Hvordan ser de transseksuelles organisationer på LBL? Karen M. Larsen juni 2007.

Vist 123 gange. Af Karen M. Larsen, juni 2007.
Der har nu i nogle år været en del debat om LBL’s attitude overfor transseksuelle og flere og flere kræver, at LBL skal organisere transseksuelle og generelt kæmpe for de transseksuelles sag.
Det må fastholdes, at kritikken ofte har været for ensidig. F.eks. er der for så vidt intet der hindrer transseksuelle i at melde sig ind i LBL, ligesom f.eks. også heteroseksuelle kan være med hos os, men LBL kæmper for tiden kun for homoseksuelles og biseksuelles rettigheder. Men også her sker der noget.

Det store spørgsmål er imidlertid om de transseksuelles foreninger selv ønsker, at LBL skal organisere ikke bare homoseksuelle og biseksuelle men også transseksuelle og hvordan de ser på at LBL evt. skulle melde sig på banen som interesseorganisation også for transseksuelle.

Jeg har derfor kontaktet de to foreninger, der fortiden organiserer transseksuelle, nemlig Patientforeningen For Transseksuelle og Trans-Danmark.

Patientforeningen For Transseksuelle
Patientforeningen For Transseksuelle (PFT) formål er ”at varetage interesser for alle transseksuelle i Danmark, såvel opererede som ikke opererede”. ”Patientforeningen mener ikke at man kan blande transvestisme og transseksualitet. Det betyder ikke at vi afviser transvestitter som medlemmer, men de kan blot ikke forvente at foreningen kan gøre noget for dem som gruppe. Vi vil til enhver tid prioritere arbejdet til fordel for transseksuelle.” Alle der kan stå inde for PFT’s vedtægter kan være medlem af foreningen, men man vil altså kun kæmpe for de transseksuelles sag. PFT blev stiftet den 1. marts 2003.

Alle eller de fleste af PFT’s godt og vel 35 medlemmer mener, at ordet ”transseksuel” reelt set er et uheldigt ord og at man i stedet for at tale om transseksuelle hellere skulle tale om mennesker, der er berørt af Harry Benjamins Syndrom (HBS). Harry Benjamins Syndrom handler om at ægte transseksualitet er en biologisk lidelse, der har sine rødder i at den berørte i fostertilstanden udviklede en kvindehjerne men en mandekrop hhv. en mandehjerne og en kvindekrop. Lidelsen kan dog kureres ved at den berørte får hormonbehandling og en kønsskifteoperation (eller en kønsbekræftelsesoperation som man foretrækker at kalde det) så kroppens køn kommer til at svare til hjernes køn. Dem der siger, at de er berørt af Harry Benjamins Syndrom, mener som udgangspunkt, at de ikke har noget tilfælles med transvestitter eller homoseksuelle. I sommeren 2006 var der en gruppe fra bestyrelsen i PFT som brød ud af foreningen og dannede en ny forening med navnet Patientforeningen for Anatomic Disorder (PAD). Denne forening antages dog at være sygnet hen.

Sophie Frederikke Schröder.

Sophie Frederikke Schröder

Jeg har kontaktet PFT’s forkvinde Sophie Frederikke Schröder for at høre hvordan PFT ser på muligheden for at LBL fremover kunne komme til at organisere transseksuelle og varetage de transseksuelles sag mfl.

Ville PFT være interesseret i en organisatorisk sammenlægning eller anden form for forpligtigende samarbejde med LBL?
Det kan jeg naturligvis ikke beslutte egenhændigt. Den slags skal ind omkring en generalforsamling. Men samarbejde mener jeg godt vi kan.

Hvordan ser PFT på muligheden for at LBL fremover målrettet ville organisere transseksuelle?
Som situationen er lige nu, tror jeg ikke at det er en god ide. Det skyldes blandt andet at der nu endelig er ved at ske en opblødning rent politisk. Og er der noget vi IKKE har brug for i den situation, er det en spredning af kræfter og ressourcer. Men jeg ta’r gerne en snak om emnet.

Ønsker PFT at LBL skal kæmpe også for de transseksuelles rettigheder?
Jeg tror ikke at LBL på nuværende tidspunkt kan gavne “kampen”. Det er jo f.eks. vigtigt at pointere at transseksualitet, på trods af betegnelsen, ikke har noget med seksualitet at gøre.

Hvilket forhold har PFT til LBL i dag?
Absolut godt, er i hvert fald mit indtryk.

Har PFT nogle andre ønsker eller forslag til LBL?
Ja, hvis I har medlemmer der er transseksuelle, ser vi gerne at de melder sig ind hos os. Det er billigt – kun 100,- pr. år. Det vil styrke os overfor politikerne. 🙂

Trans-Danmark
Trans-Danmark, landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, blev stiftet i juni 2002 som en fortsættelse af at en mindre gruppe transvestitter og transseksuelle gennem et lille års tid på internettet havde drøftet forholdene for transvestitter og transseksuelle. Trans-Danmark optager som medlemmer transvestitter, transseksuelle, foreninger, virksomheder og andre, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold. Trans-Danmark søger at blive paraplyorganisation for de mange grupperinger af transvestitter og transseksuelle, som findes rundt om i landet. Trans-Danmark har ca. 100 medlemmer hvoraf ca. 35 er transseksuelle.

Trans-Danmark giver i en skrivelse til Sundhedsudvalget i anledning af Enhedslistens folketingsbeslutningsforslag om transseksuelle/transkønnedes rettigheder udtryk for, at den rigtige betegnelse for disse er personer med en kønsidentitetsforstyrrelse, hvor transvetisk fetichist repræsenterer det laveste niveau af kønsidentitetsforstyrrelse, transvestit/transvestisme det mellemste niveau af kønsidentitetsforstyrrelse og transseksuel/transseksualisme repræsenterer det højeste niveau af kønsidentitetsforstyrrelse.

Karin Astrup

Karin Astrup

Jeg har kontaktet Trans-Danmarks forkvinde Karin Astrup for at høre hvordan Trans-Danmark ser på muligheden for at LBL fremover kunne komme til at organisere transseksuelle og varetage de transseksuelles sag mfl.

Ville Trans-Danmark være interesseret i en organisatorisk sammenlægning eller anden form for forpligtigende samarbejde med LBL?
Trans-Danmark er ikke interesseret i en organisatorisk sammenlægning med LBL af flere årsager.
Vi tror ikke på at LBL kan varetage vores interesser på samme måde som vi selv kan, da vi mener at vores problemstillinger vil drukne i LBL, blandt andet fordi vi som minoritetsgruppe ikke er særlig stor og LBL’s aktiviteter naturligt vil koncentrere sig om LBL emner.
Da vores medlemmer er meget forskellige, så findes der i blandt disse, især hos transvestitterne, en frygt for at de bliver opfattet som heteroseksuelle, hvis foreningen organisatorisk sammenlægges med LBL, hvilket de ikke ønsker. Denne gruppe ville vi være kede af at miste, da de er grundlaget for vores økonomi og dermed finansieringen af det politiske arbejde.
Men det betyder ikke at vi ikke vil indgå i et samarbejde med LBL, idet vi allerede gennem vores arbejde i Transgender Network Europe (TGEU) arbejder sammen med ILGA. Flere af medlemsorganisationerne i TGEU er underafdelingerne af lokale bøsse/lesbiske organisationer, oftest fordi disse organisationer er meget små og ikke særlig velorganiserede.

Hvordan ser Trans-Danmark på muligheden for at LBL fremover målrettet ville organisere transseksuelle?
Som nævnt ovenfor er det jo ikke usædvanligt at mange transgender grupper er en del af BLBT organisationerne; men jeg tror det er svært her i landet, bl.a. fordi der pt. findes flere mindre grupper som hver især har deres egen agenda, og som i nogens tilfælde er ”fundamentalistisk”.
De danske trans-organisationer har i forvejen svært ved at arbejde sammen. Hvis du tager Patientforeningen For Transseksuelle, PFT, så vil denne forening ikke arbejde sammen med os om forbedringer af de transseksuelles vilkår, fordi vi har transvestitter blandt vore medlemmer, så en sammenlægning med LBL kan jeg slet ikke forestille mig. Jeg ved at ALMA (Alternative Maskuliniteter) har holdt nogle arrangementer i LBL’s lokaler i København.
Men for at komme tilbage til muligheden for at LBL fremover vil organisere transseksuelle, så vil jeg ikke afvise det, blandt andet fordi LBL økonomisk er meget stærkere end det splittede transseksuelle miljø.

Ønsker Trans-Danmark at LBL skal kæmpe også for de transseksuelles rettigheder?
Vi støtter principielt alle som vil kæmpe for at forbedre de transkønnedes vilkår.
Hvad der er vigtigt for os er at dem der taler vores sag, forstår at problemstillingerne er mere komplekse end bare det at have en diagnose der hedder transseksualisme.
Der findes problemstillinger som fuldtids transvestitter skal slås med i dagligdagen, som er de samme som mange præoperative transseksuelle har.
Der er ingen tvivl om at LBL har en politisk pondus som ingen trans-forening har; men det har også taget LBL mange år at nå dertil.
Trans-Danmark har den opfattelse, at når mange vil gå ind i kampen for transseksuelles rettigheder, så er man nødt til at koordinere indsatsen, så man formulerer fælles mål; og det er her at den største udfordring ligger. Tager man PFT eller udbryderne derfra PAD, så taler de om HBS (Harry Benjamins Syndrom) som om det er et anerkendt udtryk; men det er noget som de mest fanatiske transseksuelle har opfundet, og som mener at den eneste måde folk kan ”bekræfte” deres køn er igennem en operation. Et argument vi bestrider, da vi er af den opfattelse at kønnet primært er en mental tilstand.

Hvilket forhold har Trans-Danmark til LBL i dag?
Vores forhold til LBL er begrænset til at vi tidligere benyttede nogle af LBL’s lokaler til arrangementer i Århus, derudover har vi gennem Erwin Jöhnk haft nogle sonderinger om hvorledes man kunne samarbejde; men de er aldrig kommet rigtigt i gang.
Vi er interesserede i at få en eller anden form for samarbejde i gang; blandt andet fordi vi i forvejen igennem TGEU har et samarbejde med ILGA; og vi mener at vi kan lære af hinanden.

* * *

Alt i alt ser det ud til, at de transseksuelles organisationer ikke har noget ønske om at indgå i en organisatorisk sammenlægning med LBL eller om at LBL skal være den organisation, der skal stå for at kæmpe for de transseksuelles rettigheder. Derimod er der et ønske om eller i hvert fald en interesse i at samarbejde med LBL.

Udgivet i: Diverse, Diverse, PfT - Patientforeningen for TS.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .