Kønsanerkendelse. Erklæring den 15. november 2017 fra WPATH.

Vist 232 gange.
World Professional Association for Transgender Health (WPATH) offentliggjorde den 15. november 2017 en erklæring om, at regeringerne bør anerkende transpersoners ønske om juridisk kønsskifte og ændring af kønsbetegnelse i dokumenter.

Erklæringen gengives herunder i dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelsksprogede tekst.
Tina Thranesen.

* * *
WPATH

WPATH

Til omgående offentliggørelse
15. november 2017

Denne erklæring erstatter WPATH’s erklæring om kønsanerkendelse af 19. januar 2015.

World Professional Association for Transgender Health (WPATH) anerkender, at for at opnå optimal fysisk og psykisk sundhed skal personer være frit kunne udtrykke deres kønsidentitet, uanset om den stemmer overens med andres forventninger eller ej. WPATH anerkender endvidere alle personers ret til at deres identitetsdokumenter skal være i overensstemmelse med deres kønsidentitet, herunder de dokumenter, der angiver deres officielle kønsstatus. Sådanne dokumenter er afgørende for deres mulighed for at nyde godt af de rettigheder og muligheder, der er tilgængelige for andre. Det være sig adgang til bolig, uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje, at rejse, at navigere i hverdagstransaktioner og at føle sig sikre. Transpersoner bør, uanset hvordan de identificerer eller udtrykker sig, kunne nyde godt af den kønsanerkendelse, som alle forventer og fortjener.

Medicinske og andre forhold, der vanskeliggør anerkendelse af transpersoners køn, kan skade deres fysiske og psykiske sundhed. WPATH er imod alle medicinske krav, der virker som barrierer for dem, der ønsker at få ændret deres lovlige køn eller kønsbetegnelse i dokumenter. Det inkluderer krav om diagnose, rådgivning eller terapi, pubertetsblokkere, hormoner, enhver form for kirurgi (herunder sterilisation) eller alle andre krav om klinisk behandling eller erklæringer fra læger. WPATH argumenterer for, at ægteskabelig status og forældremyndighedsforhold ikke må være barrierer for anerkendelse af kønsskifte. WPATH modsætter sig krav om, at personer skal leve i en bestemt periode som deres ønskede køn eller anvendelse af reflektionsperioder efter indgivet ansøgning om ændring af dokumenter. Desuden kan domstols og retslige høringer skabe psykologiske såvel som økonomiske og logistiske barrierer for lovligt kønsskifte, og kan også krænke privatlivets rettigheder eller behov.

WPATH er fortaler for, at juridisk kønsskifte bør være muligt for unge transkønnede, herunder dem, der er under myndighedsalderen, såvel som for personer, der er fængslet eller institutionsanbragt. WPATH anerkender variationen af kønsidentiteter, og at begrænsningen i valget af kønsbetegnelse til “mand” eller “kvinde” kan være utilstrækkeligt til at afspejle alle kønsidentiteter. Der bør være mulighed for eksempelvis “X”, “NB” (ikke-binær (non-binary)) eller “Andet” for dem, der ønsker det.

WPATH opfordrer regeringerne til at fjerne hindringer til anerkendelse af køn og indføre gennemsigtige, overkommelige og tilgængelige administrative procedurer, der bekræfter den enkeltes selvbestemmelse, når kønsbetegnelser på identitetsdokumenter anses for nødvendige. Disse procedurer bør være lovbestemte og beskytte privatlivets fred.

* * *
Erklæringen hos WPATH. (Scroll lidt ned).

Udgivet i: WPATH.
Søgeord: , , , , , , , , , .