Skrivelse af 14. januar 2011 fra Vibe Grevsen til TV2 Østjylland. Svar den 17. januar 2011.

Vist 547 gange.
Vibe Grevsen

Vibe Grevsen

Dateret den 14. januar 2011 sendte Vibe Grevsen en klage til redaktør/studievært Søren Ø. Jensen ved TV2 Østjylland i anledning af, at de fredag den 7. januar 2011 bragte et indslag om et "Nyt magasin for homoseksuelle", hvor studieværten, Søren Ø. Jensen bl.a. næsten konsekvent omtalte Betina Hvejsel, der er MtK transseksuel, som “han”.
Med tilladelse fra Vibe Grevsen bringes hendes skrivelse. TV2 Østjylland svarede den 17. januar 2011.

Skrivelsen fra Vibe Grevsen
Fra: Vibe Grevsen [grevsen@gmail.com] Dato: 14. jan 2011 23.36.13 GMT+01:00
Til: evkv@tv2oj.dk
Cc: soje@tv2oj.dk
Emne: Vedrørende TV2 Østjyllands fremstilling af transkønede 7. januar 2011

Kære TV2 Østjylland,

jeg skriver til jer vedrørende Søren Jensens interview med Tine Eriksen fra Proud! Magazine 7. januar 2011.
Indslaget fremstod usmageligt og usædvanlig uprofessionelt.

Journalisten refererer i indslaget til en artikel om en transkønnet person, der igennem flere år har levet fuldtids som kvinde og i artiklen beskriver, at hun føler sig sådan. Til trods herfor omtaler journalisten hende stortset konsekvent som mand. Han signalerer dermed, at han ved bedre end hende selv, hvem hun egentligt er og at hendes selvforståelse er en vildfarelse. Det er usædvanligt uforskammet, når en journalist, der udelukkende har kendskab til en person fra et magazin på den måde udtrykker at han til trods herfor er bedre berettiget til at definere personen end vedkommende selv. Et menneskes identitet er dybt forankret i personen og ved at modsige den sår man ikke blot tvivl om identiteten, men om selve personens troværdighed. Det er mildt sagt respektløst.

Selvom Tine Eriksen forklarer, at Betina siden hun var lille har følt sig som kvinde fastholder journalisten, at hun reelt er mand. Han objektgør således hendes krop og giver denne større betydning end hendes levede liv. Det er bogstaveligt talt en reference under bæltestedet.
Kropsfikseringen – specifikt genitalfokus – betyder samtidig, at journalisten ikke når dybere end det fysiske niveau og det kommer ikke frem hvorfor Betina er noget særligt i forhold til en hvilken som helst anden transkønnet. Hun gøres på den måde til repræsentant for en gruppe fremfor at blive fremstillet som et unikt menneske og omtalen bliver dermed unuanceret og uinteressant.

I indslaget spørger journalisten hvor grænsen går imellem en artikel som den omtalte og et freakshow med særlinge med perverse lyster. Han giver dermed udtryk for, at man kan være i tvivl om hvorvidt portrættet af Betina Hvejsel er et freakshow. Der er i dag dokumentation for at fordomme (stigma) har en negativ effekt på menneskers mentale, sociale og arbejdsmæssige trivsel [1]. TV2 Østjylland påtager sig således et stort ansvar, når I bringer et indslag som udtrykker en sådan tvivl i prime time.

Søren Jensen nævner, at han har læst artiklen flere gange. Alligevel omtaler han Betina som transvestit selvom det fremgår i artiklen at hun er transseksuel. Det vidner om mangelfuldt research. Desuden virker det dybt uprofessionelt, at interviewet forstyrres af høns i baggrunden. De burde have været i et andet lokale indtil indslaget om dyrene skulle begynde. Jeg har siden set hele udsendelsen igen og det undrer mig, at hønsene bliver særligt opskræmte under interviewet med Tine Kristensen eftersom det er lykkedes at undgå nævneværdige forstyrrelser under det tidligere indslag, der var dobbelt så langt.

TV2 Østjylland, dette kan I gøre bedre!

Med venlig hilsen

sygeplejestuderende
Vibe Grevsen

Note
  1. [Retur] Mak WW, Poon CY, Pun LY, Cheung SF. Meta-analysis of stigma and mental health. Social Science & Medicine, 2007 Jul;65(2):245-61

Svar den 17. januar 2011 fra Eva Kvist, TV2 Østjylland
Fra: Eva Kvist [evkv@TV2OJ.dk] Dato: 17. jan 2011 9.10.16 GMT+01:00
Til: [grevsen@gmail.com] Cc: [redaktion-svar@tv2oj.dk] Emne: SV: Vedrørende TV2 Østjyllands fremstilling af transkønede 7. januar 2011

Kære Vibe Grevsen,

Tak for din mail og for kritikken.

Vi tager naturligvis dine holdninger med i vores interne evaluering af indslaget.

Jeg er dog ikke enig i at interviewet var hverken usmageligt, uprofessionelt, uforskammet, respektløst, under bæltestedet, unuanceret eller uinteressant.

Til gengæld er jeg enig med dig i, at det var ærgerligt med hønsene, der forstyrrede – desværre er det, hvad der kan ske i et program som vores, og jeg synes, at både Søren Jensen og Tine Kristensen klarede det fint i den uhøjtidelige tone, der er programmets varemærke.

Til din orientering er vi uopfordret blevet kontaktet af Betina Hvejsel, der ikke føler, at hun blev kaldt et freakshow og generelt ikke er enig i kritikken.

Med venlig hilsen

Eva Kvist
Nyhedschef
TV 2 | ØSTJYLLAND

Udgivet i: TV2 Østjylland 7. januar 2011, Vibe Grevsen.
Søgeord: , , , , , , , , , .