Transrelaterede skrivelser, som jeg har lavet/været med til at lave. Tina Thranesen den 20. december 2017.

Vist 114 gange.
Af Tina Thranesen den 20. december 2017.
Gennem årene har jeg formuleret/skrevet, redigeret, kommet med ændringsforslag til og/eller læst korrektur på langt over 100 transpolitiske skrivelse, som for de flestes vedkommende er fremsendt til politikere, ministerier, styrelser m.fl.
Og så er der en del skrivelser, som er sendt i fortrolighed til politikere, hvorfor de ikke er medtaget i oversigten.
Skrivelserne blev underskrevet af Trans-Danmarks og LGBT Danmarks formænd/forpersoner, Trans-Danmarks bestyrelsesmedlemmer og LGBT Danmarks talspersoner.

Tryk for vise/skjule resten af teksten.
Det er min tro, at sådanne skrivelser har større vægt, når de fremsendes af en forening, frem for af en enkelt person, og jeg har det fint med, at mit navn ikke figurerer i skrivelserne.

Der ud over har jeg også skrevet et stort antal mødeindkaldelser, dagsordener og mødereferater.

Transpolitisk har jeg ikke stået i forreste offentlige række. Jeg har for det meste holdt mig ude af offentlighedens søgelys. Men jeg har været meget transpolitisk aktiv ved at formulere udkast til transpolitik og transpolitiske skrivelser, lavet researcharbejde og holdt mig (og dermed foreningerne) orienteret om transrelevant lovgivning, administrative foreskrifter, ændringsforslag til disse, spørgsmål til ministre o.m.a. Det er omkring 1.000 poster om måneden. Hovedparten har ikke transpolitisk interesse, men det er nødvendigt at skimme hver enkelt for at afgøre det.

Tilbage i 2001 var vi en lille gruppe transpersoner, som lærte hinanden at kende på internettet. Gruppen fik navnet Netstrømperne.
Det førte til, at vi i 2002 stiftede foreningen Trans-Danmark, som ikke eksisterer mere.
Nogle år senere meldte jeg mig ind i LGBT Danmark, da jeg havde fået et godt samarbejde med LGBT Danmarks nuværende forperson, Søren Laursen.
De fællesskrivelser, som omtales herunder, er blevet til mit initiativ.
Ud af dem, der var med i Netstrømperne i 2001, er jeg den eneste, som uden ophør har været transpolitisk aktiv siden dengang.
Sideløbende har jeg drevet Vidensbanken om kønsidentitet siden 26. oktober 2000.

Skrivelserne omtales herunder i omvendt kronologisk orden.
(Datoen er et link til skrivelserne).
Nr. Dato Emne
136 20. december 2017 LGBT Danmark skrev den 20. december 2017 til Socialministeriet, socialministeren og Socialudvalget om at få ændret bestemmelserne om kønsbestemte navne i navneloven og navnebekendtgørelsen.
135 16. oktober 2017 LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslag L 60 om dobbeltdonation og kastration.
134 21. august 2017 LGBT Danmarks høringssvar til lovudkast om dobbeltdonation og kastration.
133 31. juli 2017 LGBT Danmarks høringsskrivelse til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
132 31. juli 2017 LGBT Danmarks tekstnære kommentarer til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
131 18. april 2017 LGBT Danmarks skrivelse af til Sundhedsstyrelsen om udkast til ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
130 29. marts 2017 LGBT Danmarks høringsskrivelse til B 83 om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede.
129 27. marts 2017 LGBT Danmarks skrivelse til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion.
128 22. januar 2017 LGBT Danmarks høringsskrivelse til ministerens bemærkninger til LGBT Danmarks høringsskrivelse af 19. december 2016 om at undlade personnummer i legitimationskort.
127 18. januar 2017 LGBT Danmarks skrivelse til Statsforvaltningen om unge transkønnedes fornavneskift, hvis Sexologisk Klinik erklærer, at de er transseksuelle eller ganske kan ligestilles hermed.
126 19. december 2016 LGBT Danmarks høringsskrivelse om at undlade personnummer i legitimationskort.
125 14. januar 2017 LGBT Danmarks skrivelse til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og børne- undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby om at drage for, at eksamens- og kursusbeviser kan genudstedes efter et juridisk kønsskifte.
124 4. oktober 2016 LGBT Danmarks “lov”forslag om juridisk kønsskifte til personer under 18 år.
123 11. september 2016 Tina Thranesens vejledning om ansøgning om/henvisning til stemmetræning (taleundervisning) og om klage ved afslag.
122 25. august 2016 Linda Thor Pedersens skrivelse om, at det første transkønnede barn i Danmark startede behandling med stophormoner den 17. maj 2016.
121 16. august 2016 LGBT Danmarks forslag til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann om juridisk kønsskifte for unge under 18 år.
120 16. august 2016 LGBT Danmarks rapport: Transpersoners adgang til sundhedsydelser: Analyse af love og administrative bestemmelser: Nødvendige ændringer.
119 1. august 2016 LGBT Danmarks høringsskrivelse om, at ventetidsgarantien også bør gælde for kønsskifteoperation.
118 26. juli 2016 LGBT Danmarks skrivelse til justitsminister Søren Pind, Justitsministeriet om X som kønsbetegnelse i pas til unge under 18 år.
117 24. juli 2016 LGBT Danmarks skrivelse til Rigspolitiet om årsrapporten vedrørende hadforbrydelser i 2015.
116 29. juni 2016 LGBT Danmarks forslag til: Vejledning om kønsmodificerende behandlinger.
115 27. juni 2016 Tina Thranesens redegørelse om love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling.
114 7. juni 2016 Tina Thranesens information om toiletter, omklædnings- og baderum. Der er ikke lovkrav om separate toiletter (wc’er), omklædningsrum eller baderum for mænd og kvinder.
113 2. maj 2016 LGBT Danmarks skrivelse til sundheds- og ældreministeren om kompensation til transpersoner, der er kastreret i fbm. kønsskifte.
112 18. april 2016 LGBT Danmarks skrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om anvendelsen af diagnosebetegnelser.
111 1. marts 2016 Tina Thranesens kønsskiftevejledning om mulighederne for at få hjælp, behandling, ændret fornavn, juridisk kønsskifte m.v.
110 20. februar 2016 LGBT Danmarks høringsskrivelse til B 7 om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
109 16. februar 2016 LGBT Danmarks skrivelse til Rigspolitiet om registrering af hadforbrydelser.
108 26. november 2015 Linda Thor Pedersens skrivelse om, at behandlingstilbud til transkønnede børn og unge er på vej.
107 25. oktober 2015 LGBT Danmarks høringsskrivelse til B 7 om at fjerne F64 kønsidentitetsforstyrrelser og F65.1 fetichistisk transvestisme fra WHO’s sygdomsklassifikation (ICD).
106 23. september 2015 LGBT Danmarks transpolitik: Retten til at være den du er!
105 13. september 2015 LGBT Danmarks spørgsmål til Sundhedsstyrelsen om opfølgende hormonbehandling.
104 13. september 2015 LGBT Danmarks skrivelse til sundheds- og ældreministeren om den manglende behandlingsgarranti for kønsskifteoperation.
103 11. august 2015 LGBT Danmarks åbne brev til sundhedsministeren: Er bekymret over, at der endnu ikke er etableret et behandlingstilbud til transbørn og -unge.
102 9. juni 2015 Tina Thranesen: Ulovligt at fyre en transperson pga. dennes kønsudtryk fastslog byretten i Aarhus.
101 1. april 2015 LGBT Danmarks høringsskrivelse til Beskæftigelsesministeriet med anbefaling om, at kønsidentitet inkluderes som beskyttelsesgrund i lov om Ligebehandlingsnævnet.
100 2. februar 2015 LGBT Danmarks skrivelse til til økonomini- og indenrigsministeren om problemer efter juridisk kønsskifte.
99 20. januar 2015 LGBT Danmarks skrivelse til Sundhedsstyrelsen om afklaring afr transrelevante ords betydning.
98 6. januar 2015 LGBT Danmarks skrivelse til sundhedsministeren og og Sundhedsudvalget om Sexologisk Klinik overholder udredningsgarantien.
97 22. december 2014 LGBT Danmark, Transpolitisk udvalg har brug for dine erfaringer med juridisk kønsskifte.
96 26. august 2014 LGBT Danmarks skrivelse til CPR-kontoret om vejledning og ansøgningsformular til juridisk kønsskifte.
95 24. august 2014 LGBT Danmarks skrivelse til ministre og udvalg om procedure ved juridisk kønsskifte.
94 21. august 2014 LGBT Danmarks høringssvar til Justitsministeriet om udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
93 8. august 2014 LGBT Danmarks høringssvar til til Sundhedsstyrelsen om udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
92 8. august 2014 LGBT Danmarks udkast til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte.
91 8. august 2014 LGBT Danmarks skrivelse til Sundhedsudvalget om Sundhedsstyrelsens udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transkønnede”.
90 27. maj 2014 LGBT Danmarks skrivelse til Ligestillingsudvalget med kommentarer til lovforslag L 182 om ændring af Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
89 27. maj 2014 LGBT Danmarks skrivelse til Ligestillingsudvalget om lovforslag L 189 om ændring af Sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
88 28. marts 2014 LGBT Danmarks høringsskrivelse til Sundhedsudvalget om forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion – juridisk kønsskifte m.v.
87 26. marts 2014 LGBT Danmarks høringsskrivelse til CPR-kontoret om forslag til øndring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte m.v.
86 6. december 2013 LGBT Danmarks skrivelse til Retsudvalget om lovforslag L 76 om ændring af straffeloven med henblik at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.
85 16. juli 2013 LGBT Danmarks skrivelse til Ligestillingsudvalget og Retsudvalget om beslutningsforslag B 120 om, at regeringen har til hensigt at undertegne og ratificere Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder.
84 30. maj 2013 LGBT Danmarks skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser.
83 27. maj 2013 LGBT Danmarks høringsskrivelse til justitsministeren om B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet som selvstændig beskyttelsesgrund i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning med Tina Thranesens analyse af 13. maj 2013 om tre domme fra EU-Domstolen omfatter kønsidentitet.
82 25. maj 2013 Tina Thranesens oversigt over “beskyttelsesloves” og straffelovens anvendelse af ordene “køn” og “seksuel orientering”.
81 17. maj 2013 LGBT Danmarks notat til den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte.
80 16. maj 2013 LGBT Danmarks skrivelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transkønnede fra sygsomslisten over psykiske lidelser.
79 13. maj 2013 Tina Thranesens redegørelse om ministres betegnelse af kønsidentitet som seksuel orientering, og at transkønnede derfor allerede er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6 og ligestillingsloven.
78 12. maj 2013 Tina Thranesens redegørelse om referencer relateret til kønsskifte.
77 3. marts 2013 LGBT Danmarks transpolitik: Retten til at være den du er!
76 24. februar 2013 Love, bekendtgørelser mv., som pr. 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold.
75 10. januar 2013 LGBT Danmarks høringsskrivelse til Ligestillingsudvalget med kopi til ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen om beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien “kønsidentitet” i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning.
74 6. juli 2012 Tina Thranesens redegørelse om transords betydning hos statslige organisationer, universiteter, politimyndigheder, transforeninger mv. rundt om i verden. Opdateret 17. januar 2014.
73 17. marts 2012 Tina Thranesens notat vedrørende fyringen af Michelle Holst-Fischer som dannede grundlag for sagen, der endte med dom i byretten i Aarhus den 9. juni 2015 om, at det var ulovligt at fyre en transperson pga. dennes kønsudtryk.
72 28. maj 2012 Tina Thranesens redegørelse: Er der flere end to køn? Er kønnet mangfoldigt?
71 11. april 2012 Tina Thranesens redegørelse: Oversættelse og betydning af de engelske ord: Transsexual, transvestite og transgender.
70 7. marts 2012 LGBT Danmarks høringsskrivelse til justitsministeren med kopi til Retsudvalget, Europaudvalget og Institut for Menneskerettigheder om rammeaftale for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder.
69 29. februar 2012 LGBT Danmarks høringssvar til Beskæftigelsesministeriet om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
68 28. februar 2012 LGBT Danmarks og Trans-Danmarks fællesskrivelse til Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om tilføjelse og ændring af ord i ordbøger.
67 1. november 2011 LGBT Danmarks skrivelse til Justitsministeriet om pasbekendtgørelsen og navnebekendtgørelsen.
66 10. november 2011 Trans-Danmarks høringssvar til Justitsministeriet om ændring af pasbekendtgørelsen.
65 4. september 2011 Tina Thranesens redegørelse om lovligheden af den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Trans-Danmark.
64 Juli 2011 Tina Thranesens redegørelse, som LGBT Danmark sendte til Institut for Menneskerettigheder, som svar på deres henvendelse til LGBT Danmark om en amerikansk transmand bosiddende i Danmark.
63 10. juni 2011 LGBT Danmarks høringskrivelse til Beskæftigelsesministeriet om revision af lov om Ligebehandlingsnævnet med bemærkning om, at kønsidentitet bør indføres som beskyttelsesgrund i Lov om Ligebehandlingsnævnet.
62 6. juni 2011 LGBT Danmarks skrivelse til Retsudvalget om, at det er meget beklageligt og ikke i overensstemmelse med regeringens udmeldinger internationaltat, at justitsminister, Lars Barfoed i sit svar på spgsm. 1, bilag 2 – beslutningsforslag B 129 om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser), bruger 25 år gamle forarbejder som begrundelse for ikke tilføje ordene “kønsidentitet eller kønsudtryk” til straffelovens § 81, nr. 6.
61 25. april 2011 LGBT Danmarks skrivelse til Retsudvalget
om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser). (B 129. Bilag 1. Spgsm. 1.)
60 20110219 TiD’s vedtægt ændret. Udkast udarbejdet af Marianne Peuckert og Tina Thranesen blev vedftaget.
59 2. november 2010 LGBT Danmarks og Trans-Danmarks fællesskrivelse til FN Human Rights med kopi til Udenrigsministeriet om foreningernes syn på menneskerettighedsforholdene i Danmark i forbindelse med den periodiske bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne – Universal Periodic Review (UPR).
58 25. oktober 2010 Trans-Danmarks skrivelse til Udenrigsministeriet til Danmarks rapport til FN’s Menneskerettighedsråd om menneskerettighederne i Danmark.
57 2. oktober 2010 Trans-Danmarks høringsskrivelse til Beskæftigelsesministeriet om lovforslag L 86
om ændring af tre love om ligestilling og Institut for Menneskerettigheder.
56 20. juli 2010 LGBT Danmark skrivelse til justitsministeren vedr. ændring af pasbekendtgørelsen og Sexologisk Kliniks rolle.
55 29. juni 2010 LGBT Danmarks skrivelse til justitsminister, Lars Barfoed om X som kønsbetegnelse i pas.
54 15. juni 2010 Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget om ændring af vilkårene for X som kønsbetegnelse i pas.
53 25. maj 2010 Trans-Danmarks høringsskrivelse til Sundhedsudvalget om beslutningsforslag B 168 om forbedring af transkønnedes rettigheder.
52 21. maj 2010 Trans-Danmarks skrivelse om X som kønsbetegnelse i pas til Justitsministeriet i forbindelse med Justitsministeriets udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
51 21. maj 2010 LGBT Danmarks og Trans-Danmarks fælles skrivelse om X som kønsbetegnelse i pas til Justitsministeriet i forbindelse med Justitsministeriets udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
50 7. april 2010 Tina Thranesens analyse af i hvor stor udstrækning Danmark lever op til anbefalingerne i Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandlingpå grund af seksuel orientering eller kønsidentitet.
49 10. april 2010 Trans-Danmarks forslag om ændringer i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.
48 13. marts 2010 Trans-Danmarks bemærkninger til Sundhedsudvalget om lovforslaget L 130 om forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv.
47 4. februar 2010 LGBT Danmarks bemærkninger til Retsudvalget om B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser.
46 2. februar 2010 Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget med anbefaling om vedtagelse af lovforslag L 123 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og ophævelse af lov om registreret partnerskab.
45 2. februar 2010 Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget om beslutningsforslag B 122 om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede.
44 28. januar 2010 Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget med beklagelse af, at justitsministeren under 1. behandlingen af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelserbetegnede kønsidentitet som en seksuel orientering.
43 10. januar 2010 LGBT Danmarks skrivelse til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser.
42 5. januar 2010 Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser.
41 4. december 2009 Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget om beslutningsforslag B 56 om at ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par ikke sikrermanglende ligestilling mellem gifte og ugifte transpersoner, der ønsker at gennemføre kønsskifte.
40 23. november 2009 Tina Thranesen m.fl.s "Fem punkter til forbedring af transkønnedes forhold", der blev tiltrådt af Trans-Danmark og LBL (Landsforeningen for bøsser og lesbiske (senere navneskiftet til LGBT Danmark)) og derefter sendt til folketingsmedlemmer.
39 18. juli 2009 LBL og Trans-Danmarks reaktion på, at politiet i Roskilde på upassende vis omtalte, at en kvindelig anholdt tidligere var en mand.
38 18. maj 2009 Betina Hvejsels forløb på Sexologisk Klinik.
37 5. marts 2009 Trans-Danmarks høringssvar til justitsministeriet om X som kønsbetegnelse i pas i forbindelse med ændring af pasbekendtgørelsen.
36 19. februar 2009 Trans-Danmarks bemærkninger til Retsudvalget om transseksuelles ændring af fornavn i forbindelse med lovsforslag L 107 om ændring af navneloven.
35 8. februar 2009 Trans-Danmarks brev til formanden for Retsudvalget, Peter Skaarup om hjælp i forbindelse med lovsforslag L 107 om ændring af navneloven, så kravet om kønsbestemt fornavn ikke kommer til at gælde for transseksuelle, der lever i overensstemmelse med deres indre kønsidentitet.
34 10. januar 2009 Trans-Danmarks høringssvar til Familiestyrelsen om lovsudkast om ændring af navneloven.
33 11. december 2008 Trans-Danmarks skrivelse til Ankestyrelsen om det nyoprettede Ligebehandlingsnævns informationsvirksomhed.
32 17. oktober 2008 Trans-Danmarks skrivelse til justitsministeren og Retsudvalget om kønsbetegnelse bl.a. i pas.
31 24. september 2008 Trans-Danmarks henvendelse med nyrevideret bilag til lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse med baggrund i, at amerikaneren Thomas Beatie torsdag den 3. juli 2008 fødte en velskabt datter på et hospital i USA.
30 12. juni 2008 LBL’s skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger om, at afsnittet om CPR-numre i beretningen til beslutningsforslag B 65 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder er faktuelt forkert.
29 11. juni 2008 Trans-Danmarks skrivelse til Sundhedsudvalget foranlediget af sundhed og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsens svar på spørgsmål 2 under beslutningsforslag B 65 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.
28 15. maj 2008 LBL’s skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.
27 21. april 2008 Tina Thranesens redegørelse "Kønsidentitet" beskriver sammenhængen mellem transvestisme og transseksualisme ved at forklare om begreberne kønsidentitet, kønsidentitetsforstyrrelse, transvestisme, transseksualisme og seksuel orientering.
26 14. april 2008 Trans-Danmarks skrivelse med foreningens ønsker om fremtidige forhold for transpersoner til Sundhedsudvalget i forbendelse med beslutningsforslag B 65 om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.
25 10. april 2008 Trans-Danmarks bemærkninger til Retsudvalger vedrørende lovforslag L 67 om ændring af ægteskabsloven.
24 15. marts 2008 Trans-Danmarks ordliste.
23 7. februar 2008 Trans-Danmarks anmodning til Sundhedsudvalget oom at fremskaffe endeligt svar på spørgsmål nr. 13, 15 og 30 vedr. beslutningsforslag B 142, som blev stillet af Sundhedsudvalget til daværende Indenrigs- og Sundhedsminister under behandlingen af beslutningsforslag B 142, men som ikke blev besvaret inden folketingssamlingen sluttede, og beslutningsforslaget dermed bortfaldt. Anmodningen blev efterkommet.
22 4. december 2007 Tina Thranesens redegørelse "En lovs tilblivelse" om reglerne for udformningen og behandlingen af lovforslag og beslutningsforslag. Opdateret 24. oktober 2013.
21 4. oktober 2007 Trans-Danmarks høringsskrivelse til Retsudvalg om transseksuelles problemer i forhold til ægteskabsloven og forslag om, hvordan de kan løses, i forbindelse med beslutningsforslag B 76 om ændring af ægteskabslovgivningen, så der sker ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle.
20 4. oktober 2007 Trans-Danmarks henvendelse til Sundhedsudvalger med baggrund i, at foreningen ikke er enig med Indenrigs- og Sundhedsministeren i dennes besvarelser af spørgsmål til beslutningsforslag B 142 om transseksuelles rettigheder eller finder svarene mangelfulde.
19 25. september 2007 Trans-Danmarks henvendelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger om de indkomne indlæg og svar til beslutningsforslag B 142 om transseksuelles rettigheder.
18 15. maj 2007 Trans-Danmarks høringssvar til Sundhedsudvalget til beslutningsforslag B 142 om transseksuelles rettigheder med bemærkninger til beslutningsforslagets enkelte og også kommentarer til den øvrige nugældende lovgivning og administrative regler med forslag til, hvorledes disse bør ændres og udformes.
17 13. maj 2007 Tina Thranesens opfordring om at fortælle Sundhedsudvalget om erfaringer med sundhedsvæsenet og dermed gøre sin indflydelse gældende i forbindelse med behandling af beslutningsforslag B 142 om transseksuelles rettigheder.
16 25. november 2006 Trans-Danmarks politianmeldelse til politimesteren i Viborg mod Steffen Berg, indehaver af B&O forretningen, Sankt Mathias Gade 30, 8800 Viborg for overtrædelse af Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. ved ulovlig forskelsbehandling af Kjole-Ole.
15 17. november 2006 Trans-Danmarks pressemeddelelse i anledning af 40 års dagen for stiftelsen af FPE-NE.
14 17. august 2006 Trans-Danmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsens forslag til vejledning om kastration med henblik på kønsskifte.
13 27. juli 2006 Tina Thranesens redegørelse om betydningen af begrebet "Hadforbrydelse/Hate crime".
12 2. marts 2006 Patientforeningen for Transseksuelle (PfT), Transvestitforeningen i Danmark (TiD) og Trans Danmarks fælles pressemeddelelse vedrørende drabet på den transkvinden, Gisberta i Portugal til de landsdækkende danske medier, de danske politiske partier, de danske EU-parlamentarikere og den danske EU-kommissær med anmodning om at beskæftige sig med drabet og gøre de portugisiske politikere og medier bekendt med, at denne meget grove drabssag har fået europæisk interesse.
11 16. april 2005 Beslutningsreferat fra mødet mellem Transvestitforeningen i Danmark (TiD), TS-Kontakt og Trans-Danmark. Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) var indbudt, men var ikke mødt.
10 23. august 2004 Trans-Danmarks høringssvar til Justitsministeriet om Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446 af 23. august 2004.
9 5. november 2003 Trans-Danmarks pressemeddelelse om foretrædet for Navnelovsudvalget om en ny navnelov.
8 12. februar 2003 Trans-Danmarks pressemeddelelse i anledning af 50 årsdagen for Christine Jorgensens hjemrejse fra Danmark til USA efter sin kønsskifteoperation på Rigshospitalet.
7 12. november 2002 Trans-Danmarks skrivelse til folketingsudvalg, ministre og partier om Civilretsdirektoratets midlertidige ordning for fornavneskift og problemer med personnummeret.
6 17. oktober 2002 Trans-Danmarks spørgsmål til Sexologisk Klinik og klinikkens svar af 5. marts 2003.
5 29. juni 2002 Trans-Danmarks (trans-danmark.dk) første vedtægt vedtaget på den stiftende generalforsamling.
4 14. maj 2002 Trans-Danmarks stiftelse og orientering om starten af foreningen.
3 8. januar 2002 Netstrømpernes tilblivelse i 2001/2002.
2 6. januar 2002 Netstrømpernes hensigtserklæring.
1 22. december 2001 Netstrømpernes program.
Udgivet i: Information fra Tina Thranesen, Tina Thranesen.
Søgeord: , , , .