Stina Gjøvad, Jane Christina Sørensen, Erwin Maria Jöhnk, Anja C. (kvinde f.k.), Jane Johansen, Pia Hansen og Tina Thranesen. Endvidere ... Vis forekomsten
Regeringen vil give transkønnede mulighed for juridisk kønsskifte uden krav om kastration. Pressemeddelelse fra Justitsministeriet fredag den 28. februar 2014.
Justitsministeriet udsendte fredag den 28. februar 2014 en pressemeddelelse om, at den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte har afgivet rapport til regeringen, som agter at fremsætte lovforslag om gennemførelse af den såkaldte erklæringsmodel. Erklæringsmodellen indebærer, at transkønnede kan ... Vis forekomsten
Region Hovedstadens høringsskrivelse af 31. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Hospitalsplanlægnings høringsskrivelse af 31. juli 2017 med generelle og tekstnære kommentarer og specielle kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til ... Vis forekomsten
Region Hovedstadens høringssvar af 22. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Region Hovedstaden indsendte den 22. august 2017 høringssvar af 14. august 2017 fra Rigshospitalets direktion til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret af 14. august 2017 fra ... Vis forekomsten
Region Hovedstadens svar af 31. august 2010 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Sexologisk Klinik gentagne gange har givet ukorrekte oplysninger.
Dateret den 16. august 2010 sendte LGBT Danmark et åbent brev underskrevet af Malene Andreasen, Elizabeth Japsen og Vibe Grevsen til Sundhedsstyrelsen om ligestillingsproblemer for transseksuelle. Sundhedsstyrelsen svarede den 14. september 2010. Den 19. august 2010 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 775 - Alm. del ... Vis forekomsten
Region Nordjyllands høringsskrivelse af 27. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Region Nordjyllands høringsskrivelse af 27. juli 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Høringssvar Region Nordjylland har haft høringsmaterialet ... Vis forekomsten
Region Syddanmarks høringsskrivelse af 28. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Region Syddanmarks høringsskrivelse af 28. juli 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Fra: Conny Orluff Sendt: 28. juli 2017 13:39 Til: SST ... Vis forekomsten
Retslægerådet
Omtale af rådet og statistik vedr. kønsskifte og navne/cpr.nr. skift Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retslægerådet blev oprettet ved lov nr. 111 af 30. april 1909 om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse og ... Vis forekomsten
Se eller gense høringen om kønsidentitet og seksuel orientering fra tirsdag den 18. september 2012 på Christiansborg.
Tirsdag den 18. september 2018 blev der i Landstingssalen på Christiansborg afholdt en høring om kønsidentitet og seksuel orientering i et LGBT-perspektiv arrangeret af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg i fællesskab med Retsudvalget og Ligestillingsudvalget. Høringen startede kl. 1000 og skulle slutte kl. ... Vis forekomsten
Skr. af 10. september 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsministeren og SUU - bilag 459 - om SST's notat om kønskorrigerende behandling.
Dateret den 10. september 2012 har Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark sendt den herunder gengivne skrivelse til sundhedsminister, Astrid Krag og Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg - bilag 459, SUU. Alm del 2011-12 - om Sundhedsstyrelsens notat af 2. juli 2014 om kønskorrigerende behandling og vente- og ... Vis forekomsten
Skr. af 22. december 2010 fra LGBT Danmark til Region Hovedstadens Psykiatri om beslutningskonferencer på Sexologisk Klinik. Svar 18. januar 2011.
Dateret den 22. december 2010 har Vibe Grevsen på vegne af LGBT Danmark skrevet til Region Hovedstadens Psykiatri om muligheden for, at transkønnede medinddrages i beslutningskonferencen på Sexologisk Klinik, hvor deres egen sag drøftes. Henvendelsen fra LGBT Danmark og derefter svaret fra Region Hovedstadens ... Vis forekomsten
Skr. fra Lisa Andersen den 17. maj 2017 om SST's faglige begrundelse for behandlingsvejledning og kvaliteten af dens bidrag til ministres svar på spgsm. m.m.
Lisa Andersen, professor emeritus har den 17. maj 2017 skrevet til Sundheds- og Ældreudvalget med kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. I skrivelsen krittiserer hun skarpt udkastet, Sundhedsstyrelsens fastholdelse af, ... Vis forekomsten
Skr. fra transorganisationer den 16. maj 2017 om processen for udarbejdelse af en vejledning for behandling af transkønnede. Ministersvar 13. juni 2017.
Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark har dateret den 16. maj 2017 sendt en skrivelse til sundhedsministeren og partiernes sundhedsordførere med en appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af ... Vis forekomsten
Skrivelse af 18. oktober 2011 til Sundhedsstyrelsen fra LGBT Danmark om behandlingstilbud til transkønnede.
Den 18. oktober 2011 sendte LGBT Danmark en skrivelse til Sundhedsstyrelsen om behandlingstilbud til transkønnede. Skrivelsen var vedhæftet foreningens pressemeddelelse af 15. oktober 2011 om, at behandlingen af transkønnede bør kulegraves, og en sammenligning af forløbet for transkønnede Rigshospitalets Sexologiske ... Vis forekomsten
Skrivelse af 4. august 2010 fra LGBT Danmark til Dansk Psykiatrisk Selskab om kastrationsvejledning og beslutningsforslag B 168.
Den 4. august 2010 sendte LGBT Danmark den herunder gengivne skrivelse til Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) om B 168 med henvisning til deres høringsssvar af 1. september 2006 til Sundhedsstyrelsens forslaget til vejledning om kastration af 30. juni 2006. Skrivelsen i sin helhed Til Dansk Psykiatrisk Selskab 4/8-2010 ... Vis forekomsten
Som transkønnet psykolog må jeg sige, at jeg aldrig har hørt om transmænd, der har fortrudt en brystoperation. Simon Gjerløv den 28. oktober 2011.
Simon Gjerløv er transmand - transkønnet psykolog med 11 års psykologerfaring inden for børne-unge-området. Han er en af de heldige få, der på Sexologisk Klinik har fået diagnosen transseksuel. Han valgte selv at betale 30.000 kr. for at få fjernet sine bryster af en privatpraktiserende plastikkirurg. * * * Af ... Vis forekomsten
Søren Brostrøm
Søren Brostrøm blev direktør for Sundhedsstyrelsen i oktober 2015. Søren Brostrøm er født i 1965 og uddannet læge fra Københavns Universitet, hvor han også forsvarede sin ph.d.-afhandling i 2003. Søren er speciallæge i gynækologi og obstetrik, som han supplerede med en ekspertuddannelse i urogynækologi med ... Vis forekomsten
Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen indvalgt i WHO's regionalkomité. 14. september 2017.
Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen blev den 14. september 2017 indvalgt i WHO's Europa-regions bestyrelse. Han vil bl.a. benytte posten til at sætte et særligt dansk fokus på LGBT+-personers sundhed og rettigheder. * * * Meddelelsen den 14. september 2017 fra Sundhedsstyrelsen. Danmark valgt til ... Vis forekomsten
Specialeplan 2001 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Forældet
Forældet - afløst af Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Sundhedsstyrelsens Vejledning vedr. specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fastlægger lands- og landsdelsfunktionerne og deres placering på sygehuse. Placering af funktioner i sygehusvæsenet I ... Vis forekomsten
Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet.
Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Sundhedsstyrelsen sætter rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark og hvilke sygehuse, der må foretage de forskellige typer af behandling. Specialeplanen afløses den 1. juni 2017 af Specialeplan 2017. Specialeoversigt af ... Vis forekomsten
Specialeplan 2017 for sygehusvæsenet. Offentliggjort den 1. marts 2017. Ikrafttrædelse den 1. juni 2017.
Sundhedsstyrelsen har den 1. marts offentliggjort Specialeplan 2017 for sygehusvæsenet, som træder i kraft den 1. juni 2017 og afløser Specialeplan 2010. Specialeplanen sætter rammerne for hvilke offentlige og private hospitaler, der må varetage specialiserede sygehusfunktioner i Danmark. Specialeplanen består af en ... Vis forekomsten
Specialeplanen skal til revision i 2014. Sundhedsstyrelsen inviterede den 17. januar 2014 til opstartsmøde den 21. januar 2014.
Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet af 2010 skal til revision. Det er i den nuværende specialeplan bla. anført, at vurdering af transseksuelle personer med henblik på operation skal varetages af Sexologisk Klinik. Sundhedsstyrelsen inviterede den 17. januar 2014 til et opstartsmøde, ... Vis forekomsten
Specialevejledninger vedr. højtspecialiserede funktioner er efter revision udgivet af Sundhedsstyrelsen den 17. april 2015.
Den 17. april 2015 udgav Sundhedsstyrelsen 33 reviderede specialevejledninger, der beskriver den specialiserede del af sygehusydelserne, de såkaldte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, som udgør omkring 10 pct. af opgaverne på sygehusene. Fra den 1. juni 2015 til den 15. januar 2016 kan regioner og ... Vis forekomsten
Spgsm. 099-16 den 17. maj 2016 til Region Hovedstaden om behandling af transkønnede på Sexologisk Klinik. Svar den 1. juli 2016.
En moder til en ung transkønnet i Regions Syd har rettet henvendelse til regionsrådspolitiker, Hanne Andersen (A) om behandling af transkønnede på Sexologisk klinik, hvilket fik Hanne Andersen til den 17. maj 2016 at stille spørgsmål derom til Region Hovedstadens administration, der svarede den 1. juli 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 11, B 7 fra SUU den 3. marts 2016 om hvor mange med diagnoserne F64.0, F64.2, F64.8 og F64.9, der årligt henvises til behandling i udlandet. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts på foranledning af Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 11 - Samling: 2015-16 - om hvor mange med diagnoserne F64.0, F64.2, F64.8 og F64.9, der årligt i perioden fra 2005 til 2015 er henvist til behandling i udlandet., til sundheds- og ældreminister, Sophie ... Vis forekomsten
Spgsm. 117 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om problemer pga. lægers ophør med at udskrive hormoner til transpersoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 117 - Alm. del 2012-12 - om, når praktiserende læger og speciallæger, som tidligere har behandlet transpersoner, ophører med at udskrive hormoner til transpersoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 118 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 118 - Alm. del 2012-12 - om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. december 2012. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 119 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om rejse- og menneskelige omkostninger, hvis transpersoner skal til SK for at få udskrevet hormoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 119 - Alm. del 2012-12 - om, hvis transpersoner fra hele landet skal til Rigshospitalet, hver gang de skal have udskrevet hormoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. ... Vis forekomsten
Spgsm. 13, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om LGBT Danmarks skrivelse og planche til SUU. Svar 13. maj 2016. Supplerende svar 21. december 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts spørgsmål nr. 13 - Samling: 2015-16 - om skrivelsen og planchen fra LGBT Danmark til Sundheds- og Ældreudvalgets lukkede ekspertmøde den 12. april 2016, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Ellen Trane Nørby (V), der den ... Vis forekomsten
Spgsm. 154 af 26. november 2012 til ministeren for sundhed og forebyggelse om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede. Svar 21. december 2011.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 154 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 28. november 2012 og endeligt den 21. december 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 155 af 26. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvad SK får for deres opgaver i forhold til transkønnede og hvilken forskning SK har foretaget. Svar 14. december 2012.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 155 - Alm. del 2012-13 - om, hvor mange penge Sexologisk Klinik får i refusion for deres opgaver i forhold til transkønnede fra hver Region, og om forskning i transkønnethed på Sexologisk Klinik, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 17, B 7 fra SUU den 18. april 2016 om diagnosekoden for transvestisk fetichisme slettes i Danmark. Svar 13. maj 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 spørgsmål nr. 17 - B 7 Samling: 2015-16 - om diagnosekoden for transvestisk fetichisme slettes i Danmark, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 13. maj 2016. Offentliggjort den 14. maj 2016. Spørgsmålet Vil ministeren bekræfte, at ... Vis forekomsten
Spgsm. 196 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilken viden der skal til for at behandle transkønnede. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 196 - Alm. del 2012-13 - om, hvilken højt specialiseret viden der skal til for at behandle transkønnede, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der gav foreløbigt svar den 2. januar 2013 og endeligt svar den 28. januar 2013. ... Vis forekomsten
Spgsm. 224 af 14. februar 2008 om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 224 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care, til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 225 af 14. februar 2008 om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige. Svar 2. og 22. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 225 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede henholdsvis den 2. april 2008 og den 22. ... Vis forekomsten
Spgsm. 241 den 3. december 2010 om. bl.a. selvfordsforsøg blandt unge LGBT personer. Svar den 3. februar 2011.
Sundhedsudvalget stillede den 3. december 2010 efter ønske fra Jonas Dahl (SF) spørgsmål 241 - Samling: 2010-11 - om selvmordsforebyggende tiltag i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne bl.a. i relation til unge LGBT personer, og om hvorfor lesbiske og biseksuelle kvinder er fraværende i sundhedsforebyggelses ... Vis forekomsten
Spgsm. 295 af 21. januar 2010 om antal transseksuelle, der efter aktindsigt får godkendelse til kønsskifteoperation. Svar 10. februar 2010.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt SF) spørgsmål 295 - Alm. del 2009-10 - om hvor mange transseksuelle, der efter aktindsigt får godkendelse til kønsskifteoperation, til ministern for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 10. februar 2010. ... Vis forekomsten
Spgsm. 330 af 4. april 2006 til artikel om, at danskere skifter køn i udlandet. Svar 3. maj 2006.
Sundhedsudvalget stillede den 4. april 2006 spørgsmål 330 - Alm. del 2005-06 - om at kommentere artikelen fra Politiken den 26. marts 2006 "Danskerne skifter køn i udlandet" til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 3. maj 2006. Spørgsmål 330 Ministeren bedes kommentere vedlagte ... Vis forekomsten
Spgsm. 383 den 18. januar 2017 om status på ændring af Sundhedsstyrelsens "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede". Svar 15. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 383 - SUU Alm. del 2016-17 - om Sundhedsstyrelsens "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede" som lovet er blevet ændret, hvad ændringerne i givet fald går ud på, og hvis ikke, ... Vis forekomsten
Spgsm. 441 den 22. marts 2016 om anvendelsen af de spørgeskemaer, som Sexologisk Klinik benytter i forhold til transseksuelle. Svar 19. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. marts 2016 spørgsmål nr. 441 – Samling: 2015-16 – om de meget personlige oplysninger, som fremgår af de spørgeskemaer Sexologisk Klinik benytter ift. transseksuelle, anvendes til forskning, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, der svarede den 19. april 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 442 den 22. marts 2016 om om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte. Svar 19. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. marts 2016 spørgsmål nr. 442 – Samling: 2015-16 – om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte og om Sundhedsstyrelsens Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, ... Vis forekomsten
Spgsm. 464 den 1. februar 2017 om ventetid på kønsskifteoperation. Svar 17. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 1. februar 2017 efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF) spørgsmål 464 - Alm. del Samling: 2016-17 - om nedbringelse afventetiden for kønsskifteoperation, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby. På grund af Ellen Thrane Nørbys barsel, blev spørgsmålet endeligt ... Vis forekomsten
Spgsm. 475 af 24. februar 2011 om, hvor der i Danmark specifikt forskes i sundhed for LGBT-borgere. Svar 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 475 - Alm. del 2010-11 - om, hvor der i Danmark specifikt forskes i sundhed for LGBT-borgere og hvilke emner, der fordelt på forskningssted, forskes i, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 490 fra SUU den 18. april 2016 om det faglige belæg for Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 490 - Samling: 2015-16 - om det faglige belæg for Vejledning om udredning og behandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 491 fra SUU den 18. april 2016 om den udbredte selvmedicinering blandt transkønnede. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 491 - Samling: 2015-16 - om den udbredte selvmedicinering blandt transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Hvordan vil ministeren reducere den udbredte ... Vis forekomsten
Spgsm. 492 fra SUU den 18. april 2016 om evaluering af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 492 - Samling: 2015-16 - om evaluering af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Hvilke overvejelser har ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 493 fra SUU den 18. april 2016 om udrednings- og behandlingstilbud til transkønnede udenfor Region Hovedstaden. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 493 - Samling: 2015-16 - udrednings- og behandlingstilbud til transkønnede udenfor Region Hovedstaden til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, hvad ... Vis forekomsten
Spgsm. 495 fra SUU den 18. april 2016 om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 495 - Samling: 2015-16 - om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig om behandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der afgav et foreløbigt svar den 25. april 2016. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 535. Sundhedsudvalget spurgte den 28. februar 2014 ministeren om Sundhedsstyrelsens arbejde med udredning af transseksuelle. Svar den 26. marts 2011.
Sundhedsudvalget bad som spørgsmål nr. 235 - SUU, Alm. del - om en status for Sundhedsstyrelsens arbejde med krav til udredning og behandling af transseksuelle, herunder hormonbehandling fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 26. marts 2011. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for ... Vis forekomsten
Spgsm. 537 af 2. september 2008 om behandling på sygehuse i andre EU-lande. Svar 7. oktober 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 2. september 2008 sendte spørgsmål 537 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om danske patienters ret til behandling på sygehuse i andre EU-lande til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. oktober 2008. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre for danske ... Vis forekomsten
Spgsm. 545 den 22. februar 2017 om transpersoners forældremyndighed efter et kønsskifte. Svar 13. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. februar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 545 – SUU Alm. del 2016-17 – om, hvilken betydning det får for en transpersons forældremyndighed, hvis personen får foretaget et komplet kønsskifte efter barnets fødsel, til børne- og socialminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 621 den 3. marts 2017 om myndighederne har fundet grundlag for kritik af privatpraktiserende speciallægers kønshormonbehandling af transpersoner. Svar 31. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål 621 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der er tilfælde, hvor myndighederne har fundet grundlag for eller overvejet, om der var grundlag for kritik eller anden sanktion over for privatpraktiserende ... Vis forekomsten
Spgsm. 622 den 3. marts 2017 om dokumentation for, hvorfor kønshormonhandling af transpersoner betegnes som højt specialiseret. Svar 31. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål 622 - Alm. del Samling: 2016-17 - om hvilken dokumentation Sundhedsstyrelsen lægger til grund for, at kønshormonbehandling af transpersoner betegnes som højt specialiseret, til sundhedsminister, Karen ... Vis forekomsten
Spgsm. 700 af 16. juni 2016 om processen for revidering af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Svar 5. juli 2016
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. juni 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 700 – Samling: 2015-16 – om processen for revidering af "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede", til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der svarede den 5. juli 2016. Spørgsmål Aktuelt er ... Vis forekomsten
Spgsm. 720 af 3. juli 2012 og SUU bilag 385 om ændring af gruppe F65 i WHO's diagnoseliste. Svar 12. september 2012.
Den 3. juli 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 720 - Alm. del 2011-12 - om at kommentere SUU, Alm. del - bilag 385 - henvendelse af 2. juli 2012 fra Lars Bech Nygaard vedr. WHO's diagnoseliste til Sundheds og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. september ... Vis forekomsten
Spgsm. 791 af 15. maj 2014 fra SSU om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte. Svar den 20. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 15. maj 2014 spørgsmål 791 - Samling: 2013-14 - om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 20. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren sende udvalget udkast til vejledning om ... Vis forekomsten
Spgsm. 85 af 26. januar 1999 om KtM kønsskifteoperation på KAS i Herlev. Udateret svar.
Simon Blesnet og Erwin Farengut (senere navneskiftet til: Erwin Maria Jöhnk) skrev den 10. og 18. december 1998 til Sundhedsudvalget om at få foretaget en opfølgende operation på KAS i Herlev i stedet for på Rigshospitalet. Skrivelsen er ikke tilgængelig på Folketingets hjemmeside. Sundhedsudvalget stillede den 26. ... Vis forekomsten
Spgsm. 854 af 4. juni 2009 om antal personer med ulige cpr-nr. i behandling med estradiol uden indikation for canser. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 854 - Alm. del 2008-09 - om ordinering af estradiol-præparater til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes indhente oplysning fra Sundhedsstyrelsen om, hvor ... Vis forekomsten
Spgsm. 857 af 25. august 2016 om der på børn født med DSD foretages kønskorrigerende behandlinger helt ned i spædbørnsalderen. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 857 – Samling: 2015-16 – om der i Danmark foretages operationer og kønskorrigerende behandlinger på børn helt ned i spædbørnsalderen i fald børnene er født med DSD – Disorders of Sexual Development, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 858 af 25. august 2016 om hvilke sygdomme og syndromer, der er inkluderet i klassifikationen Disorders of Sexual Development. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 858 – Samling: 2015-16 – om, hvilke sygdomme og syndromer er inkluderet i klassifikationen Disorders of Sexual Development i det danske sundhedssystem, til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 858 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med tilladelse til kønsskifte. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 858 - Alm. del 2008-09 - om varigheden af observationsforløbene, der ender med tilladelse til kønsskifte, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om varighed af ... Vis forekomsten
Spgsm. 859 af 25. august 2016 om antal tilfælde af DSD fr jan. 2011 til dec. 2015. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 859 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange tilfælde omhandlende Disorders of Sexual Development - inklusiv alle lidelser og syndromer, også Hypospadia - som er registreret mellem januar 2011 og december 2015, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 859 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 859 - Alm. del 2008-09 - om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvor lang er kontakten ... Vis forekomsten
Spgsm. 861 af 25. august 2016 om antal DSD-tilfælde henvist til genitial operation jan. 2011 og dec. 2015. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 861 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange henvisninger til genitale operationer for behandling af Disorders of Sexual Development er givet af de multidisiplinære DSD teams på Rigshospitalet, Odense og Århus ... Vis forekomsten
Spgsm. 862 af 25. august 2016 om antal operationer for behandling af DSD jan. 2011 og dec. 2015. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 862 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange operationer for behandling af Disorders of Sexual Development er gennemført imellem januar 2011 og december 2015 på hhv. nyfødte, spædbørn og ældre børn, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 863 af 25. august 2016 om antal hormonel behandling for DSD. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 863 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange hhv. nyfødte, spædbørn og børn som er blevet tildelt hormonel behandling for behandling af deres Disorders of Sexual Developmentst type, til sundheds- og ældreminister ... Vis forekomsten
Spgsm. 864 af 25. august 2016 hvem, der er ansvarlige for diagnosticering og behandling for DSD. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 864 – Samling: 2015-16 – om, hvilke medicinske institutioner og afdelinger, som er ansvarlige for diagnosticeringen og behandlingen af voksne med Disorders of Sexual Development, til sundheds- og ældreminister ... Vis forekomsten
Spgsm. 865 af 25. august 2016 om processen for administreringen af behandlingen for DSD. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 865 – Samling: 2015-16 – omprocessen for administreringen af behandlingen af Disorders of Sexual Development for voksne, som selv henvender sig med ønske om behandling, til sundheds- og ældreminister Sophie ... Vis forekomsten
Spgsm. 869 af 4. juni 2009 om overvejelser eller tiltag fra Sexologisk Klinik på baggrund af skepsis fra transskønnede. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 869 - Alm. del 2008-09 - om overvejelser eller tiltag fra Sexologisk Klinik på baggrund af den skepsis transskønnede udtrykker til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 87 den 16. november 2015, om hvilke behandlingstider og antal konsultationer Sexologisk Klinik finder acceptable og velbegrundede. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 87 – SUU Alm. del 2015-16 – om hvilke behandlingstider der – i dag - efter Sexologisk Kliniks opfattelse skønnes acceptable, samt hvor mange konsultationer der findes acceptable og velbegrundede ud fra en lægelig – og menneskelig – ... Vis forekomsten
Spgsm. 88 den 16. november 2015, om begrundelsen for en 2-års grænse i forhold til en 12- eller 18-måneders grænse ved kønshormonbehandlingen af transkønnede. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 88 – SUU Alm. del 2015-16 – om begrundelsen for en 2-års grænse i forhold til en 12- eller 18-måneders grænse ved kønshormonbehandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015.. ... Vis forekomsten
Spgsm. 942 den 7. juni 2017 om sende høringssvar vedr. SST's udkast til ny vejledning til Sundheds- og Ældreudvalget.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 7. juni 2017 efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 942 - Samling: 2016-17 - om tilsendelse af høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledningen om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling, til sundhedsminister Ellen ... Vis forekomsten
Spgsm. 97 den 1. september 2015 om langeventetider og risiko for selvmedicinering? Svar den 15. september 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmål 97 - SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) - om, at Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer har medført lange ventetider til behandling og derved kaster borgerne ud i risikable selvmedicineringer, til sundheds- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 98 den 1. september 2015, om det er "lighed i sundhed", når transkønnede kun kan få behandling i hovedstaden? Svar den 15. september 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmål 98 - SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) - om der er "lighed i sundhed", når transkønnede kun kan få behandling i hovedstaden, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede 15. september 2015. ... Vis forekomsten
Spgsm. 99 den 1. september 2015, om at overflytte en del af Sexologisk Kliniks kompetence til Jylland. Svar den 15. september 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmål 99 - SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) - om at overflytte en del af Sexologisk Kliniks kompetence til Jylland, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede 15. september 2015. Spørgsmål ”Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 204 den 18. november 2014 om at sikre, at transkønnede i hormonbehandling ikke risikerer at få deres behandling afbrudt på grund af ventetider. Svar 11. december 2014.
Sundhedsudvalget stillede den 18. november 2014 efter ønske fra Özlem Sara Cekic (SF) spørgsmål 204 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om hvordan ministeren vil sikre, at transkønnede i hormonbehandling ikke risikerer at få deres behandling afbrudt på grund af ventetider, til ministeren for sundhed og ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 29 den 10. oktober 2014 om LGBT Danmarks kritik af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 29 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - LGBT Danmarks kritik af, at transkønnede vil opleve en øget umyndiggørelse som følge af Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, til ministeren for sundhed og forebyggelse, ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 30 den 10. oktober 2014 ministerens holdning til at SST's nye vejledning vil øge ventetiden for transkønnede til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 30 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - om ministerens holdning til, at Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede vil øge ventetiden betragteligt for en patientgruppe, som i forvejen er tilfreds med den behandling de ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 31 den 10. oktober 2014 om hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke har underbygget vejledningsudkastet med anerkendte anbefalinger eller undersøgelser. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 31 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om hvorfor Sundhedsstyrelsen udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede ikke er underbygget med anerkendte anbefalinger eller undersøgelser og på mange punkter er i modstrid med Standards of Care fra ... Vis forekomsten
Spørgsmål fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen den 13. september 2015 om opfølgende hormonbehandling. Svar den 3. november 2015.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til Sundhedsstyrelsen, at foreningen havde erfaret, at Sundhedsstyrelsen har tanker om, at den opfølgende og vedligeholdende behandling af transpersoner med kønshormoner skal foregå på henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Odense Universitetshospital. Ifølge Vejledning ... Vis forekomsten
SST's udkast af 6. marts 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
Sundhedsstyrelsen udsendte den 17. marts 2017 et udkast dateret den 6. marts 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling". Sundhedsstyrelsen pointerede, at der var tale om et foreløbigt arbejdsdokument. På baggrund af kommentarer til udkastet og input fra ... Vis forekomsten
SSU Bilag 73. LGBT Danmarks skrivelse af 27. november 2012 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om brugeroplevet kvalitet i behandlingen af transkønnede.
LGBT_Danmark.jpg Den 28. november 2012 har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som bilag 73 - Alm. del 2012-13 - registreret modtagelsen af en skrivelse fra LGBT Danmark om brugeroplevet kvalitet i behandlingen af transkønnede. Skrivelsen gengives i sin helhed herunder. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg ... Vis forekomsten
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 om kommende lovforslag indeholder: Ændring af sundhedsloven vedr. kastration.
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 indeholder et punkt om, at sundhedsloven skal ændres, så Sundhedsstyrelsen som hovedregel ikke skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Redegørelsen indledes med: "Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og ... Vis forekomsten
Stop sygeliggørelsen af transkønnede! Skrivelse af 25. maj 2011 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen.
Stop sygeliggørelsen af transkønnede! Den 14. marts 2011 blev der afholdt en høring om transkønnedes vilkår og behandling på Christiansborg. Her blev der ytret et bredt ønske om, at fjerne diagnoser vedrørende kønsidentitet fra listen over sygdomme og helbredsproblemer. Derfor belyses i det følgende behovet for ... Vis forekomsten
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)
Styrelsen blev skabt i august 2015 ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder. Styrelsen hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden. Dette inkluderer nedenstående opgaver: at føre tilsyn ... Vis forekomsten
Styrelsen for patientsikkerheds høringsskrivelse af 17. juli 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Styrelsen for Patientsikkerheds høringsskrivelse af 17. juli 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Dato 17-07-2017 Sagsnr.S-1010-1203/1 ... Vis forekomsten
Sundheds- og Ældreministeriet.
Sundheds- og Ældreministeriet har bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut ,Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik under sig. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Ministeriet har dermed stor betydning i relation til transpersoners forhold. ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet bl.a. Patientombuddet, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Sexologisk Klinik hører således også under ministeriet. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Ministeriet har dermed stor betydning i relation til ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter møde med Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik vedr. transkønnedes rettigheder den 22. januar 2013.
Af dagsordenen for møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 22. januar 2013 kl. 1400 er pkt.: Drøftelse af møde med Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik vedr. transkønnedes rettigheder. * * * Dagsordenen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
Sundhedsloven - LBK nr. 191 af 28. februar 2018.
Sundhedsloven - LBK nr. 191 af 28. februar 2018. Sundhedsloven hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Uddrag af Sundhedsloven Afsnit I Sundhedsvæsenet Kapitel 1 Formål og opgaver m.v. § 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og ... Vis forekomsten
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen træffer bl.a. afgørelse i ansøgninger om kønsskifteoperationer. Styrelsen hører under Sundhed- og Forebyggelsesministeriet. Styrelsens opgaver varetages i en række enheder og centre. Hertil kommer embedslægerne og en række sagkyndige rådgivere. Sundhedsstyrelsen har udstedt bl.a. følgende ... Vis forekomsten
Sundhedsstyrelsens ordliste om kønsidentitetsforhold.
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 26. september 2017 en ordliste om kønsidentitetsforhold med relation til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. VEJ nr. 9921 af 22. september 2017, som blev offentliggjort samme dag. Ordlisten hos Sundhedsstyrelsen. ... Vis forekomsten
Sundhedsstyrelsens præcicering af regler for behandling af transkønnede fortsat gældende den 1. oktober 2014.
Tonny P. har fået afklaret den seneste tids usikkerhed om, hvorvidt transpersoner kunne fortsætte deres behandling med kønshormoner hos den læge eller gynækolog, hvor de var i behandling ved at skrive derom til Sundhedsstyrelsen, der svarede den 1. oktober 2014. Af svaret fremgår, at Sundhedsstyrelsens præcicering ... Vis forekomsten
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning under revision. 28. februar 2010.
Den nyreviderede specialeplanlægning fra Sundhedsstyrelsen, der er opdelt i 35 specialevejledninger med endelig placering af specialfunktioner på landets offentlige og private sygehuse, blev præsenteret den 28. februar 2010. Specialeplanlægning behandles derefter af Folketingets Sundhedsudvalg. Af interesse for ... Vis forekomsten
Sundhedsydelser fra andre EU-/EØS-land. Bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016.
Bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU-/EØS-lande. Personer, der er sygesikret i Danmark og har et sundhedskort (det gule kort), kan du få tilskud. Personer, der bor og er sygesikret i Danmark, men er til udgift for en sygekasse ... Vis forekomsten
SUU bilag 137. Spgsm. nr. 178 af 3. januar 2012. Skr. af 23. december 2011 fra LGBT Danmark til SUU om at fjerne transkønnethed fra WHO's diagnosefortegnelse. Svar 2. februar 2012.
Dateret den 23. december 2011 skrev LGBT Danmark til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SUU, Alm. del, 2011-12, bilag 137 - om at få fjernet transkønnethed fra WHO's diagnosefortegnelse - ICD-10. Skrivelsen, Stop sygeliggørelsen af transkønnede!, der tidligere har været dateret 25. maj 2011, men nu er dateret 19. ... Vis forekomsten
SUU bilag 4. Skr. fra Amnesty International den 7. oktober 2015 til Sundheds- og Ældreudvalget om Rigshospitalets monopol på behandling af transkønnede.
Amnesty International sendte den 7. oktober 2015 en skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget - SUU, Alm. del bilag 4 - om Rigshospitalets monopol på behandling af transkønnede. Skrivelsen gengives herunder. Til medlemmerne af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalget. Rigshospitalets monopol på behandling af ... Vis forekomsten
SUU bilag 555. Spgsm. 1009. LGBT Danmarks skr. af 8. august 2014 til Sundhedsudvalget om Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede". Svar 8. september 2014.
LGBT Danmark sendte den 9. august 2014 kopi til Sundhedsudvalget af sit høringssvar til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede". Henvendelsen registreret hos Sundhedsudvalget som Alm. del 2013-14: bilag 555. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 11. august ... Vis forekomsten
SUU bilag 570. Skrivelse af 9. juni 2016 fra Lisa Andersen til Sundheds- og Ældreudvalget vedr. behandling af transkønnede.
Den 9. juni 2016 modtog Sundheds- og Ældreudvalget den herunder gengivne skrivelse - Alm. del 2015-16: Bilag 570 - fra prof. emeritus, Lisa Andersen om praksis på Sexologisk Klinik, Vejledning om udredning og behandling af transkønnede udstedt af Sundhedsstyrelsen mm. Skrivelsen gengives herunder. København juni 2016 ... Vis forekomsten
SUU bilag 72. Spgsm. 353. Tonny P. klage af 29. oktober 2014 til Sundhedsudv. og sundhedsmin. om, at sundhedsmin. ikke griber ind over for Sundhedsstyrelsens anvendelse af tvang i udredningsprocessen. Svar den 13. januar 2015.
Tonny P., der er praktiserende psykoterapeut, har den 29. oktober 2014 sendt en klageskrivelse til Sundhedsudvalget og sundhedsminister, Nick Hækkerup om, at sundhedsministeren ikke griber ind over for Sundhedsstyrelsens anvendelse af tvang i udredningsprocessen af transkønnede. Skrivelsen registreret hos Folketinget ... Vis forekomsten
SUU spgsm. 133 den 30. oktober 2014 til sundhedsmin om at kommentere SUU bilag 65 skrivelse af 30. oktober 2014 fra Magnild & Elvin om transpersoners ret til informeret samtykke. Svar den 17. november 2014.
Magnild & Elvin skrev den 30. oktober 2014 til Sundhedsudvalget om transpersoners ret til informeret samtykke - SSU, Alm. del 2014-15 - bilag 65. Özlem Sara Cekic (SF) stillede den 30. oktober 2014 spørgsmål 133 - Samling: 2014-15 - om at kommentere henvendelsen fra Magnild & Elvin, til sundheds- og ... Vis forekomsten
TGEU's høringsskrivelse af 1. august 2017 til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
TGEU - Transgender Europes høringsskrivelse af 1. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives høringsskrivelsen. Sundhedsstyrelsen Danmark Attn.: Christina Debes ... Vis forekomsten
Thea Sikker, Karina Lins, Charlie Hedman og Julia Ro Robothams udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Thea Sikker, Cand.Psych.Aut, Karina Lins, Cand.Psych, Charlie Hedman, Ba.Psych og Julia Ro Robotham, Cand.Psychs udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. Herunder ... Vis forekomsten
Til kamp for informeret samtykke. Protest- og bønskrivelse af 24. september 2014.
Facebookgruppen "Til kamp for Informeret samtykke" har den 24. september 2014 udsendt en protest- og bønskrivelse mod udkastet af 2. juni 2014 fra Sundhedsstyrelsen til: Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, som betegnes som en kæmpe forringelse af situation for transpersoner. Protest- og ... Vis forekomsten
Tilmeldte til høringen om transkønnedes forhold den 14. marts 2011 på Christiansborg pr. 9. marts 2011.
Tilmeldte til høringen om transkønnedes forhold den 14. marts 2011 kl. 1230 - 1700 på Christiansborg. Pr. 9. marts 2011 tilmeldt 100 personer. Program mm. for høringen. Tilmeldte ... Vis forekomsten
Tonny P. spurgte den 29. oktober 2014 sundhedsmin. om Sundhedsstyrelsen overholder sundhedsloven ved at kræve udredning af allerede diagnosticerede patienter. Svar den 13. januar 2015.
Tonny P., der er praktiserende psykoterapeut, spurgte i en skriftlig henvendelse den 29. oktober 2014 til til Sundhedsudvalget og sundhedsminister, Nick Hækkerup, om ministeren mener, at Sundhedsstyrelsen overholder sundhedsloven, når den kræver, at diagnosticerede patienter skal have en ny udredning ved lægeskift. ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar om navnelovsudkastet den 10. januar 2009 til Familiestyrelsen.
Den 10. januar 2009 indsendte Trans-Danmark foreningens høringssvar dateret den 30. december 2008 vedr. forslag til lov om ændring af navneloven - Bilag 190 - til Familiestyrelsen. * * * Karup, den 30. december 2008 Familiestyrelsen Kristineberg 6, 2100 København Ø. Att. fuldmægtig Merethe Johansen mejo@famstyr.dk ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks skrivelse den 16. oktober 2011 til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag om Caspian Drumm. Svar 10. november 2011.
Foranlediget af den opmærksomhed, der i de forudgående dage havde været i medierne, om at den 15-årige unge transmand, Caspian Drumm havde fået fjernet sine bryster, sendte Irene Haffner den 16. oktober 2011 på vegne af Trans-Danmark den herunder gengivne henvendelse til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid ... Vis forekomsten
Transforhold i Danmark. Udviklingen 2003 - 2013. Tina Thranesen den 12. februar 2013.
Af Tina Thranesen. For ti år siden - altså den 12. februar 2003 skrev jeg en kronik - Transforhold i Danmark - dels om Christine Jorgensen, men lige så meget om transforholdene i Danmark gennem de 50 år, der var forløbet siden Christine Jorgensen rejste hjem til USA. Hvad er der så sket af betydning for ... Vis forekomsten
Transhøringen den 14. marts 2011 på Christiansborg - af Irene Haffner den 22. marts 2011.
Af Irene Haffner Virkeligheden har det med at banke på når det er tid. Og nogle gange lykkes drømmene og andre gange ikke. Så det var med spænding i kroppen at jeg stod på ekspresbussen 888 søndag morgen den 13. marts 2011 for at rejse til København og for at deltage i høringen om transkønnedes forhold i Danmark ... Vis forekomsten
Transkønnede krænkes stadig på klinik. Amnesty International Danmark 3. marts 2017. SUU bilag 212.
Amnesty International Danmark udsendte den 3. marts 2017 en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af opfølgningen på deres rapport af 1. marts 2019 "Briefing: Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark". Den opfølgende rapport blev den 2. marts 2017 sendt til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalget, ... Vis forekomsten
Transkønnede. Faglig vejledning om behandling af. Sundhedsstyrelsen den 19. januar 2015.
Faglig vejledning om behandling af transkønnede 19. januar 2015 Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning til sundhedspersoner om udredning og behandling af transkønnede. Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ved udredning og behandling af transkønnede, som ønsker ... Vis forekomsten
Transkønnede. Projektopgave af Laura Lucia Brodersen og Caroline Kristine Borup. 18. marts 2016.
Under det overordnede emne "Grænser" har Laura Lucia Brodersen og Caroline Kristine Borup, 9. klasse, Brændkjærskolen skrevet en opgave med titlen "Transkønnede", som de fik et 12 tal for i karakter. Herunder bringes deres projekt. Indholdsfortegnelse Problemformulering Dagbog Dagbog og logbog Motivering Tidslinje ... Vis forekomsten
Transkønnedes helbred trues af Sundhedsstyrelsen. Pressemeddelelse af 10. november 2012 fra LGBT Danmark.
Den 10. november 2012 udsendte LGBT Danmark den herunder gengivne pressemeddelelse: LGBT Danmark - Landsforeningen af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - finder det dybt bekymrende, at Sundhedsstyrelsen har henstillet til en gynækolog, at denne stopper hormonbehandling af transkønnede personer. Dette ... Vis forekomsten
Transkønnethed og kønsidentitet hos børn og unge. Information fra Region Hovedstadens Psykiatri. Juni 2016.
Region Hovedstaden Psykiatri har lavet pjecen "Information om transkønnethed og kønsidentitet hos børn og unge". Herunder gengives pjecens indhold. Region Hovedstadens Psykiatri Information om transkønnethed og kønsidentitet hos børn og unge HVAD ER TRANSKØNNETHED? Det kan være svært at forklare præcist, hvad ... Vis forekomsten
Transpersoners adgang til sundhedsydelser: Analyse af love og administrative bestemmelser: Nødvendige ændringer
LGBT Danmarks rapport redegør for de forskellige love og administrative bestemmelser, som regulerer transpersoners adgang til kønsmodificerende behandling og mulighed for rådgivning og støtte. LGBT Danmark finder, at en lang række ændringer er nødvendige for sikre en ordenligt behandling af transpersoner i ... Vis forekomsten
Transpersoners møde med sundhedsvæsnet. Nyhed udsendt af Sundhedsstyrelsen den 15. februar 2017.
Nyheden vedrørende revisionen af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede udsendt af Sundhedsstyrelsen den 15. februar 2017 kl. 0929. Revisionen startede den 14. juni 2016 med, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm under et møde den 14. juni 2016 mellem Sundhedsstyrelsen og LGBT Danmark gav ... Vis forekomsten
Transpolitisk forum og Amnesty Internationals kommentarer af 17. april 2017 til udkastet fra SST til vejledning om kønsidentitetsforhold.
E-mail af 17. april 2017 med vedhæftede kommentarer fra Transpolitisk forum og Amnesty International til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. E-mailen Fra: Helle Jacobsen Sendt: 16. maj 2017 10:54 Til: Søren Brostrøm; Annlize ... Vis forekomsten
Transpolitisk Interesseorganisations udaterede høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017.
Transpolitisk Interesseorganisations udaterede høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen. I høringsskrivelsen er der ikke noget navn, der oplyser noget om, hvem der står bag ... Vis forekomsten
Transrelevante ords betydning forgæves den 20. januar 2015 søgt afklaret af LGBT Danmark hos Sundhedsstyrelsen.
LGBT Danmark forsøgte med en henvendelse den 20. januar 2015 til Sundhedsstyrelsen af få afklaring på definitionen på forskellige transrelevante ord/begreber. Sundhedsstyrelsens svar den 27. januar 2015 bragte ingen afklaring. LGBT Danmarks skrivelse af 20. januar 2015 gengives herunder og i fortsættelse heraf svaret ... Vis forekomsten
Transvestitter & Transseksuelle OG Deres rettigheder. Hovedopgave af Tina Schuldt (senere navneskiftet til Tina Vyum) den 1. juni 2006.
Tina Schuldt afleverede den 1. juni 2006 sin hovedopgave som afslutning på sit HF-studie. Ikke overraskende valgte hun at skrive om transvestitter og transseksuelle. Hun fik et 10-tal for opgaven. Tina Schuldt har givet tilladelse til at hendes hovedopgave bringes i Vidensbanken. Efterfølgende har Tina Schuldt skiftet ... Vis forekomsten
Tvinges til kønsskifte! Pressemeddelelse fra LGBT Danmark den 24. november 2012 om transkønnedes behandling.
Den 24. november 2012 udsendte LGBT Danmark følgende pressemeddelelse: Tvinges til kønsskifte! I starten af måneden opstod der tvivl om transkønnedes fortsatte behandling da Sundhedsstyrelsen offentliggjorde en afgørelse, der forbød andre end Rigshospitalet at operere transkønnede og samtidig henstillede til at en ... Vis forekomsten
Udkast af 2. juni 2014 fra Sundhedsstyrelsen til: Vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ifølge autorisationsloven ved udredning og behandling af transkønnede, som ønsker kønsmodificerende behandling, og fastlægger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner. Vejledningen knytter sig også til sundhedslovens ... Vis forekomsten
Udkast fra SST den 1. juli 2014 til bekendtgørelse om sterilisation og kastration og vejledning om sterilisation.
Sundhedsstyrelsen sendte den 1. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om sterilisation og kastration og udkast til vejledning om sterilisation i høring. Høringsfristen udløber den 15. august 2014. Høringssvar sendes til Jannie Frydenborg Hansen pr. e-mail jfha@dkma.dk Udkastet til vejledningen om sterilisation gengives ... Vis forekomsten
Udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge.
Sundheds- og Ældreministeriet sendte den 13. juli 2017 et udkast til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration i høring. Udkastets afsnit om reproduktion giver mulighed for at par og enlige kvinder kan modtage behandling, også selvom det indebærer ... Vis forekomsten
Underskriftsindsamling den 24. september 2014 for behandling af transpersoner i sundhedsvæsenet på baggrund af informeret samtykke.
Facebookgruppen "Til kamp for Informeret samtykke" har den 24. september 2014 startet en underskriftsindsamling til fordel for behandling af transpersoner i sundhedsvæsenet på baggrund af informeret samtykke. Om underskriftsindsamlingen anføres: Som et resultat af Sundhedsstyrelsens udkast til en ny vejledning om ... Vis forekomsten
Vejledende information til personer, som har søgt om nyt personnummer fra CPR-kontoret den 1. september 2014.
CPR-kontoret har udfærdiget den vejledning, som kontoret sender til en ansøger om juridisk kønsskifte sammen med bekræftelsen på modtagelsen af ansøgningen. Vejledningen gengives herunder. Vejledende information til personer, som har søgt om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn 1. ... Vis forekomsten
Vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet. VEJ nr. 11052 af 2. juli 1999
Vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet - VEJ nr. 11052 af 2. juli 1999 - er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives vejledningen. I. Indledning Sundhedsstyrelsen finder anledning til at redegøre for lovgivningens bestemmelser i relation til ibrugtagning af nye behandlinger, herunder ... Vis forekomsten
Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. VEJ nr. 9921 af 22. september 2017.
Sundhedsstyrelsen udstedte den 26. september 2017 "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold - VEJ nr. 9921 af 22. september 2017". Samtidig udsendte Sundhedsstyrelsen en meddelelse om den nye vejledning. Denne nye vejledning afløser "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. VEJ nr. ... Vis forekomsten
Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. VEJ nr. 10353 af 19. december 2014.
Vejledningen nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede er udstedt af Sundhedsstyrelsen. Vejledningen blev offentliggjort den 23. december 2014, men først gjort offentligt tilgængeligt på Retsinformation den 7. januar 2015. Forældet - ikke gældende. Vejledningen blev den 22. september ... Vis forekomsten
Vente- og behandlingstid for transseksuelle i forbindelse med kønsskifte. Notat om kønskorrigerende behandling fra Sundhedsstyrelsens af 2. juli 2012.
Notat fra Sundhedsstyrelsens af 2. juli 2012 (rettet med kuglepen til 11. marts) til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kønskorrigerende behandling og vente- og behandlingstid for transseksuelle i forbindelse med kønsskifte med oplysninger fra lande, som Danmark almindeligvis sammenligner sig med - Norge, Sverige, ... Vis forekomsten
Ventetidsgaranti. BEK. nr. 293 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling m.v. Gælder ikke kønsskifteoperation.
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (BEK. nr. 293 af 27. marts 2017) indeholder bl.a. bestemmelser om ventetidsgaranti, frit valg af behandlingssted m.m. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af sundhedsloven af Sundheds- og Ældreministeriet. Ikrafttrædelse den 1. april 2017. Men ventetidsgarantien og frit ... Vis forekomsten
Vibe Grevsens indtryk fra Sexologisk Kliniks 25-års jubilæumsarrangement den 1. april 2011 og talen til Sexologisk Klinik, der ikke blev holdt.
Af Vibe Grevsen Kære alle, LGBT Danmark var repræsenteret ved Sexologisk Kliniks 25 års jubilæum af David Zennaro, Malene Andreasen, Tina Thranesen og undertegnede. Derudover deltog Lisbeth Merete, Pia Struck og journalisterne Freddy og Charlotte fra Modkraft. Malene Andreasen havde til anledningen fået fremstillet ... Vis forekomsten
Vidensbankens 14 års fødselsdag. 26. oktober 2014.
Af Tina Thranesen. Nu er det igen den 26. oktober, og jeg bringer derfor sædvanen tro en artikel om, hvad der er sket med og for mig i det forløbne år. Utroligt, så hurtigt et år forløber. Vidensbankens nedbrud og reetablering Reetablering af Vidensbanken efter nedbruddet den 28. februar 2013 har lagt beslag på ... Vis forekomsten
Vidensbankens 15 års fødselsdag. 26. oktober 2015.
Af Tina Thranesen. 15 år - er det lang eller kort tid? Det afhænger vel af omstændighederne. Men uanset om det er lang eller kort tid, så har Vidensbanken om kønsidentitet i dag, den 26. oktober 2015 eksisteret i 15 år. Jeg synes selv, at det er lang tid. Vidensbankens informationer og dens ordbøger udgør ... Vis forekomsten
Visionsoplæg 2012 til debat blandt Trans-Danmarks medlemmer. 25. november 2007.
Trans-Danmark har den 25. november 2007 udsendt et visionsoplæg "Vision 2012" til debat blandt medlemmerne. Visionsoplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Tina Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup. I visionsoplægget har de anført ti emner, som bestyrelsen ønsker debatteret blandt medlemmerne, inden den ... Vis forekomsten